jump to navigation

Vastus TKA’st mai 29, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags:
1 comment so far

Vastuseks Teie pöördumisele kinnitame Teile, et Tarbijakaitseameti hinnangul pole 1.novembril 2008.a jõustunud reklaamiseaduse puhul tegemist tühiseadusega.

1.Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.
Kahjuks ei määratle reklaamiseaduses nii üheselt, kus ja millise osa reklaamist peab moodustama hoiatus nagu seda teeb ravimiseaduses või tubakaseaduses. Seega tuleb igal konkreetsel juhul lähtuda juhtumi põhiselt.

2.Asjad päädivad vaid märgukirjadega ning mida Tarbijakaitseamet teeb selleks, et lõpeks rikkumiste järel sÖrkimine.
Alates 1. novembrist 2008.a on Tarbijakaitseame tegelenud 130 alkoholiteemalise juhtumiga, millest omakorda üle poole moodustavad ettevõtete nõustamised tulevaste või käimasolevate reklaamkampaaniate osas ning ülejäänu moodustavad tarbijate pöördumiste ning Tarbijakaitseameti järelevalve käigus algatatud menetlused.

3.Venekeelsetele kliendilehtedele ka venekeelsed hoiatused.
Reklaamiseaduse § 28 lg 7 kohaselt alkoholi reklaam peab sisaldama hoiatavat teksti ” Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist”. Eesti Vabariigi riigikeel on eesti keel. Keele küsimustega tegeleb Keeleinspektsioon, kuid oleme Teie tähelepaneku edastanud ka reklaamiseaduse väljatöötanud Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

4.Tarbijakaitseamet kinnitab Teile, et meil on tõesti piisavalt tarbijate pöördumisi lisaks Teie poolt avastatud ja meie enda järelevalve käigus ilmsiks tulnud rikkumiste menetlemisel.
Püüame tegutseda alati kiirelt ja effektiivselt, kui meile on laekunud mõni alkoholiteemaline pöördumine. Täiendavalt anname teada, et reklaami valdkonnaga tegeleb Tarbijakaitseametis kaks ametnikku, kes lisaks reklaami järelevalvele tegelevad ka teiste valdkondade järelevalvega ja järelepärimistele vastamistega ning näiteks reklaamivaldkonnas on 2009.a laekunud juba üle 260 pöördumise pluss Tarbijakaitseameti enda poolt menetlusse võetud asjad. Seega ei ole meil võimalik tõepoolest Teile koheselt vastata, kuid menetlusse võtame kõik pöördumised ning ning reageerime ettevõtja/ettevõtete osas nii nii kiiresti kui võimalik.

5. http://www.tarbija24.ee “a. Le Coq pani õlle 5-liitrisesse vaati ” puhul on tegemist informatiivse artikliga, mille on koostanud ajakirjanik Marina Lohk ning mille illustreerimiseks on lisatud foto A Le Coqi õllevaadist. Tekstiga “reklaam” on märgistatud HP reklaam.
Tarbijakaitseameti hinnangul pole kõnealuse arikli puhul tegemist reklaamiga ning seega ei tule artiklile lisada hoiatust.

—–

Saatsin uuesti, juba kolmandat korda vist, küsimuse ka http://www.remedia.ee kohta – kuna see on endiselt lehekülg, kus ei ole ühtegi hoiatusteksti.
Endiselt sõidavad ka A Le Coq’i autod ringi,ilma ühegi hoiatuseta – ka seda küsisin uuesti. Et kui poole aasta jooksul ei suudeta end seaduslikuks teha, siis … ?

Aga üldiselt tuli siis välja see, et seadus iseenesest on hea, aga sisuliselt suhteliselt nõrk. Tuleks konkretiseerida hoiatusteksti suurus ja asukoht – siis oleks mida edasi rääkida.
Senikaua kuni seadused on tehtud sellised heale tavale tuginevad ja head tava pole siinamil ammu nähtud – ei muutu ka olukord.
Kurb.

