jump to navigation

Paar erisugust juhtumit, kus tervisehoiatusega probleeme november 30, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags:
1 comment so far

OLYMPUS DIGITAL CAMERAViimases Rimi reklaamlehes on tagakaanel alkoholireklaamid, kus paraku Reklaamiseaduse nõutud tervisehoiatus taas puudu. Jätkame omapoolset süstemaatilist kaebuste esitamist niikaua kuni nõutud tervisehoiatused lõpuks igale alkoholireklaamile lisatakse.

Teine juhtum tuleb seekord tänavalt, täpsemalt Tallinnast aadressilt Suur-Karja 18 kus asub kiirtoidurestoran TACO express. Toiduasutuse aknal on väljapoole suunatud Saku Originaali reklaam, millel on tervisehoiatus küll olemas, kuid vertikaalis ning niivõrd väikselt, et sellest ei ole võimalik tavalise vaatamise puhul aru saada. Tegemist on väga atraktiivse asukohaga, kust käib mööda rohkelt inimesi.

2012-11-29 16.11.23Teiseks asub TACO expressi kõrvalhoones G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, mis annab kutseharidust põhi- ja keskkooli baasil ehk kus käivad suures osas alaealised noored. Reklaamiseadus ütleb, et alkoholi reklaam on keelatud “koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noorte püsilaagri ja noorte projektlaagri kasutuses olevas ehitises, ehitisel, territooriumil ning nende vahetus läheduses…”. Üle tee, Pärnu maantee teisel poolel asub ka Inglise Kolledz.

Esitasime Tarbijakaitseametile kaebuse 30. novembril.

Mõned asjalikud vastused Tarbijakaitseametilt november 28, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
2 kommentaari

Oktoobris teatas Tarbijakaitseamet meile, et alkoholitootjad peavad lisama tervisehoiatuse ainult oma lehe esilehele ning neil ei ole kohustust panna seda iga individuaalse reklaami juurde. Esitasime oma vastulausungi, mille leiate huvi korral siit. Täna saime neilt positiivse tagasiside:

Tarbijakaitseametis on registreeritud Teie pöördumine seoses reklaamidega alkoholitootjate Facebooki lehtedel. Näitena tõite järgmise reklaami: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=248485575253308&set=pb.201096866658846.-220752000

Sellel reklaamil tõesti hoiatust ei ole. Tarbijakaitseamet on varasemalt olnud seisukohal, et alkoholiga seotud ettevõtte Facebooki lehel piisab, kui hoiatus on esitletud üksnes avalehel ning iga konkreetse reklaami juurde seda lisada pole vaja.
Siiski tõdeme, et kuna Facebookis toimub põhiline turundusstrateegia läbi jagamise ning „meeldimise“, mille käigus levitatakse reklaami võimalikult paljudele Facebooki liikmetele, peaks kohustuslik terviseohuhoiatus olema lisatud ka sellistele jagatavatele fotodele, mis sisaldavad endas alkoholi reklaami. Seda seetõttu, et kui isik, kes ei ole konkreetse ettevõtte Facebooki lehte endale meeldivate hulka lisanud, näeb enda ajajoonel mõne tuttava poolt jagatud reklaami/pakkumist konkreetse alkohoolse tootega, siis on reklaam temani juba jõudnud ning ettevõtte esilehte ei lähe keegi hoiatuse lugemiseks täpsemalt uurima.

Seega alustame ettevõtete teavitamist järk-järgult erinevate menetluste käigus, et reklaamiseaduses nõutud kohustuslik tervisehoiatus tuleks lisada iga konkreetse reklaami juurde.

Lisaks on Tarbijakaitseametis hetkel käimas arutelu alkoholireklaami juhendi koostamiseks, kuhu kindlasti lisanduks ka juhend alkoholireklaamide kohta sotsiaalmeedias.

Väike edusamm ja põhimõtteline seisukoht jälle meie poolele ehk TKA on nüüd siis kinnitanud, et tootjad peavad tervisehoiatuse lisama igale reklaamile. Teiseks võime vist rõõmustada, et ehk oleme ka oma väikse panuse andnud, et koostamisel on juhend alkoholireklaamide kohta sotsiaalmeedias. Tegemist on ju selgelt üsna uue nähtusega ja on äärmiselt positiivne, et TKA seda lähemalt käsitleb.

