jump to navigation

TKA näitleja kasutamises probleemi ei näe aprill 24, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Esitasime veebruari lõpus TKA-le kaebuse seoses Saku Originaali reklaamidega, milles kasutatakse näitlejat Ott Seppa.

Saime nüüd TKA-lt põhjaliku vastuse:

Tarbijakaitseametis on registreeritud Teie pöördumine seoses Saku Originaali reklaamiga (Jan Uuspõllu asemel kasutatakse Ott Seppa). Teie hinnangul on tegemist reklaamiseaduse § 28 lg 4 vastuolus oleva reklaamiga.

Tarbijakaitseamet vaatas järelevalve korras üle kõnealusereklaamklipi ning esitasime selgitusenõude Saku Õlletehase AS-le. Saku Õlletehas on esitanud meile järgnevad selgitused: „Reklaamiseaduse § 28 lg 4 üheselt mõistetav eesmärk on selles, et välistada olukorda, kus ühiskonnas üldtuntud isik läbi oma isikliku eeskuju propageerib alkoholi tarbimist. Reklaamiseaduse samas sättes on ka selgelt määratletud, et näitleja osalemine alkoholireklaamis on lubatud, kui näitleja kehastab reklaamis tegelaskuju mitte ei propageeri toodet läbi isikliku eeskuju. Saku Originaali teleklippides mängis Ott Sepp ekstravertset ja oma emotsioone halvasti valitseda suutvat spordifanaatikut, mitte ei esinenud kodanik Ott Sepana. Mõistmaks, et näitleja kehastab tegelaskuju, ei nõua ekstravagantseid liialdusi (näiteks: näitlejale jänesekõrvade pähe panemine, klouni kostüümi riietamine, mereröövli tegelaskujule iseloomuliku puujala lisamine jne), vaid meie hinnangul suudab iga tarbija tavatähelepanu juures mõista reklaami üldise sisu ja konteksti põhjal, kas tegemist on isikliku eeskujuga või rolli kehastamisega. Saku Õlletehase AS-i viitab, et kõnealuste reklaamide puhul, mis olid äärmiselt utoopilised ja ilmselgelt fiktiivseid olukordi kujutavad (näiteks: tegelaskujude võluväel muundumine, aja seiskamine, olematul spordivõistlusel osalemine, tuldpilduva võluri osalemine jne), ei olnud mingil juhul tegu Ott Sepa isikliku eeskujuga, vaid
tema poolt mängitud tegelaskujuga. Reklaamina, mis liigitub kategooriasse „üldtuntud isik reklaamib läbi oma isikliku eeskuju mingit toodet või kaupa“, on seaduseloojad kindlasti pidanud silmas sellist reklaamilahendust, mille puhul on selline tõlgendus tarbija poolt ainuvõimalik ja üheselt mõistetav. Näidetena selle Euroopa- ja maailmapraktikas laialt kasutuseloleva reklaamivõtte rakendamisest Eesti reklaamipraktikast meenuvad esimesena: sportlane Kristina Shmigun reklaamis Risso toiduõli (telereklaam); sportlane Andrus Veerpalu reklaamis Fazeri leiba (telereklaam); näitleja Ita Ever kutsus inimesi osalema Tallinna linna poolt korraldatud uuringus „Kas toetate üleminekut tasuta ühistranspordile“
(telereklaam); endine sportlane, praegune Riigikogu liige Erki Nool reklaamis Ariel´i pesupulbrit (välireklaam). Viimati nimetatud reklaamikampaania meenutamiseks saab lisainformatsiooni näiteks Õhtulehe internetiversioonist: http://www.ohtuleht.ee/283359.
Samuti on sellest allikast leitav visuaalne materjal selle reklaamivõtte rakendamise kohta. Kinnitame, et Saku Õlletehase AS ei soovi oma tegevuses eksida mitte ühegi Eesti Vabariigis kehtivas õigusaktis sätestatud nõude vastu. Igas oma tegevuses mistahes valdkonnas lähtume õigusaktidega lubatud normidest ja ka antud juhtumit kommenteerides oleme veendumusel, et oleme talitanud igati reklaamiseaduse ja heade tavade piires“.
Kuna tegemist on sensitiivse teema siis leidis kõnealune reklaamjuhtum arutamist ka reklaami Nõukojas. Reklaami Nõukotta kuuluvad reklaamiala eksperdid. Reklaami Nõukoja hinnang: „Ott Sepp täidab reklaamis rolli, esinedes reporterina. Ta ei ütle, et on Ott Sepp. Näitlejat võib alkoholi reklaamis kasutada, kui ta kehastab tegelaskuju.“

Tarbijakaitseameti hinnang lähtudes Saku Õlletehase AS selgitustest, Reklaami Nõukoja eksperthinnangust ning kehtivast reklaamiseadusest: Reklaamiseadus ei sätesta, et alkoholi reklaamis mõnda tegelaskuju kehastav näitleja ei tohi olla reklaami vaatajatele oma välimuse, miimika või hääle poolest äratuntav. Seega ei ole reklaamiseaduse § 28 lg 4 sätestatu kohaselt vajalik alkoholi reklaamis mõnda rolli mängivat näitlejat tundmatuseni grimeerida, kostümeerida ja/või tema häält moonutada, vältimaks näitleja isiku äratundmist reklaamklipi vaatajate poolt. Seega võib alkoholi reklaamis esinev
näitleja olla oma tegelaskuju esitamiseks varustatud väga nappide vahenditega- kanda tavarõivastust, olla nägu varjava grimmita jne,- olles seeläbi teleklipi vaatajatele äratuntav. Eeltoodust tulenevalt leiab Tarbijakaitseamet, et näitleja Ott Sepa kasutamine Saku Õlletehase AS-i poolt tarnitava õlle Saku Originaal reklaamklipis ekstravertse ja oma emotsioone halvasti valitseda suutva spordifanaatiku rollis on kooskõlas reklaamiseaduse § 28 lg 4 sätestatud nõuetega.

Mõistame, et selline võib olla antud juhtumi tõlgendus, samas võiks seda tahtmise korral näha ka teisiti. Tulemus on see, et alkoholitootjad kasutavad oma reklaamides aktraktiivseid ja ka noorte seas väga tuntud ja armastatud näitlejaid, muutes need reklaamid eriti meeldivateks.

Alaealisi kaasavad “Champagne Shower” peod võeti menetlusse aprill 5, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Esitasime 5. märtsil 16. märtsil toimuva “Champagne Shower” nimelise peo kohta kaebuse, mille leiate SIIT.

Alates 16. eluaastast noortele mõeldud pidu reklaamiti ka tasuta alkoholijagamisega. Tarbijakaitseamet teatas nüüd järgmist:

Tarbijakaitseametile on registreeritud Teie pöördumine seoses http://www.sdd.ee avaldatud ürituse reklaamiga. Tarbijakaitseamet tänab Teid kõnealusele reklaamjuhtumile osutamast ning anname teada, et oleme alustanud menetlust, mis praegusel hetkel veel kestab.

 Kuigi 16. märtsi pidu on küll juba ammu möödas on selge, et konkreetsed korraldajad sarnast tegevust jätkavad ja nii võib pidada positiivset kui see uurimine lõpuks nendeni jõudis.