jump to navigation

Kanal2 sai TKA-lt liiga vara näidatud alkoholireklaami pärast hoiatuse jaanuar 10, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Möödunud aasta lõpus, 27. detsembril, saatsime TKA-le kaebuse seoses Kanal2-s liiga vara näidatud alkoholireklaami pärast. Vaata tollast postitust SIIT.

Täna tuli Tarbijakaitseametilt selline vastus:

Lähtuvalt Teie pöördumisest esitas Tarbijakaitseamet Kanal 2-le selgitusenõude  kõnealuse juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks. Kanal 2 on selgitanud järgmist: „Vastavalt meediaplaanile pidi toote „Saaremaa viin“ reklaam edastatama 26.12.2010 kell 21:05.  Kahjuks edastati reklaam 10 minutit varem Saate tootmisega seotud põhjustel. Nimelt käsitletakse Saates lõppeval kuul toimunud sündmusi, sealhulgas ka Saate edastamise nädalal toimunut. Sellised aktuaalseid küsimusi käsitlevad saated valmivad reeglina lühikest aega enne selle eetris edastamist. Ka Saate (mille tootmine langes veel ka riigipühade aega) tootmine lõppes nn. „viimasel minutil“ ning saatelõikude pikkus erines oluliselt algselt planeeritust ning nende ümbermonteerimine ei olnud enam võimalik. Kuna alkoholireklaamile eelnev saatelõik osutus planeeritust lühemaks, siis nihkus reklaamipaus automaatselt ettepoole. Saated koos reklaamipausidega on programmeeritud arvutiprogrammi abil enne nädalavahetust ja alkoholireklaami sisaldav reklaamipaus oli sisestatud seaduses ettenähtud ajale. Saadete edastamine toimub automaatselt vastavalt programmile. Arvutiprogramm välistab alkoholireklaami planeerimise ajale, mil see on seadusega keelatud, kuid kahjuks saadete edastamisel tekkivate eriolukordade korral ei suuda arvutiprogramm enam ise muudatusi teha. Püüame edaspidi vältida selliste olukordade tekkimist. Mis puutub hiljuti meie poolt allkirjastatud alkoholireklaami puudutavasse eneseregulatsiooni kokkuleppesse, siis seda kokkulepet AS Kanal 2 ei ole rikkunud, kuna see kokkulepe jõustus alates 01.01.2011.”
Tuginedes eeltoodule ning arvestades asjaolu, et Kanal poolt oli tegemist esmakordse analoogse rikkumisega, siis  piirdus Tarbijakaitseamet Kanal2  hoiatamisega, kuid analoogsete juhtude tuvastamisel edaspidi rakendatakse karmimaid meetmeid. Täname Teid nimetatud juhtumile tähelepanu osutamast.

Kanal 2 näitas enne 21:00 alkoholireklaami detsember 27, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Teisel jõulupüha õhtul, 26. detsembril näitas Kanal 2 enne kella 21.00 alkoholi reklaami. Telesaate “Hannes Võrno Q” reklaamipausil kell 20:55 võis näha Saaremaa viina reklaami.

Täitsa mõistan, et tegemist on äärmiselt väikese eksimisega, kuna reklaamiseadus lubab ju alkoholi reklaamida alates kella 21:00-st. Kuid sooviks siiski taaskord rõhutada, et alkohol ei ole tavaline kaup ning selle reklaamimisel tahaks näha tootjate ning reklaamikanalite punktuaalset seadusekuulekust.

Lisaks sellele rikkus Kanal2 sellega ju ka hiljuti allkirjastatud eneseregulatsiooni sätet, millega alkoholitootjad ja telekanalid võtsid enda peale kohustuse mitte näidata alkoholireklaami saadetes, mis algavad enne kella 21:00 ning mis jätkuvad ka peale kella üheksat (Loe SIIT). Just selline saade pühapäeval eetris oli.

Esitasime 27. detsembril kaebuse Tarbijakaitseametile palvega tuletada telekanalile meelde ka nende oma vabatahtlikku piirangut.

Vastused: “Tõehetke” publik ja alkohol märts 25, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Mõned ajad tagasi saatsime Tarbijakaitseametile päringu seoses ühe kodaniku tähelepanujuhtimisega telesaate “Tõehetk” publikuga salvestamiste osas. Kutses tulla publikuks lubati ka tasuta alkoholi. Tõstatasime küsimuse, kas selline asi ei ole vastuolus Reklaamiseaduse punktiga, mis nimetab keelatud reklaamiks järgnevat: “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”.