28. mai Eesti Ekspress ja alkoholireklaam selles mai 28, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Taaskord on Eesti Ekspress rikkumas alkoholireklaamile kehtestatud nõudeid.

Eesti Ekspressi A-osa lõpus asuvas Söök&Jook, mille väljaandjaks on AS Eesti Statoil viimasel leheküljel on nelja veini reklaam koos hindade, piltide ja reklaamtekstiga, kuid taaskord puudub seaduses nõutud hoiatustekst.

Söök&Jook esimesel küljel on aga kaks nuppu mille osas on tõsine kahtlus, et rikutakse keeldu alkoholi ostmisel tasuta või soodsama hinnaga midagi kaasa anda.

1) A. Le Coq’i Premium + õlleklaas
2) Rock Overdoze, mis sisaldab kuut purki Saku Rock’i õlut ning kingitusena CD-plaati Eesti tõusvate rokkmuusikute repertuaariga – selle toote puhul on Statoil konkreetselt väljendanud, et CD-plaat on tasuta. Hoiatustekst nende reklaamide juures on taaskord esitatud vertikaalis, mis Tarbijakaitseameti arusaama kohaselt ei ole tavapärane lugemisviis Eesti keeleruumile.

Lisaks on vertikaalne hoiatustekst ka Eesti Ekspressi A-osa lõpus Grant’s viski reklaamis.

Huvitav, kui palju tõuseksid alkoholireklaami hinnad, kui avaldajad hakkaksid saama seaduses lubatud maksimumtrahve iga rikkumise eest…

“Alkoholiteated” kaubanduskeskustes mai 28, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Edastasime Tarbijakaitseametile ühe tähelepaneliku kodaniku esitatud küsimuse seoses suurtes kaubanduskeskustes kõlavate alkoholimüügi lõpu lähenemist kuulutavate teadete seaduslikkuse osas.

Igal õhtul kõlab kaubanduskeskustes info, et alates kella 22-st ei ole võimalik enam alkoholi osta. Nende teadete üheks motiiviks võib olla kutsuda inimesi kuuletuma seadusemuudatusele, mis keelab alkoholimüügi peale kella kümmet õhtul, kuid kas need teated siiski ei toimi ka alkoholi reklaamina? Miks peaksid kodanikud, kes on toidukauplusesse tulnud oma kaupu ostma kuulma pidevalt lisainfot alkoholi osas? Ja kui see on reklaam, siis peaks ka nendes teadetes kõlama reklaamiseaduses ette nähtud hoiatustekst.

Kokkuvõtted töörühma senisest tegevusest mai 25, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Veebruari lõpus käivitatud Eesti Karskusliidu alkoholireklaami järelevalve töörühm on oma senises tegevuses täheldanud rohkearvuliselt Reklaamiseaduse rikkumisi ning tõdeb et alkoholi- ja reklaamitööstus suhtuvad vastutustundetult alkoholi reklaamiga seotud ohtudesse.

Kõige sagedamini esinevaks rikkumiseks on osutunud reklaamiseaduses nõutud hoiatusteksti lisamata jätmine. Alates möödunud aasta novembrist kehtima hakanud seadusetäiendus kohustab alkoholi reklaamile lisama järgneva hoiatava teksti: “Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.” Seadus kohustab hoiatava teksti lisamist viisil, mille puhul peaks see tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

Loe pikemalt SIIT

TKA vastused: Päevalehed ja Saku Originaal mai 20, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Saime Tarbijakaitseametilt alljärgnevad vastused:

“Tarbijakaitseametile laekusid Teie pöördumised:

1. 11. mai – Postimees Online kodulehe paremas veerus on saku Originaali reklaam ilma hoiatustekstita ja kodulehel http://www.sakuoriginaal.ee on hoiatav tekst väikese märgatavusega tekstina, mille lugemiseks tuleb allapoole scrollida.

