jump to navigation

Saku Õlletehas teeb oma Originaaliga trikke mai 13, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

EPL kodulehel on üleval Saku Originaali reklaam, millele osutasime paar päeva tagasi. Nüüdseks on reklaamile lisatud seni puudunud hoiatustekst, kuid tekst on reklaami allosas ja seda ei ole võimalik näha.

Reklaam liigub Päevalehe leheküljega kaasas, püsides kogu aeg ekraanil, kuid tema liikudes on reklaami alaosa (kus on ka hoiatustekst) ekraanilt väljas.

Seega pole võimalik hoiatusteksti lugeda ning on vastuolus reklaamiseadusega, mis ütleb, et hoiatustekst peab olema selgesti märgatav.

Kuna tegemist on korduva rikkumisega, kutsusime TKA-d üles rakendama tootjale karistavaid meetmeid. Reklaami kasutatakse oma toote läbimüügi suurendamiseks ja kui seda tehakse sihilikult (raske on seda muuks pidada) seaduserikkumisega koos, peaks sellesse konkreetsemalt sekkuma.

Madonna ja ALC Pilsner mai 13, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
1 comment so far

Tähelepanelik kodanik Martti Maimets teavitas meid alljärgnevast Tarbijakaitseametile saadetud kaebusest:

“Käisin täna A Le Coq´i kodulehel ja märkasin, et neil on käimas kampaania, millega saab võita vabapääsme Madonna kontserdile, kui vastan õigesti 5-le küsimusele ( http://www.alecoq.ee/superkontsert/). Seda kampaaniat vaadates tekkis aga küsimus Tarbijakaitse Ametile. Nimelt koos Madonna fotoga on avaldatud lehel ALC Pilsneri multipakk tekstiga ”Suve superkontsert”. Minule tundub see vägagi Pilsneri õlle reklaamina.
Siit ka küsimus, kas Eestis võib alkoholi reklaamis kasutada ka üldtuntud näitlejate, sportlaste või muusikute nägusid ja nime. Ehk et kas Madonna nime ja tuntust kasutades võib üht õlletoodet reklaamida? Mulle tundub, et see on vastuolus meie reklaamiseaduse ja ühiskonna eetika normidega.”

Omalt poolt lisaksin kommentaariks, et reklaamiseadus keelustab selgelt tuntud inimeste kasutamise. Kusjuures on huvitav, et lehe allosas on olemas ka hoiatustekst “Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga…”, mille peab seaduse järele lisama just alkoholireklaamile. Seega paistab, et A Le Coq on ka ise seda reklaamina tunnistanud ja hoiatusteksti osas siis seadust järginud. Kui see nende meelest poleks reklaam, siis ei ole vajadust ka hoiatusteksti järele.