jump to navigation

TKA vastus A Le Coq-i toote reklaami kohta Facebookis mai 7, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Reklaamivalve esitas kodaniku tähelepanujuhtimise peale kaebuse viisi kohta, kuidas A Le Coq oma Facebooki lehel uut toodet reklaamis. Kaebuse leiate SIIT.

TKA saatis oma vastuse, mis sisaldab A Le Coq-i selgitust.

Tarbijakaitseametile laekus Teie pöördumine seoses A. Le Coq Premium Extra reklaamiga.

Tarbijakaitseamet võttis koheselt A. Le Coq AS-iga ühendust, milles viitasime Teie pöördumises väljatoodud asjaoludele. A. Le Coq AS edastas selgitustaotluse vastamiseks nende kostööpartnerile Adell Taevas OÜ-le, kellega neil on sõlmitud reklaamiteenuste ostmiseks vastav koostööleping. Tarbijakaitseamet sai Adell Taevas OÜ-lt järgnevad selgitused:

„1. Asjaolud. AS A. Le Coq avaldas 27.03.2010 internetis Facebook keskkonnas nn. „seinal“ järgmise teate: „A. Le Coq KOLM ON TÄIUSLIK. Ole üks kolmesaja kolmekümne kolmest, kes saab sellest osa enne teisi. Kliki siia ja vaata lähemalt: http://bit.ly/9LnaNc“. Viidatud lingile klikkides sai soovija eraldi Facebooki-sisesele lehele, kus sai märkida ära enda soovi degusteerida uut A. Le Coqi toodet.

Selleks hetkeks oli avalikustatud kolm videot, milles üheski ei olnud näidatud ühtegi konkreetset toodet: http://vimeo.com/10462348; http://vimeo.com/10457604; http://vimeo.com/10432948.

Video all oli üleskutse „Kui see sind vähegi mõtlema pani, siis ära nüüd kolm korda mõtle. Pane oma nimi kirja ja võid olla 333-st väljavalitust, kellel on võimalus teada saada, kas kolm on täiuslik või mitte. Kiirusta, sest see võimalus on sul vaid 30.03 kella 12.33-ni. Lisatud oli tekst, mis informeeris, et tegemist on uue toote degusteerimisega ning et vastaja peab olema vähemalt 18-aastane.

Kuna AS A. Le Coq tootevalik on lai (õlled, muud alkohoolsed joogid, siidrid, mahlad ja nektarid, active mahlajoogid, karastusjoogid, spordijoogid, energiajoogid, veed, siirupid, kali), siis ei olnud tarbijal võimalik ette teada, millise tootegrupi uut toodet või millist kaubamärki talle degusteerimiseks pakutakse.

Kui degusteerimisel osaleda soovijaid olid oma sooviavaldused saatnud, valiti välja degusteerimisgruppi 333 degusteerijat. Igal isikul, kes ei soovinud osaleda alkohoolse joogi degusteerimises, oli vaba valik sellest keelduda. Kõigile neile väljavalitutele, kes olid nõus degusteerimises osalema, saadeti degusteeritav toode Smart-posti vahendusel degusteerija elukohale kõige lähemasse ja degusteerija poolt valitud kaubanduskeskusesse. Degusteerijad täitsid degusteerimislehe küsimustiku ja avaldasid degusteerimistulemused Facebooki „seinal“.

Facebooki lehel teatati 01.04.2010 sellest, kes on välja valitud degusteerijateks ja siis avalikustati esmakordselt ka degusteeritava toote nimetus ja pilt – see oli uus toode, õlu A. Le Coq Premium Extra. Toote avalikustamisel oli lisatud ka reklaamiseaduse nõude kohaselt hoiatustekst. Premium Extra turustamist jaekaubanduses alustati 8. aprillil 2010, enne seda toodet müügil ei olnud.

2. Selgitused. 27.03.2010 Facebook keskkonnas avaldatud üleskutses registreerimisele vastajad ei teadnud, millisel eesmärgil nad registreeruvad, sest avaldatud teate ja viidatud klippide puhul ei olnud avaldatud ühegi A. Le Coq toote nimetust ega kujundust, samuti puudus igasugune viide, veel vähem üleskutse alkoholi tarbida või lubadus seda tasuta kellelegi jagada.

Seega üleskutse degusteerima tulemiseks ei olnud avalikustatud tootega samal ajal ja degusteerimiseks soovi avaldajad ei teadnud, millist AS A. Le Coq toodet nad testima hakkavad. Ainus suunav vihje toote kohta oli see, et tegemist on uue tootega.

Igat isikut, kes oli ennast degusteerimisele registreerinud ja kes oli degusteerimisgruppi valitud, informeeriti asjaolust, et tegemist on alkohoolse joogi degusteerimisega ja igal sooviavaldajal oli vaba valik degusteerimisest keelduda, seega mingit sundi alkoholi degusteerimiseks ei avaldatud.