2. 13. mai – veebilehel http://www.epl.ee on sama Saku originaali reklaam koos hoiatustekstiga, kuid tekst on reklaami allosas ja seda ei ole võimalik näha.

Tarbijakaitseamet tänab Teid viidete eest ning teostab kontrolli ülalnimetatud portaalide üle edaspidiselt kõrgendatud tähelepanuga, kuna haldus- või väärteomenetluse algatamise vajaduse üle otsustamiseks on vajalik esmalt õigusrikkumise fikseerimine.

Veebilehel http://www.sakuoriginaal.ee olev hoiatava teksti nägemiseks ei ole vajalik scrollida ja meie hinnangul on tavalise tähelepanu juures märgatava, arusaadava ja muust teabest selgelt eristatava tekstiga. Sama ei saa aga öelda kõigi AS-ile Saku Õlletehas kuuluvate veebilehtede kohta ning nimetatud probleem on menetluses.”

Omalt poolt vastasime TKA vastustele järgmise tähelepanekuga:

“Saku Originaali hoiatusteksti osas kommentaariks veel niipalju, et selle nähtavus sõltub kuvari suurusest. Kasutan normaalse suurusega sülearvutit ja sellelt ei ole hoiatusteksti üldse võimalikki näha. Suurema ekraaniga arvuti puhul ei ole tõesti probleemi. Kuid kas see on tarbija probleem?
Teleri puhul on kogu ekraanile kuvatav pilt täies mahus nähtav sõltumata ekraani laiusest. Internetis on olukord teine ja kas seega ei peaks reklaamitegijad sellega ka arvestama? Erinevad tarbijad kasutavad erinevaid arvuteid, kuid reklaamiseadusega kaasnevate sätete kehtivus peaks ju toimima igasuguste ekraanide puhul! Mitte esmajoones tarbijale, vaid reklaami tootjale.”

Saku Õlletehas teeb oma Originaaliga trikke mai 13, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

EPL kodulehel on üleval Saku Originaali reklaam, millele osutasime paar päeva tagasi. Nüüdseks on reklaamile lisatud seni puudunud hoiatustekst, kuid tekst on reklaami allosas ja seda ei ole võimalik näha.

Reklaam liigub Päevalehe leheküljega kaasas, püsides kogu aeg ekraanil, kuid tema liikudes on reklaami alaosa (kus on ka hoiatustekst) ekraanilt väljas.

Seega pole võimalik hoiatusteksti lugeda ning on vastuolus reklaamiseadusega, mis ütleb, et hoiatustekst peab olema selgesti märgatav.

Kuna tegemist on korduva rikkumisega, kutsusime TKA-d üles rakendama tootjale karistavaid meetmeid. Reklaami kasutatakse oma toote läbimüügi suurendamiseks ja kui seda tehakse sihilikult (raske on seda muuks pidada) seaduserikkumisega koos, peaks sellesse konkreetsemalt sekkuma.

Madonna ja ALC Pilsner mai 13, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
1 comment so far

Tähelepanelik kodanik Martti Maimets teavitas meid alljärgnevast Tarbijakaitseametile saadetud kaebusest:

“Käisin täna A Le Coq´i kodulehel ja märkasin, et neil on käimas kampaania, millega saab võita vabapääsme Madonna kontserdile, kui vastan õigesti 5-le küsimusele ( http://www.alecoq.ee/superkontsert/). Seda kampaaniat vaadates tekkis aga küsimus Tarbijakaitse Ametile. Nimelt koos Madonna fotoga on avaldatud lehel ALC Pilsneri multipakk tekstiga ”Suve superkontsert”. Minule tundub see vägagi Pilsneri õlle reklaamina.
Siit ka küsimus, kas Eestis võib alkoholi reklaamis kasutada ka üldtuntud näitlejate, sportlaste või muusikute nägusid ja nime. Ehk et kas Madonna nime ja tuntust kasutades võib üht õlletoodet reklaamida? Mulle tundub, et see on vastuolus meie reklaamiseaduse ja ühiskonna eetika normidega.”

