jump to navigation

Seminar Brüsselis: Alkoholi reklaamimine ja noorte elustiil märts 27, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

7. aprillil toimub Brüsselis seminar, kus käsitletakse teemasid, mis puudutavad viimase aja trende noortele suunatud alkoholi reklaamimise ning noorte eluviisi osas.

Viimaste aegade uudiseid alkoholi reklaamimise vallast jagab Avalon de Bruijn alkoholi turustamise monitooringu Euroopa keskusest. Ta tõstatab ka küsimuse, miks alkoholitööstuse eneseregulatsioon ei suuda kaitsta noori.

Rahva tervise spetsialist Tamsin Rose käsitleb teemat, kuidas alkoholitööstus oma tooteid reklaamides propageerib noortele suunatud elustiili.

Esindajad projektist Fake Free (Võltsist vaba) tutvustavad oma noorteprojekti, mida teostatakse Rootsis ja Sri Lankal.

Seminaril on aeg ka avatud debatiks, kus saab jagada kommentaare ning esitada küsimusi. Registreeruda saab aadressil politicalassistant@nbv.se

Vastused: “Tõehetke” publik ja alkohol märts 25, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Mõned ajad tagasi saatsime Tarbijakaitseametile päringu seoses ühe kodaniku tähelepanujuhtimisega telesaate “Tõehetk” publikuga salvestamiste osas. Kutses tulla publikuks lubati ka tasuta alkoholi. Tõstatasime küsimuse, kas selline asi ei ole vastuolus Reklaamiseaduse punktiga, mis nimetab keelatud reklaamiks järgnevat: “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”.

Kaebuse alus seisnes seisukohal, et tegemist on ärilise ettevõtmisega (isegi kui konkreetsetele osalejatele midagi ei müüda) ning tasuta alkoholi pakuti eesmärgiga kutse meeldivamaks muuta. Väidaksime, et äriline ettevõtmine pakub tasuta asju ainult oma äri edendamiseks. Selle alla kuulub näiteks ka sponsorlus.

Tarbijakaitse võttis kaebuse menetlusse ning täna (25. märtsil) saime alljärgnevad selgitused.

Tarbijakaitseamet võttis Kanal 2 AS-iga ühendust, milles viitasime Teie pöördumises väljatoodud asjaoludele ning saime järgnevad selgitused:

„Vastuseks selgitustaotlusele seoses tarbija pöördumisega järelevalve teostamiseks saate „Tõehetk“ salvestusel toimuva üle kinnitamine, et tegemist ei ole juhtumiga, mida saaks kvalifitseerida reklaamiseaduse § 28 lõike 6 punt 4 rikkumisena. Viidatud seadusesäte reguleerib kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil alkoholi pakkumist olgu siis müügiesinduskampaania raames või tegevuse, auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena. Publiku kutsumine saadete salvestamisele ei ole seotud ühegi kauba või teenuse müügi suurendamisele suunatud üritusega – salvestusel ei pakuta müügiks ega tutvustata kaupa või teenuseid, saate salvestus toimub igal juhul ettenähtud aegadel, hoolimata publiku olemasolust või selle arvukusest. Publiku osavõtt saate salvestusest ei mõjuta saadete vaadatavust, seetõttu ei saa külaliste kutsumist salvestusele kvalifitseerida kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil tehtava tegevusega.

AS Kanal 2 ei tooda saadet „Tõehetk“ ise, vaid ainult edastab seda. Edastasime järelepärimise saadet tootva produktsioonifirmale, kes selgitas meile järgmist: Saate „Tõehetk“ salvestusel on üks produktsioonifirma töötajatest määratud vastutavaks külaliste vastuvõtu, nende kohtadele paigutamise ning külalistele serveeritavate suupistete pakkumise eest. See isik vastutab ka alkohoolsete jookide serveerimise eest ning peab tagama, et alla 18-aastased isikud ei tarvitaks alkoholi. Meile kinnitati, et alkoholi ei pakuta alaealistele.“.

Tarbijakaitseamet nõustub eelnevate selgitustega, kuid samas edastas Kanal 2 AS-le seisukoha, et isegi siis, kui publiku kutsumine saadete salvestamisele ei ole seotud ühegi kauba või teenuse müügi suurendamisele suunatud üritusega, tuleks sarnaste juhtumite puhul vältida alkoholi pakkumise kajastamist sellistes publikule mõeldud kutsetes.

Küsitavaks jääb ikkagi see, kas äriühingu väide oma tegevuse motiivide kohta otsustab, kas tegemist on reklaamiga või mitte.

Positiivseks võib igatahes pidada seda, et TKA suunas nii Kanal2 kui ka saate tootjafirmat teemale mõtlema ning väljendas seisukohta, et tasuta alkohol ei ole eriti kohane selliste kutsete kontekstis.