Peame oluliseks ka rõhutada, et läbiviidud degusteerimine erineb kardinaalselt alkoholi esitlemisest kaupluses, kus toimub konkreetse ja müügisoleva toote esitlemine ehk tutvustamine, mille osaks võib olla ka toote maitsmiseks pakkumine eesmärgiga suunata tarbijaid samas poes toodet ostma (müügi suurendamise eesmärgil). Taolistes kauplustes toimuvatel degusteerimistel mingit tagasisidet (maitseb – ei maitse) tarbija andma ei pea ja kui tagasiside ka tarbija poolt antakse, siis see ei too mingil moel kaasa toote muutmist. Degusteerimine on millegi väärtuse hindamine selle maitse, lõhna vmt järgi. Degusteerimisi viivad läbi kõik joogitootjad ning tegemist on tootearenduse ühe osana. Degusteerimisi viiakse läbi väga erinevatele viisidel, alates uuringufirmade poolt korraldatud üritustest ja lõpetades seltskondlike ning klubiliste üritustega. Ühelgi juhul ei saa degusteerimisel tarbitud tooteid hinnata kui personaalselt degusteerijatele tehtud kingitusi või auhindu.

AS A. Le Coq poolt korraldatud degusteerimise mõte oligi otsese ja vahetu tagasisideme saamine tarbijatelt uue ja turul veel mitte oleva toote omaduste hindamise kaudu. Seekordne degusteerimine erines vaid valimi kogumise meetodi poolest (internet). Kuivõrd hindame just AS A. Le Coq „fännide“ arvamust oma toodetest, siis leidsime, et internet ning Facebook on selle sihtgrupini jõudmiseks ja sobivaima degusteerimisvalimi saamiseks parim viis.

Degusteerimisgrupi liikmeid ei loositud, nagu väidab ekslikult kaebuse esitaja, vaid need valiti kindlal eesmärgil, et saada degusteerimisgrupi valim võimalikult mitmekesine (esindatud eri vanusegrupid, eri soost isikud, maa- ja linnainimesed jne), et tagasiside oleks maksimaalselt laiapõhjaline.

3. Kokkuvõte. Kaebaja väide, et „A. Le Coq reklaamib oma uut toodet – Premium Extra – loosides oma Facebooki fännilehel välja 333 inimest, kes saavad jooki tasuta juua enne teisi“, ei ole korrektne.

AS A. Le Coq poolt korraldatud degusteerimisvalimi leidmine ei toimunud loosimise teel, degusteerimisele registreerumine ei toimunud samaaegselt toote reklaamiga (otse vastupidi – degusteerijaks soovija ei teadnud üldse, millise toote või tootegrupiga on tegu, sest AS A. Le Coq toodab nii alkohoolseid jooke kui ka paljusid muid tooteid. Samuti ei ole AS A. Le Coq esitanud mingit teadet selle kohta, et ta jagab soovijatele alkoholi tasuta (auhinnaks, kingituseks, võiduks või muuks hüveks).

Degusteerimine ei ole samastatav toote tutvustusega ja degusteerimisel tarbitud tooteid ei saa hinnata kui personaalselt degusteerijatele tehtud kingitusi või auhindu. Samuti ei suurenda taoline degusteerimine mingilgi moel müüki, sest toodet degusteerimise hetkel osta polnud võimalik. Avalik reklaamikampaania nimetatud tootele algas 8. aprillil 2010.

Eeltoodust lähtuvalt leiame, et AS A. Le Coq ei ole oma uue toote degusteerimisvalimi koostamise ega degusteerimise läbiviimisega rikkunud reklaamiseaduse § 28 lg 6 p 2 ega p 4 sätteid.“.

Seoses eelnevate selgitustega on Tarbijakaitseamet üle vaadanud Adell Taevas OÜ poolt märgitud internetiaadressil http://bit.ly/9LnaNc oleva Facebooki-sisese lehe, kus sai märkida ära enda soovi degusteerida uut A. Le Coqi toodet ning samuti ka kolm avalikustatud videot aadressidel http://vimeo.com/10462348; http://vimeo.com/10457604; http://vimeo.com/10432948.

Lisaks eelnevale on Tarbijakaitseamet ülevaadanud internetiaadressil http://www.facebook.com/pages/A-Le-Coq/151329181623v=app_112889025388469&ref=ts#!/pages/A-Le-Coq/151329181623v=app_112889025388469&ref=ts Premium Extra reklaamiga seonduva ning tuvastas, et nii eelnevalt nimetatud aadressil kui ka sellel esitletavas reklaamis ei puudu hoiatav tekst: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist!“.

Tarbijakaitseamet peab Adell Taevas OÜ selgitusi põhjendatuks ning leiab, et meil pole alust väita, et osaühingu tegevus seoses A. Le Coq Premium Extra õllega internetis Facebook keskkonnas oleks vastuolus reklaamiseaduses sätestatud nõuetega.