jump to navigation

Tudengipäevad loosib Facebooki kaudu Saku nännikotti september 11, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Reklaamivalve on suvel olnud üsna sügavas puhkuses. Vaikus on olnud. Eks tegijad olid lihtsalt muude asjadega hõivatud. Kuid nüüd asuks taas tegude juurde.

Üks tähelepanelik kodanik juhtis meie tähelepanu Tartu Tudengipäevade Facebooki kodulehele, kus pakutakse võimalust võita auhinnaks “Saku nännikotti”. Täpsemalt siis kirjutati seal järgmist: “Sõbrad! Kuigi pingeline õppetöö on alles tuure kogumas ja eksamipalavik tõuseb, tasub kindlasti juba varakult asuda planeerima ka vaimu väljapuhkamist. Kõigi vahel, kellele selline mõte sügavalt MEELDIB, loosime uue nädala algul välja vinge nännikoti Sakult! 

Me ei tea, mida see Saku nännikott võiks sisaldada, sest seda reklaamis ei mainita. Kuid nagu ka üks Facebookis reageerinu lihtsalt tõdes “tahan õlut”, on vist üsna selge, mida Saku tudengitele pakub.

Reklaamiseadus nimetab keelatud reklaamiks “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.” Arvame, et kui ka tudengipäevi ei peaks saama nimetada kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil tegutsevaks ettevõtmiseks (kuigi eks ka nende edukus ja edaspidine rahastamine sõltub osavõtjate hulgast), siis Saku õlletehas on selles projektis kindlasti oma ärihuvide tõttu.

Niisiis paluksime Tarbijakaitseametil kontrollida, mida “nännikoti” näol tudengitele tegelikult lubati ja ka reaalselt välja loositi. Kaebus esitatud 11. septembril 2011.

Omamoodi õllevastane kampaania Venemaalt aprill 3, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Teadaolevalt määratleti õlu Venemaal alkoholiks alles sel aastal. Nüüd on seal käivitatud üks üsna huvitav õlle tarbimist vähendada püüdev sotsiaalkampaania, mille sõnumiks on lihtsalt see, et mees, kes joob rohkelt õlut, muutub tasapisi naiselikuks.

Huvitav lähenemisnurk juba ka selles mõttes, et kui tavaliselt näeme alkoholireklaamides viiteid sellele, et teatud bränd justkui muudaks mehi naiste seas eriti edukaiks, siis see reklaam tõdeb hoopis, et mees muutub joomise tulemusena ise naiseks.

 

Rocki 6-pakki reklaam ilma tervisehoiatuseta september 11, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Saku Rock on käivitanud uue interaktiivse reklaamikampaania, milles kutsutakse inimesi joonistama uusi 6-pakki kujundusi, millest valitakse välja kümme parimat ning mis lõpetavadki päristoodetel. Taaskordne geniaalne viis kaasata inimesi alkoholi reklaamimisse.

Delfi portaalis on üleval reklaam, millel aga puudub taaskord reklaamiseaduses nõutud tervisehoiatus.

Kaebus TKA-le saadetud 11. septembril.

Säästumarketi reklaamleht reklaamib tagalehel õlut august 20, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far

Säästumarketi viimase reklaamlehe tagaküljel on suurelt Thüringer Premium õlu reklaam, pühapäevase eripakkumisena.

Reklaamiseaduse § 28 tõdeb, et alkoholireklaam ei tohi olla ajalehe ja ajakirja esi- ja tagaküljel.

Lisaks on reklaamil puudu ka hoiatustekst «Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.» Kuigi reklaamlehe sees olevatel väikestel alkoholireklaamidel on hoiatus olemas, siis tagalehel oleva suure õllereklaami juures see puudub.

Kaebus tarbijakaitseametile saadetud 20. augustil 2010.

Saku Õlletehasest ja Jan Uuspõllust juuni 14, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far

Saadame Tarbijakaitseametile vastuse seoses Saku Originaali reklaamikampaania suhtes esitatud kaebusega. Saku Õlletehas seletas niisiis, et tuntud näitleja ei reklaami selles reklaamis alkoholi läbi oma isiku vaid esitab seal niisama “toredat noormeest”.

Tuletame siis veelkord meelde, et Reklaamiseadus sätestab järgnevat: “Alkoholi reklaamis ei tohi matkida ega kasutada üldtuntud näitlejat, sportlast, muusikut, meelelahutustegelast või teisi üldtuntud isikuid, samuti nende pilti, häält, kujutist või viiteid nendele isikutele. Näitlejat võib alkoholi reklaamis kasutada, kui näitleja ei reklaami alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastab tegelaskuju.