Kaebuse alus seisnes seisukohal, et tegemist on ärilise ettevõtmisega (isegi kui konkreetsetele osalejatele midagi ei müüda) ning tasuta alkoholi pakuti eesmärgiga kutse meeldivamaks muuta. Väidaksime, et äriline ettevõtmine pakub tasuta asju ainult oma äri edendamiseks. Selle alla kuulub näiteks ka sponsorlus.

Tarbijakaitse võttis kaebuse menetlusse ning täna (25. märtsil) saime alljärgnevad selgitused.

Tarbijakaitseamet võttis Kanal 2 AS-iga ühendust, milles viitasime Teie pöördumises väljatoodud asjaoludele ning saime järgnevad selgitused:

„Vastuseks selgitustaotlusele seoses tarbija pöördumisega järelevalve teostamiseks saate „Tõehetk“ salvestusel toimuva üle kinnitamine, et tegemist ei ole juhtumiga, mida saaks kvalifitseerida reklaamiseaduse § 28 lõike 6 punt 4 rikkumisena. Viidatud seadusesäte reguleerib kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil alkoholi pakkumist olgu siis müügiesinduskampaania raames või tegevuse, auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena. Publiku kutsumine saadete salvestamisele ei ole seotud ühegi kauba või teenuse müügi suurendamisele suunatud üritusega – salvestusel ei pakuta müügiks ega tutvustata kaupa või teenuseid, saate salvestus toimub igal juhul ettenähtud aegadel, hoolimata publiku olemasolust või selle arvukusest. Publiku osavõtt saate salvestusest ei mõjuta saadete vaadatavust, seetõttu ei saa külaliste kutsumist salvestusele kvalifitseerida kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil tehtava tegevusega.

AS Kanal 2 ei tooda saadet „Tõehetk“ ise, vaid ainult edastab seda. Edastasime järelepärimise saadet tootva produktsioonifirmale, kes selgitas meile järgmist: Saate „Tõehetk“ salvestusel on üks produktsioonifirma töötajatest määratud vastutavaks külaliste vastuvõtu, nende kohtadele paigutamise ning külalistele serveeritavate suupistete pakkumise eest. See isik vastutab ka alkohoolsete jookide serveerimise eest ning peab tagama, et alla 18-aastased isikud ei tarvitaks alkoholi. Meile kinnitati, et alkoholi ei pakuta alaealistele.“.

Tarbijakaitseamet nõustub eelnevate selgitustega, kuid samas edastas Kanal 2 AS-le seisukoha, et isegi siis, kui publiku kutsumine saadete salvestamisele ei ole seotud ühegi kauba või teenuse müügi suurendamisele suunatud üritusega, tuleks sarnaste juhtumite puhul vältida alkoholi pakkumise kajastamist sellistes publikule mõeldud kutsetes.

Küsitavaks jääb ikkagi see, kas äriühingu väide oma tegevuse motiivide kohta otsustab, kas tegemist on reklaamiga või mitte.

Positiivseks võib igatahes pidada seda, et TKA suunas nii Kanal2 kui ka saate tootjafirmat teemale mõtlema ning väljendas seisukohta, et tasuta alkohol ei ole eriti kohane selliste kutsete kontekstis.

Kanal 2: Erootilise alatooniga alkoreklaam lastefilmi vahel aprill 13, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Möödunud laupäeval (11. aprillil) näidati Kanal 2-s algusega kell 21:05 kogupere komöödiat “Nuhtlus nimega Dennis“.

Mõned ajad tagasi käsitles ajaleht Postimees juhtumit, kui nädalavahetusel näidati TV3-s lastefilmi “Autod” ja selle vahel reklaamiti rohkelt ka alkoholi. Tollal selgitas telekanali juht, et tegemist oli inimliku apsakaga, kuna lastefilmi ei olnud ära märgistatud ja automaatne reklaamipaigutussüsteem ei osanud seega alkoholireklaamidest hoiduda.

Sel korral oli näha, et filmide vahel oli reklaamis tõepoolest arvestatud väiksemate televaatajatega, kuna reklaamid olid pulgakommidest üllatusmunadeni. Siiski oli kell 21:32 eetris ka üks Jägermeister´i reklaam. Võib öelda, et tegemist on mitmekordselt lastele sobimatu reklaamiga, kuna omab ka suhteliselt otsest erootilist alatooni. Kui telekanalid tõepoolest omavad märgistussüsteemi, mis peaks lastefilmi ajal automaatselt alkoholireklaamid eemal hoidma, siis paistab, et see süsteem on siiski auklik ja vajaks ülevaatamist.

Reklaamivalve töörühm juhtis esmaspäeva (13. aprill) hommikul Tarbijakaitseameti tähelepanu sellele juhtumile.