jump to navigation

Keila poodides on tubakareklaamid august 29, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Juhime tähelepanu Keilas asuva Rõõmu Kaubamajas ja Tarbijate Ühistu kaupluses üleval olevatele tubakareklaamidele, mis meie hinnangul ei ole kooskõlas Reklaamiseadusega.

Reklaamiseadus tõdeb lühidalt, et “Tubakatoote reklaam on keelatud.”

Antud keelu osas on seadus välja toonud ka kolm erandit, milleks on:

1) tubakatoote käitlejatele suunatud erialastele väljaannetele ning väljaannetele, mis trükitakse ja avaldatakse Euroopa Majanduspiirkonna välistes riikides, kui need väljaanded ei ole suunatud peamiselt Euroopa Liidu siseturule;

2) tubakatoote tutvustamisele tubakatoote käitlejatele suunatud erialasel messil, näitusel või muul samalaadsel üritusel;

3) tubakatoote müügiks pakkumise ja müügiga seotud mis tahes teabele, mis on suunatud vaid tubakatoote käitlejatele.

Tavakauplus, nagu seda Rõõmu Kaubamaja ja Tarbijate Ühistu kauplus on, ei sobi kuidagi nende erandite alla ja seega ei tohiks meie arusaamise kohaselt seal sellist tubakareklaami olla.

Kaebus esitatud Tarbijakaitseametile 29. augustil.

Eesti Maitsed FB leheküljel puuduvad alkoreklaamil tervisehoiatused august 28, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Eesti Maitsed FB leheküljel puuduvad mitmetel alkoreklaamidel tervisehoiatused, mis on vastavalt reklaamiseadusele nõutud.

Reklaamiseaduse § 28 lg 7 peab alkoholi reklaam sisaldama hoiatavat teksti :“Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.“  Sealjuures peab hoiatus tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

Lehitsedes nimetatud lehekülge, siis jääb mulje, et head toitu ilma alkoholita ei saa üldse nautida!

Kahjuks on mõned ettevõtted müügi suurendamiseks ja klientide kohalemeelitamiseks  hakanud kasutama selliseid võtteid.

Kaebus esitatud ka Tarbijakaitseametile. Juuresolevatel piltidel mõned üksikud näited.

ImageImageImage

 

Saku Õlletehas ei võta õppust august 27, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Kuigi me oleme varemgi kirjutanud Saku Õlletehase seaduserikkumistest, siis tundub, et mitte midagi pole muutunud.

Image

Saku Õlletehase Facebooki lehel on Saku Kuld reklaam, kus puudub kohustuslik tervisehoiatus.

Reklaamiseaduse § 28 lg 7 peab alkoholi reklaam sisaldama hoiatavat teksti :“Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.“  Sealjuures peab hoiatus tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

 

Loodame, et Tarbijakaitse võtab ette Saku Õlletehase suhtes resoluutsemad meetmed, et lõpeksid seaduserikkumised.

TKA alustas menetlust Solaris Keskus AS suhtes august 23, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

30 juulil saatsime TKA kaebuse Solaris Keskuse toidupoe kohta, mis rikkus reklaamiseadust, sest toiduosakonna sissepääsu ukse juures oleval alkoreklaamil puudus nõutud tervisehoiatus.

3 augustil saime TKA vastuse: oleme saanud kätte ja registreerinud teie tähelepanu juhtimise seoses Solaris Keskus AS poolt alkoholi reklaami avaldamisel toimepandud reklaamiseaduse rikkumisega.
Täname teid pöördumise eest – algatasime esitatud tähelepanujuhtimise alusel menetluse Solaris Keskus AS suhtes.

Saku Õlletehase Ellujäämispaketi-teemaline postitus eemaldati august 23, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Image

30 juulil saatsime TKA kaebuse seoses Saku Õlletehase Facebooki lehel oleva  reklaam, kus viidatakse, et „Nädalavahetusel lubati Eestis keeristorme – viimane aeg ellujäämis pakk valmis seada!“.