Omalt poolt lisaksin kommentaariks, et reklaamiseadus keelustab selgelt tuntud inimeste kasutamise. Kusjuures on huvitav, et lehe allosas on olemas ka hoiatustekst “Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga…”, mille peab seaduse järele lisama just alkoholireklaamile. Seega paistab, et A Le Coq on ka ise seda reklaamina tunnistanud ja hoiatusteksti osas siis seadust järginud. Kui see nende meelest poleks reklaam, siis ei ole vajadust ka hoiatusteksti järele.

Saku Originaali reklaam taaskord ilma hoiatustekstita mai 11, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

10. mai õhtul ilmus Postimees Online leheküljele Saku Originaali reklaam, millel puudus hoiatustekst. Tegemist on Saku Õlletehase poolse korduva rikkumisega antud küsimuses. Tarbijakaitseamet on teinud neile juba mitmeid ettekirjutusi, kuid taaskord näeme antud reklaami puhul seaduse rikkumist.

Klikkides Saku Originaali kodulehele, näeme hoiatusteksti lehe all häguse tekstina peaaegu valgel taustal. Kogu leht on nähtav arvutiekraanil, kuid ainult hoiatusteksti nägemiseks on vaja (keskmise läptopi ekraanisuuruse korral) lehte allapoole scrollida. Seega on meie hinnangul ka selle hoiatusteksti esitlemine vastuolus seaduses sätestatud kohustusega teha seda viisil, mis oleks selgelt nähtav.

Kaebus Tarbijakaitseametile sai saadetud 10. mai õhtul.

Eksperiment kinnitas otsest seost alkoholi reklaamimise ja joomise vahel mai 10, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Nijmegeni Radbouti ülikooli poolt läbi viidud eksperiment kinnitas otsest seost alkoholi reklaamimise ja alkoholi filmides esitlemise ning noormeeste joomiskäitumise vahel.

Täisealised noormehed, kes nägid alkoholireklaame ja filme, kus esitleti alkoholi tarvitamist, jõid rohkem alkoholi kui teised. Katsetuse käigus selgus, et alkoholireklaame vaadanud noored jõid 1 tunnise perioodi sees keskmiselt 1,5 klaasi rohkem kui need noormehed, kellele alkoholi mingis vormis ei esitletud. Rutger Engelsi ja kolleegide uurimus avaldatakse ajakirja Alcohol & Alcoholism maikuu numbris.

Juba siiamaani oli olemas kasvav hulk tõendust, mis näitab pikaajalist põhjus-tagajärg suhet alkoholireklaami ja alkoholi tarvitamise vahel. Alcohol & Alcoholism´i online väljaandes avaldati süstemaatiline ülevaade kolmeteistkümnest uurimusest (Anderson et al, 2009). Ülevaade näitab, et uurimused kinnitavad järjepidevalt, et alkoholireklaam on seotud tõenäosusega, et noored hakkavad jooma alkoholi, ning et alkoholi tarvitajad kasvatavad oma joomist.

Loe uurimusest LÄHEMALT

Artikkel ajakirjas Alcohol & Alcoholism on SIIN

Lõpp vertikaalsetele hoiatustekstidele mai 7, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Tarbijakaitseamet kirjutab ühes vastuses saadetud tähelepanujuhtimisele järgmist:

Tarbijakaitseamet on Eesti  Ekspress AS-le teinud pöördumise, milles juhtisime nende tähelepanu asjaolule, et reklaamis esitletav hoiatus peab olema tavalise tähelepanu juures märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest ning meie kultuuriruumile ei ole omane vertikaalis lugemine ja kirjutamine.

Seega loodame, et edaspidi ei pea hoiatustekstide lugemiseks tarbija otsima prille või luupi, ajama näpuga järge reklaamtekstis või painutama pead, et aru saada, kas sinna on veel midagi kirjutatud, või mitte.