Väike kokkuvõte toimunust märts 21, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Karskusliidu reklaamivalve töörühm alustas selle blogi kaudu oma tegevust 2009. aasta 22. veebruaril, mis tähendab, et tegutsetud on üle aasta.

Selle aasta peamiseks teemaks on kujunenud reklaamiseaduse punkt, mis kohustab alkoholireklaamidele lisada tervisehoiatus „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist!“. Aasta hiljem võib öelda, et see varasem rikkumine on saadud kontrolli alla. Kui varemalt puudus hoiatustekst nii alkoholitootjate lehekülgedelt kui ka ajalehtede online lehekülgedel üleval olevates reklaamides, siis täna võib öelda, et valdavalt on hoiatustekst alati lisatud. Kui suurt rolli selles arengus on mänginud meie tegevus, seda ei oska muidugi öelda. Kuid mõjutanud oleme kindlasti. Konkreetselt meie kaebuste peale on need hoiatustekstid seni ilma olnud kohtadesse ilmunud.

On omaette teema, kui oluliseks seda reklaamiseaduse sätet üldse pidada. Tervisehoiatusest ei maksa oodata märkimisväärset mõju alkoholi tarvitamise vähendamisele. Küll on see aga olulise märgilise tähendusega, mõeldes sellele, kuidas riik alkoholile vaatab. On siiski tähelepanuväärt areng, et alkoholireklaami kontekstis kõlab sõnum, et tegemist on tervisele ohtliku ainega. Hoiatustekst täidab oma rolli alkoholi kui aine ning teatud eluviisi komponendi maine mõjutamises. Võib vast kindlalt arvata, et ega alkoholitootjad ei rõõmusta, et nad peavad oma toodete reklaamis seostama ennast avalikult tervisekahjuga.

Vaatamata sellele, et hoiatustekstid on hakanud ilmuma reklaamide juurde, on häguseks jäänud teksti esitlemise viis. Seadus ütleb: „Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.“ Selles osas oleme aasta jooksul näinud väga erinevaid tõlgendusi. Sageli on hoiatustekst lisatud vertikaalsena või läbipaistva hallika tekstina, mida on raske lugeda. Varem mainitud seaduse selgitus on jäänud tootjate ning reklaamitegijate tõlgendada. Plaanis on esitada Riigikogu majanduskomisjonile ettepanek viisi kohta, kuidas täpsemalt hoiatustekst peaks olema „märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav“. Nagu ikka on plaanid veninud tulenevalt ajapuudusest.

Teine suurem grupp rikkumisi on puudutanud alkohoolsete toodete pakkumisi erinevate kaupade või teenuste ja ürituste reklaamimisel. Ei ole imekspandav, et alkoholi kasutatakse selle tasuta ahvatlusena, millega inimeste tähelepanu tõmmatakse. See on aga seaduse poolt keelatud tegevus. Oleme siingi näinud mitmeid juhtumeid, kus meie kaebuse peale on Tarbijakaitseamet alustanud menetluse.

Omamoodi posiitivsena võib pidada ka meie blogis tekkinud arutelusid meie kaebuste objektide esindajatega. Paaril korral on meie postituste kommentaariumis esitatud küsimusi ning avaldatud arvamusi. Vähemalt ühel juhul on ilmnenud, et ürituse korraldajad, kus pakuti seaduse poolt keelatult tasuta alkoholi, korraldajad seda ei teadnud ning paistis, et oldi valmis oma viga tunnistama.

Möödunud aasta põhjal peab ka tõdema, et Tarbijakaitseameti reageerimise kiirus võiks olla muidugi suurem. Sageli tuleb vastus viimasel hetkel ehk siis peaaegu 30 päeva möödumisel, mis on ajaliseks piiriks kaebusele reageerimiseks. Kuid sellistel juhtudel on rikkumised juba enamjaolt tehtud ning menetlus käsitleb juhtumit tagantjärele. Kuid hea niigi. On ka mõistetav, et ameti töötajaskond on suhteliselt piiratud ning valdkond, millega tegelema peavad, väga suur.

Jätkame, mis muud!

Lauri Beekmann

TÕEHETKE avalikud salvestused menetluse all märts 9, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
1 comment so far

8. veebruaril juhatasime Tarbijakaitseameti tähelepanu telesaate TÕEHETK avalikele salvestustele, millest osavõtjatele lubati muuseas ka tasuta alkoholi. Leiate selle SIIT.

9. märtsil saime TKA-lt alljärgneva vastuse:

“Tarbijakaitseamet on kätte saanud Teie pöördumise.

Asi on menetluses, mille käigus esitasime AS TV 3-le selgitustaotluse Teie poolt edastatud pöördumise kohta, mille tulemusel selgus, et saade Tõehetk on tellitud Kanal2 poolt. Eelnevast tulenevalt oleme esitanud käesoleval hetkel selgitusnõude AS Kamal 2-le.

Täname Teid asjakohase pöördumise eest ning vastame Teile kindlasti esimesel võimalusel.”