26. oktoobril juhtisime TKA tähelepanu ühele Harjumaa baarile, mille välisküljel oli taaskord ilma tervisehoiatuseta reklaam. Kaebuse leiate siit. TKA vastus tuli selline:

Juhtisite Tarbijakaitseameti tähelepanu Harjumaal Padise vallas Kasepere külas asuva kohviku küljes olevale A.Le Coq Premium reklaamile, millel puudub terviseohu hoiatus. Viitasite oma kirjas, et tegemist ei ole ainukordse juhtumiga .
Oleme selle reklaami osas läbi viinud järelevalvemenetluse ning saime OÜ-lt MR Grill tagasiside, et kõnealune reklaam on kohviku küljest eemaldatud. Kuna Tarbijakaitseamet ei saa olla teadlik absoluutselt kõigist võimalikest rikkumistest, siis täname Teid asjakohase pöördumise eest.

8. novembril saatsime TKA-le kaebuse Veinitrio kodulehel oleva kampaania suhtes, mille käigus lubati tasuta alkoholi loosimist. Kaebus: SIIN. Ja vastus kõlab selliselt:

Juhtisite Tarbijakaitseameti tähelepanu Veinitrio Facebooki lehel toimuvale tarbijakampaaniale, mille auhinnaks oli alkohol.
Tarbijakaitseamet taaskord tänab Teid asjakohase pöördumise eest. Veinitrio kodulehelt tuvastasime lisaks ebaseaduslikule tarbijakampaaniale veel probleemid kohustuslike hoiatustega- nimelt oli sellel lehel hoiatus lisatud samuti üksnes avalehele ning ka seda vertikaalselt, mis ei ole Tarbijakaitseameti hinnangul selgelt eristatav muust teabest. Samuti leidsime sellelt lehelt reklaamlauseid, mis olid käsitletavad otsese üleskutsena alkoholi ostmiseks. Oleme algatanud järelevalvemenetluse Veinitrio OÜ suhtes.

Väiksed edusammud taas tehtud. Meie eesmärk ei ole olnud kellelegi probleeme tekitada, kuid loodame kodanikena, et alkoholi reklaamimisega seoses täidetaks seadust. Täname kindlasti ka TKA-d asjalike otsuste eest.

„Läänemaa tugevaim viinajooja 2012“ november 27, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Eestis valitseva alkoholiprobleemi üks põhilisi põhjusi on kindlasti see, et joomist peetakse teatud ringkondades ja paraku sageli just noorte seas, omaette eesmärgiks ja laheda ajaveetmise peamiseks tegevuseks. Sellise suhtumise taga on äriliselt huvitatud ettevõtmised. Esiteks toob purju joomine neile oluliselt raha sisse ja teiseks on ka selge, et ebakaines olekus inimene ei suuda ega oska teha adekvaatseid otsuseid edasise tarbimise suhtes.

Baarid ja ööklubid on ühed sellised asutuse, mis legaalselt tegelevad sellise kultuuri juurutamisega. Haapsalust tuleb järjekordne näide. Nimelt korraldab ööklubi Africa 1. detsembril peo, mille keskmes paistab olevat “Läänemaa tugevaima viinajooja” väljaselgitamine. Peame sarnaste ürituste korraldamist ja sel viisil väljareklaamimist selgelt hea tavaga vastuolus olevaks ning palume Tarbijakaitseameti hinnangut antud juhtumile.

Paistab, et veidi aega tagasi toimus sarnane konkurss Tallinnas. Vaata Reporteri videot SIIT.

Lilletakso loosib välja veinipudeli november 27, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Lilletakso on käivitanud oma Facbooki lehel kampaania, mille raames loositakse välja Romantikapaketi, mille üheks osaks on pudel Cran Castillo veini.

Reklaamiseadus nimetab keelatud reklaamiks “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.” Nii on selline alkoholi tasuta välja loosimine seadusega vastuolus.

Soovime Lilletaksole kõike head, kuid loodame, et alkoholi sellisel moel tasuta ei jagata ja ka romantikaga ei seostata.

Tarbijakaitseametile kaebus saadetud – 27. novembril.