Fakt: Saku Originaali reklaamis kasutatakse üldtuntud näitlejat ning reklaami jälgijal ei saa mitte moel tekkida arusaamist, et see näitleja kehastab seal mingit tegelaskuju.

Juhatan ka veel tähelepanu, et seadus keelab isegi matkida tuntud ühiskonna tegelasi ega isegi nende häält näiteks. Kui selline Jan Uuspõllu esinemine peaks olema lubatud, tähendab see siis, et keegi suvaline sellises reklaamis Jan Uuspõldu matkida ei tohiks, kuid ta tohib selgelt äratuntavalt ise seal siiski esineda. Väidetavalt tegelaskuju esitades.

Viiksin asja absurdini, et selle seadusesätte mõte tuleks esile. Kujutame ette, et mingi alkoholifirma reklaamis astuks ekraani ette Eesti Vabariigi president hr Toomas Hendrik Ilves. Ta ei ütle oma nime, on seal niisama “soliidne härrasmees, kikilips ees”. Ei nimetata teda seal Toomaseks ega presidendiks. Kas see oleks lubatud? Suht selgelt ju mitte.

Reklaamiseadus peaks kaitsma kodanikke. See, et Saku Õlletehas ei näe oma reklaamis mingit rikkumist, ei peaks antud juhtumi puhul mitte mingil moel midagi otsustama. Kordan veelkord, vaataja näeb äratuntavalt Eesti tuntud näitlejat ning tal ei ole mitte kuskilt mingit infot võtta, et tegemist on näitlejaga, kes esitab mingit tegelaskuju. Väidaksin ühemõtteliselt, et selline näitlejate kasutamine alkoholireklaamis on selges vastuolus kehtiva Reklaamiseadusega.

Ja sellise vastulause saatsin siis ka 14. juunil Tarbijakaitseametile tagasi.

Saku Õlletehas: Jan Uuspõld mängib niisama “toredat noormeest” juuni 14, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Kuu aega tagasi, 12. mail esitasime Tarbijakaitseametile kaebuse Saku Originaali juubelikampaaniaga seoses. Reklaamis esineb näitleja Jan Uuspõld. Kaebuse leiate SIIT.

Täna, 14. juunil saime Tarbijakaitseametilt alljärgneva selgituse, mis sisaldab ka Saku Õlletehase seletust: ”

Tarbijakaitseametis on menetluses Teie pöördumine seoses Jan Uuspõllu osalemisega Saku Originaali reklaamklipis.

Tarbijakaitseamet on pöördunud selgituste saamiseks ka Saku õlletehas AS poole

Oma vastuskirjas selgitas Saku Õlletehase AS järgmist: “Jan Uuspõld ei reklaami teleklipis õlut Saku Originaal läbi oma isiku, vaid ta kehastab reklaamis toredat noormeest, kelle tema sõbrad on pubis sünnipäevapeo korraldanud. Sünnipäevalapse rolli mängivat Jan Uuspõldu ei tutvustata vaatajatele Jan Uuspõlluna või Janina ega looda mingit muud sidet tema poolt kehastatava sünnipäevalapse tegelaskuju ning Jan Uuspõllu kui füüsilise isiku vahel. Reklaamiseadus ei sätesta, et alkoholi reklaamis mõnda tegelaskuju kehastav näitleja ei tohi olla reklaami vaatajatele oma välimuse, miimika või hääle poolest äratuntav. Järelikult ei ole reklaamiseaduse § 28 lg 4 sätestatu kohaselt vajalik alkoholi reklaamis mõnda rolli mängivat näitlejat tundmatuseni grimeerida, kostümeerida ja/või tema häält moonutada, vältimaks näitleja isiku äratundmist reklaamklipi vaatajate poolt. Seega võib alkoholi reklaamis esinev näitleja olla oma tegelaskuju esitamiseks varustatud väga nappide vahenditega- kanda tavarõivastust, olla nägu varjava grimmita jne,- olles seeläbi teleklipi vaatajatele äratuntav. Eestis on väga paljudes teleklippides, sh alkoholi reklaamides mõnda tegelaskuju kehastavad näitlejad vaatajatele hästi äratuntavad, kuigi näitlejad ei reklaami neis reklaamklippides alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastavad kooskõlas reklaamiseaduse § 28 lg 4 sätestatuga ainult teatud tegelaskujusid. Eesti karskusliidu alkoholi reklaami järelevalve töörühm on oma kirjas samuti viidanud, et seadus ei ole kuidagi selgitanud, kuidas peaks defineerima tegelaskuju kehastamist. Eeltoodust tulenevalt leiab Saku Õlletehase AS, et näitleja Jan Uuspõllu kasutamine Saku Õlletehase AS-i poolt tarnitava õlle Saku Originaal reklaamklipis sünnipäevalapse rollis on kooskõlas reklaamiseaduse § 28 lg 4 sätestatud nõuetega. Saku Õlletehas AS tänab Eesti Karskusliidu alkoholi reklaami järelevalve töörühma võimalikule õigusrikkumisele tähelepanu juhtimast, kuid ei saa nõustuda eeltoodud töörühma arvamusega, et näitleja Jan Uuspõllu kasutamine Saku Õlletehase AS-i poolt toodetava õlle Saku Originaal telereklaamides ei ole lubatud.”