Eesti Karskusliidu arvates rikub nimetatud reklaam Reklaamiseadust § 3 lg 4 p 1, sest see on vastuolus heade kommete ja tavadega ning sama paragrahvi ja lõike p 11, sest sisaldab valeteavet justkui erakordsetel juhtudel (keeristorm, tromb jne) aitab alkoholi tarbimine või alkoholi varumine ellu jääda. Samal põhjusel rikub antud reklaam ka Reklaaamiseaduse § 4 lg 2 p 2, sest see eksitab tarbijat kauba kasutusotstarve kohta.

7 augustil saime TKA vastuse:

Tarbijakaitseametis on registreeritud teie pöördumine seoses Facebookis avaldatud reklaamiga
„Ellujäämispäev Saku Õlletehase moodi“

Antud juhtumi osas on Saku Õlletehas AS meile teada andnud, et 31.07.2012 eemaldati Saku
Õlletehase AS-i Facebook´i lehelt Eesti Karskusliidu poolt alkoholireklaamivalve blogi
kodulehel https://reklaamivalve.wordpress.com/ viidatud Ellujäämispaketi-teemaline postitus.

Saku Originaali jätkuvad seaduserikkumised tõid kaasa väärteomenetluse. august 23, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

4 augustil pöördusime TKA poole,  sest seoses Saku Originaal Facebooki särgikampaaniaga oli Eesti Karskusliit seisukohal, et antud kampaaniaga rikuti seadust.

Samas kirjas teavitasime TKA-d, et Saku Originaali Facebooki esilehel-pealdisel on Saku Originaali reklaam, kus puudub hoiatus ning kõnealuse lehe infoblokis on eesmärkide all järgmine kirje:
“Saku Originaal seisab selle eest, et mehed oleksid mehed. Mitte pehmod, tuhvlialused, memmekad või selgrootud jobud”.
Antud kirjest võib tavatarbijale jääda mulje, et “mees on mees siis, kui ta joob õlut. Vastasel juhul on ta pehmo, tuhvlialune, memmekas või selgrootu jobu”.
Reklaamivalve juhib tähelepanu, et antud kirje võib olla vastuolus Reklaamiseaduse § 28 lg 3 p 3, mis sätestab, et alkoholi reklaam ei tohi esitada teavet, sündmusi ja tegevust viisil, mis võib jätta mulje, et alkoholi tarbimine suurendab sotsiaalset ja seksuaalset edukust, parandab füüsilist võimekust või on tähtis mõnel elualal heade tulemuste saavutamiseks.

22 augustil saime TKA järgneva vastuse:

Tarbijakaitseametis on registreeritud Teie pöördumine seoses Saku Originaali Facebooki lehel
toimunud fännisärkide jagamisega ning fännilehel avaldatud materjaliga.

Tarbijakaitseamet on kõnealuse juhtumi osas alustanud Saku Õlletehase AS suhtes väärteomenetlust.

Bacardi Oakheart kampaania oli vastuolus seadusega. august 23, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

27 juulil saatsime TKA kaebuse seoses Bacardi Oakheart võistlusega.

22 augustil saime alljärgneva vastuse:

Tarbijakaitseametis on registreeritud teie pöördumine seoses suhtlusvõrgustikus Facebook toimuva Bacardi Oakheart võistlusega.
Kõnealuse materjali puhul on Teie hinnangul tegemist
reklaamiseadusega vastuolus oleva reklaamiga, kuna selles puudub alkoholireklaamile kohutuslik tervisehoiatus, tavatarbija tajub antud reklaami kui alkoholi tarbimisele kutsuvat ning esitab teavet
viisil, mis võib jätta mulje, et alkoholi tarbimine suurendab sotsiaalset edukust ning sisaldab väidet, et alkoholil on ergutav toime.

