jump to navigation

TKA: Arterile esikaane reklaamikeeld ei laiene detsember 30, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Esitasime 23. detsembril Tarbijakaitseametile kaebuse seoses Põltsamaa GLÖGGi reklaamiga, mis oli Postimehe lisalehe Arteri esikaanel. Nagu ma veidi eeldasin, peab TKA Arterit selliseks lisaleheks, millele konkreetne reklaamikeeld nende meelest ei laiene.

Vastasid nad siis, et “Amet on kõnealuses küsimuses olnud seisukohal, et reklaamiseadusega kehtestatud alkohoolse joogi reklaami keeld ajalehe ja ajakirja esi- ja tagaküljel rakendub põhiväljaandele. Kui ajaleht Postimees vahel on Arter, mis kuulub põhiväljaande juurde ning mida ei eksponeerita müügisaalides ja kioskites eraldi, samuti ei ole seda võimalik eraldi osta, siis ei rakendu ka alkohoolse joogi reklaami keeld välimiste kaante osas, ehk tegemist on lisaga, mida on võimalik omandada üksnes selliselt, et see paikneb põhiväljaande kaante vahel.”

See vastus tekitab paar lisaküsimist. Esiteks, tahaks teada, mis oli Reklaamiseaduse autorite algne mõte, miks otsustati keelustada alkoholi reklaamimine ajalehtede ja ajakirjade esi- ja tagakaanel? TKA paistab pidavat oluliseks konkreetse ajalehe omandamise viisi. Äkki peaks see seadusesäte silmas pidama siiski seda positsiooni, mis alkohoolsele tootele sellise esikaane reklaamiga antaks. Ja vaheleht või mitte, kodus või kus eales, on see ajaleht siiski eraldiseisev.

Teiseks, tahaks küsida Ajalehtede Liidu käest, kuidas nemad mõistavad neid eri liiki ajalehti. On nad neid sel viisil üldse kuidagi defineerinud. Mõned ajad tagasi oli meil ju ka eriarvamus näiteks kaupluse kliendilehe osas.

Aga seda viimast püüangi teha, ehk siis uurida Ajalehtede Liidu arvamust.

Kanal 2 näitas enne 21:00 alkoholireklaami detsember 27, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Teisel jõulupüha õhtul, 26. detsembril näitas Kanal 2 enne kella 21.00 alkoholi reklaami. Telesaate “Hannes Võrno Q” reklaamipausil kell 20:55 võis näha Saaremaa viina reklaami.

Täitsa mõistan, et tegemist on äärmiselt väikese eksimisega, kuna reklaamiseadus lubab ju alkoholi reklaamida alates kella 21:00-st. Kuid sooviks siiski taaskord rõhutada, et alkohol ei ole tavaline kaup ning selle reklaamimisel tahaks näha tootjate ning reklaamikanalite punktuaalset seadusekuulekust.

Lisaks sellele rikkus Kanal2 sellega ju ka hiljuti allkirjastatud eneseregulatsiooni sätet, millega alkoholitootjad ja telekanalid võtsid enda peale kohustuse mitte näidata alkoholireklaami saadetes, mis algavad enne kella 21:00 ning mis jätkuvad ka peale kella üheksat (Loe SIIT). Just selline saade pühapäeval eetris oli.

Esitasime 27. detsembril kaebuse Tarbijakaitseametile palvega tuletada telekanalile meelde ka nende oma vabatahtlikku piirangut.

Postimehe Arteri esikaanel on keelatud reklaam detsember 23, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

23. detsembri Postimehe Arteri esikaanel on suur Põltsamaa GLÖGGi reklaam. Tegemist on marjaveiniga, mis “soojendab Sind ühtlasi hellalt nii vaiksel pühadeõhtul kui ka meeleolukal aastavahetuspeol!”

Reklaamiseadus ütleb, et “Alkoholi reklaam on keelatud ajalehe ja ajakirja esi- ja tagaküljel”.

Äkki on võimalik, et kuna tegemist on Postimehe vahelehega, näevad ajalehe väljaandjad seda lahutamatu osana suurest Postimehest ning seega tegemist ei ole otseselt ajalehe esiküljega? Siiski on Arteril selgelt oma formaat ja see on igati lahusseisvalt käsitletav ajalehena ning nii ei tohiks seadusest lähtuvalt selle esi- ega tagakaanel alkoholi reklaami olla.

Kaebus Tarbijakaitseametile saadetud 23. detsembril.