A Le Cogi järjekordne seadusevastane kampaania november 16, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Õlletehas A. Le Coq on käivitanud uue kampaania, mille käigus saab ostja koos õllega ka Orelipoisi muusikaplaadi.´

Reklaamiseaduses on sätestatud, et reklaam ei tohi sisaldada teavet, et “alkoholi ostmisel saab või on võimalik saada tasuta või tavapärasest väiksema tasu eest kaupa või teenust.”

Tundub, et plaadi juurdepanekuga on jällegi  “puusse pandud”.

Kuid võrreldes 2011 aasta samalaadse kampaaniaga on siiski antud kampaanias üks rikkumine vähem. Nimelt pole selles kampaanias kujutatud enam laulja pilti, mille vastu eelmine kord samuti eksiti.

Kurioosne on see, et Orelipoisi kodulinn on Türi, kust on pärit ka Karskusliidu esimees. Loodame, et tänaval “orelipoissi” kohates teeb esimees “asjad klaariks”

Kaebus esitatud ka Tarbijakaitseametile.

Madis Melzar

Saku Õlletehase autodel olevaid reklaame peab vaatama läbi luubi ning painutades pead november 9, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
4 kommentaari

Eestis sõidavad ringi mitmed Saku Õlletehase sõidukid Scania, millel on mõlemal pool Saku Originaali reklaam. Kui ma vaatasin seda reklaami, siis ei näinud ma seal tervisehoiatust. Mõtlesin, et ju siis tuleb ligemale minna. Läksin. Ikka ei näinud. Lõpuks, kui hakkasin sõidukist pilti tegema, siis märkasin ka tervisehoiatust, mis on sõidukil reklaami ääres, väikses kirjas ja reklaamitaustaga ühte värvi.

Kindlasti pole see hoiatus vastavalt reklaamiseadusele mis nõuab, et reklaamis esitletav hoiatus peab olema tavalise tähelepanu juures märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav.

Samuti on nimetatud reklaam kirjutatud vertikaalselt. Tarbijakaitseamet on ühe varasema rikkumise puhul juhtinud tähelepanu, et „ reklaamis esitletav hoiatus peab olema tavalise tähelepanu juures MÄRGATAV, ARUSAADAV ja SELGELT ERISTATAV ning meie kultuuriruumile ei ole omane vertikaalis lugemine ja kirjutamine“.

Kas Sina näed sellel reklaamil märgatavat, arusaadavat ja selgelt eristatavat reklaami? Mina JUBA näen!

Seega loodame, et edaspidi ei pea hoiatustekstide lugemiseks tarbija otsima prille või luupi, ajama näpuga järge reklaamil või painutama pead, et aru saada, kas sinna on veel midagi kirjutatud, või mitte.

Kaebus saadetud ka Tarbijakaitseametile.

Madis Melzar

Reklaamijärelevalve töörühmast

Veinitrio loosib tasuta alkoholi ja reklaamib ilma tervisehoiatuseta november 8, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
1 comment so far

Veinitrio Facebooki lehel on üleval teade: “Jõuld lähenevad ja mis oleks parim kink kui üks hea punane vein jõulusöögi kõrvale!”

Juuresoleval fotol reklaamitakse Caranti veine. “Täna alustame jagamismänguga mille auhinnaks on ilus hea Magnum CARANTI 2008 Barbera d’Asti Superiore DOC 14,5 %, papist karbis, mille väärtus on 26 eurot.”

Reklaamiseadus nimetab keelatud reklaamiks “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”

Kasutame antud juhtumit ka näitena, et juhtida Tarbijakaitseameti tähelepanu nende poolt varem tehtud otsuse vasturääkivusele Reklaamiseadusega. Veidi aega tagasi teatas TKA, et Facebooki lehtedel piisab nende hinnangul alkoholi reklaamivatel lehtedel tervisehoiatuse lisamisest vaid esilehel. “Juhul kui avaleht on varustatud hoiatusega, siis ei ole tarvis eraldi iga pildi/foto juurde lisada,” oli Reklaami Nõukoja hinnang.

Kuna Facebookis on näiteks selline pilt, mida saab siis vabalt teistele edastada ei ole meil mingit põhjust eeldada, et inimesed lähevad Veinitrio esilehele tervisehoiatust otsima. Ning Reklaamiseaduse kohaselt ei peakski inimene midagi erilist tegema, et tervisehoiatust leida. “Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.”. Sellel lingil asuvalt reklaamil tervisehoiatus puudub.