Teie pöördumisest tulenevalt vaatasime koheselt üle suhtlusvõrgustikus Facebook avaldatud Bacardi
Oakheart materjalid ning saatsime Liviko AS-le kirjaliku tähelepanu juhtimise, milles viitasime
vastuoludele kehtiva reklaamiseadusega.

Liviko AS on andnud meile kirjaliku tagasiside korras teada, et tegid koheselt korrektuurid Bacardi
Oakhearti Facebook`i reklaamides
ning likvideerisid puudused, millele tähelepanu juhiti.
(alkoholireklaamile kohustusliku tervisehoiatuse lisamine ning materjalist eemaldati fraas, mida võis käsitleda üleskutsena alkoholi ostmiseks/tarbimiseks “et saaksid maitseelamuse kohe esimese
lonksuga.“

LUSCHER & MATIESEN´i reklaamil puudub tervisehoiatus august 16, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Veinitootja LUSCHER & MATIESEN´i soodustust pakkuval kaardil on puudu tervisehoiatus. Erinevaid suvesoodustusi pakkuvaid kaarte jagatakse erinevates Tallinna vabaaja kohtades. Kaartide taga paistab olevat nomnom.ee ning teiste pakkumiste seas on seal siis ka antud veinisoodustus. Kuna tegemist on otseselt alkoholi reklaamimisega, peaks seal juures olema ka tervisehoiatus.

Baltic Queen – 3. osa august 16, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
1 comment so far

Tallinki laeva Baltic Queen pardal asuvates poodides pakutakse kahe alkohoolse joogi ostmisel ühte pudelit kauba peale. Osadele tarbijatele meeldiv pakkumine, mis innustab rohkemat alkoholi saama, on aga taas seadusevastane.

Reklaamiseadus tõdeb, et alkoholi reklaam ei tohi:

sisaldada teavet, et alkoholi ostmisel saab või on võimalik saada tasuta või tavapärasest väiksema tasu eest kaupa või teenust.

ning teises sättes käsitatakse keelatud reklaamina:

alkoholi tasuta kaasaandmist kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil, välja arvatud toitlustusettevõttes kohapeal tarbimiseks

Tallinki laevas pakuti 2=3 ja 3=4 võimalusi aga tavalistes kauplustes.

Tarbijakaitseametile esitasime kaebuse 16. augustil.

 

 

Kaos Baltic Queenil august 16, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Nagu paraku paistab olevat üleüldine, on suur osa turismindusest ja vaba aja veetmisest seotud massilise alkoholi turunduse, kaubanduse ja tarbimisega. Tallinkle kuuluv parvlaev Baltic Queen tõi tähelepanelike silmade ette massiliselt alkoholi reklaamimisega seotud Reklaamiseaduse rikkumisi.

Mitmetel ja mitmetel alkoholireklaamidel oli puudu tervisehoiatus. Soovitame Tarbijakaitseametil teha põhjalik kontroll, et tuvastada kõik rikkumised. Mõnedel reklaamidel oli tervisehoiatus küll olemas, kuid ei vasta kindlasti nõutud tingimustele: “Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.” Mõnedel on tervisehoiatus all maaligi nii väikese tekstina, et tavalise tähelepanu juures pole seda kindlasti võimalik tuvastada. Teistel juhtumitel lisatakse nõutud tervisehoiatus vertikaalse tekstina, mida on taaskord tavalise tähelepanu juures palju keerulisem tabada.

Kusjuures on Tarbijakaitseamet ühele varasemale kaebusele (mai 2009) juba ka vastanud alljärgnevalt: Tarbijakaitseamet on Eesti  Ekspress AS-le teinud pöördumise, milles juhtisime nende tähelepanu asjaolule, et reklaamis esitletav hoiatus peab olema tavalise tähelepanu juures märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest ning meie kultuuriruumile ei ole omane vertikaalis lugemine ja kirjutamine.

Loodame, et see pretsedent kehtib ka käesolevate juhtumite korral ning aitab kaasa tervisehoiatuse rakendamise selgemaks muutmisel.

Kaebused esitatud 16. augustil.