Tartus asuv Õlle Tare innustab seadust rikkudes rohkem jooma detsember 18, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
1 comment so far

Tundub, et kui Eesti Vabariigi Reklaamiseaduse paragrahvide niiöelda sisulist mõtet kokku võtta (mis puudutab alkoholi), siis üheks peamiseks mõtteks on see, et reklaamiga on lubatud tutvustada konkreetset toodet, kuid ei tohiks innustada inimesi seda rohkem tarvitama. Nii tootjate, jae- ja hulgimüüjate kui alkoholi müüvate asutuste puhul on iseenesest mõistetavalt olemas oht, et kuna nende tegevuse kasum sõltub müüdud kogustest, võivad nad kergelt selle seaduse mõttega vastuollu minna.

Juhatan alljärgnevalt tähelepanu ühele sellisele asutusele, mis on oma tegevusega ehk just seda teinud. Tartus asub Õlle Tare nimeline asutus, mis ju selgelt oma nimest lähtuvalt peab oma peategevuseks etanooli müümisega kasumi saavutamist. Nende asutuse reklaamimisel rikutakse alljärgnevates punktides Reklaamiseadust:

1.Aastavahetuse maskitrallil lubab asutus, et “Meie poolt tervitusnaps, ilutulestik ning laval ans. GÜNF!

Reklaamiseadus ütleb, et keelatud reklaamina käsitletakse “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.” Ehk siis ärilise tegevusega tegelev asutus ei tohiks kliente kutsuda omalt poolt pakutud (selgelt ju mõistetav tasuta antavana) “napsiga”.

2. 23. detsembril on asutuse plaanis “Nääripidu”, mille käigus on pakkumine “Sel õhtul õlu 2=3 hinnaga!” ehk siis peaks see vist tähendama seda, et ostes kaks õlut saad kolmanda pealekauba.

Reklaamiseadus ütleb, et keelatud reklaamina mõistetakse “teavet, et alkoholi ostmisel saab või on võimalik saada tasuta või tavapärasest väiksema tasu eest kaupa või teenust.” Rõhutaks siinkohal veelkord, et seaduse läbiv mõte on, et reklaam ei tohiks innustada rohkemale tarvitamisele. Siin aga pakutakse siis selgelt kahe õlle ostjatele veel kolmandat juurde, mille kaudu on selge, et selle õhtu sisuks on kaubandusliku poole pealt rohkema õlle manustamine.

3. Samal õhtul pakutakse suurematele tarbijatele (tõsi, mitte ainult alkoholi tarbijatele) veel alkoholi tasuta lisaks. “Seltskond, kes on südaööks teinud kõige mehisema arve (al.1500 kr), saab auhinnaks mõnusa saunaõhtu kõrvalasuvas Hansa Talli leilisaunas koos saunaõllede ja õllekõrvasega!”

Reklaamiseadus nimetab keelatud reklaamiks “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.” Asutus kutsub endale kliente ja innustab neid rohkelt tarbima ja kulutama selleks, et saada tasuta saunaõhtu, mille osaks on veel ka tasuta saunaõlled.

4.Sama viimati mainitud seadusesättega läheb vastuollu ka 22. detsembril toimuva nääripeo osalistele pakutav auhind. “Kõige kõvemale tantsupaarile maja poolt südaööl auhinnaks PUDEL VAHUVEINI!

Arvestades sellega, et märkimisväärne alkoholi liigtarvitamine leiab aset just erinevates alkoholi müüvates söögikohtades, peaksid need asutused kandma vastutust ning garanteerima, et nende tegevus oleks igati vastavuses seadustega ning ei suurendaks tahtlikult klientide alkoholi tarvitamist.

Kaebus Tarbijakaitsele edastatud 18. detsembril.

Postimees: Saku kleebib tarbijakaitse sunnil õllepakkide reklaamlaused üle detsember 17, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Reklaamivalve blogi on vahepeal justkui väiksel puhkusel olnud. Nagu ühe mittetulundusühinguga mõnikord ikka juhtub, siis üks projekt satub teiste tegemiste käigus veidi tahaplaanile ja uued asjad tulevad peale. Aga meeldiv on siis ühel hetkel kaustalt tolm maha pühkida ja projekt taas ellu äratada. Püüaks selle nüüd veel aasta lõpus ära teha.

Juhataksin kõigepealt tähelepanu ühele positiivsele uudisele, mis täna Postimees Online lehel üleval.

“Tarbijakaitse teatas täna, et tuvastas novembrikuise järelevalve käigus kauplustest Saku Kuld multipakid, mille külgedel oli reklaamiseadusega vastuolus olev fraas «Investeeri viimased kroonid kulda!» ”

Loe pikemalt POSTIMEHEST