Tarbijakaitseametile kaebus saadetud 8. novembril.

Karskusliikumise ajaloolistest rasketest dilemmadest november 1, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

USA-s möödunud sajandi algupoolel kehtivale kuivaseadusele eelnes tugev ja masse haaranud karskusliikumise levik. Suurt rolli täitsid naised, kes mobiliseerusid alkoholitootjate ja kõrtside vastu. Naised, kes on alati olnud meeste alkoholi tarvitamise esmasteks ohvriteks, tundsid, et piir on ületatud ja midagi tuleb ette võtta. Mehed veetsid massiliselt suurema osa oma töövälisest ajast kõrtsides, juues maha oma sissetuleku ning jättes pere ilma vajalikust rahalisest toest. Purjus pereisad vägivallatsesid naiste ja laste kallal.

Üheks suurimaks ja võimsaimaks organisatsiooniks kujunes Naiste kristlik karskusliit (Woman’s Christian Temperance Union), samuti ka alkoholikeelule keskendunudProhibition Party. Naised ei piirdunud lendlehtede levitamise ja koosolekute pidamisega. Kuna miski ei aidanud, hakati katki viskama kõrtside aknaid.

Hiljem tekkis veelgi suurema mõjuvõimu omandanud kõrtside vastane Anti-Saloon League.Parema organiseeritusega jõutigi lõpuks 1920. aastal täieliku kuivaseaduseni. Ma ei peatu hetkel üldse kuivaseaduse negatiivsetel ja positiivsetel tagajärgedel. Tõden vaid, et mõlemad olid olemas.

Tahan aga rõhutada seda, kuidas üks legaalne äri – alkoholi müüvad ja sellest suurel määral elatuvad lõbustus-, toitlustus- ja ka majutusasutused – täidab oma selget rolli valitseva alkoholiprobleemi hoidmisel ja kasvatamisel. Mõistan, et ma kostun nüüd hirmus puritanistlikult, kuid need on asutused, mis levitavad amoraalsust ja alkoholiga liialdamist. Igasuguses ühiskondlikus arutelus me põhimõtteliselt taunime sellist tegevust, kuid sealsamas kõrval tolereerime baare-kõrtse-ööklubisid, mille eesmärgiks on inimesi lihtsalt rohkem jooma panna. Ja selle tagajärjed ei peaks meid üllatama.

Sellised asutused on nuhtluseks lähistel elavatele inimestele nagu näiteks meediasse jõudnud olukord Tallinna vanalinnas. LOE SIIT.

Ehk olen selliste asutuste suhtes liiga kriitiline. Vaadake siis näiteks juuresolevat ööklubi Casablanca reklaami. Kui mingi osa alkoholiga seotud tööstusest püüab oma tegevust ja motiive varjata omamoodi “alkoholikultuuri” põhimõtte taha, siis siin ei varjata midagi. Alkoholi ei nähta sotsiaalsele läbikäimisele kaasa aitajana või toidulaua rikastajana. Siin esitatakse alkoholi eesmärgina omaette. “I drink, therefore I´m”. Ehk siis parafaseering Descartes´i ütlusest – “Ma joon, seega olen!”

Me muretseme Eesti rahva joomise pärast. Seda teeb riik tervikuna, haiglad, terviseasutused, lastekaitseliit, haridussüsteem, kirikud, lugematu hulk kodanikuühiskonna organisatsioone, lapsevanemad jne jne. Aga siis on seal kõrval need alkoholi müügist tulu lõikavad asutused, kes omamoodi naeravad selle üle ja seaduste kaitsel levitavad sõnumit, et alkoholi joomises tõeline olemine tegelikult seisnebki.

Ja mida ongi teha, säilitades samas demokraatliku ja vaba ühiskonna alused? Ajalugu on rääkinud ajastutest, kus inimeste kannatus on lihtsalt katkenud. Akende lõhkumine? Ehk leidub vastuvõetavamaid viise, kuidas oma hääl ja suhtumine kõlavaks teha.

Lauri Beekmann, Eesti Karskusliidu esimees