Saku Õlletehas AS vastuskirjast nähtub, et Jan Uuspõld ei esine reklaamklipis Jan Uuspõlluna vaid kehastab seal sünnipäevalapse tegelaskuju. Arvame, et antud teemat võiks tulevikus käsitleda ka Reklaami Nõukojas ja küsida nende arvamist ja seisukohta analoogsete klippide kohta (kuidas nemad seda näevad, kas tegemist on rolliga/tegelaskujuga või tegemist rolli kehastava isiku isikliku eeskujuga.”

Keda kehastab Jan Uuspõld? mai 12, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
3 kommentaari

Tuleme täna korraks tagasi Saku Originaali juubelikampaania juurde.

Saku Originaali uue reklaamikampaania teleklipis osaleb taas tuntud näitleja Jan Uuspõld. Teadaolevalt Reklaamiseadus keelab tuntud näitlejate kasutamise alkoholi reklaamides. “Alkoholi reklaamis ei tohi matkida ega kasutada üldtuntud näitlejat, sportlast, muusikut, meelelahutustegelast või teisi üldtuntud isikuid, samuti nende pilti, häält, kujutist või viiteid nendele isikutele. Näitlejat võib alkoholi reklaamis kasutada, kui näitleja ei reklaami alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastab tegelaskuju.”

Ju on reklaamitegijad tahtnud jätta mulje, et Jan Uuspõld kehastab siin mingit tegelaskuju. Kuid millest see peaks välja tulema? Seadus ei ole kuidagi selgitanud, kuidas peaks defineerima tegelaskuju kehastamise. See oleks üsna selge, kui näitleja näiteks kehastaks Batmani või Draculat. Kuid sellises reklaamis on ta selline nagu ta arvatavasti ikka on ja kõigi poolt äratuntavana. Pealegi on näitleja isiklik minevik olnud avalikult seotud rohke alkoholi tarbimisega, mille alusel paistabki loogiline, et Jan Uuspõld reklaamib õlut.

Pakuksin, et kui mingi sihtrühma seas teha küsitlus, et kes selles reklaamis esineb, siis ei väidetaks, et näitleja kehastab mingit osatäitjat vaid öeldaks väga üheselt, et tegemist on ju Jan Uuspõlluga.

Tarbijakaitseametile sai kaebus saadetud 12. mail.

Rohkem “klõmme” ja “palju õlle” mai 11, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Kaks alkoholitootjat on käivitanud reklaamikampaaniad, mille sõnum suunab tähelepanu alkoholi suurtele kogustele. Teadaolevalt on alkoholiga seotud kahju otseses seoses tarvitatud alkoholi kogustega. Mida enam juuakse, seda suurem on kahju.

Saku peab oma sünnipäeva ning juubelikampaania hüüdlauseks on “Palju õlle sünnipäevaks”. Kui alkoholi reklaamimise õigustus rajaneb peamiselt arusaamisel, et meie alkoholitootjate ustavad kliendid on kõik mõõdukad tarbijad ning reklaamid ei tohigi otseselt kutsuda alkoholi tarvitamisele, siis antud reklaam selle sõnumiga innustab suhteliselt ühemõtteliselt rohkelt õlut jooma. Mida muud selle palju õllega ikka teha on?

Viru Valge on käivitanud kampaania Kes kaotab?, mille sisuks on panna osalejaid muuseas ära arvama, milline inimene suudab võimalikult palju pesulõkse oma näo külge kinnitada. Mängus osalejad teevad panuseid virtuaalsete panustusühikute ehk klõmmidega. Registreeruumisel näiteks tehakse igaühele isiklik konto, millele kantakse automaatselt 500 klõmmi. Millele need klõmmid võiksidki viidata…? Ning mängus on siis sedasi, et mida enam klõmme, seda edukam muidugi sa oled.

Viru Valge kampaania on heaks näiteks ka selle kohta, kuidas alkoholitootjad on ennast mugandanud seaduses keelatud tarbijamängude osas. Teadaolevalt ei tohi enam korraldada mänge ega võistlusi, mille puhul alkohol on auhinnaks või et alkoholi ostmisel on võimalik midagi tasuta või alandatud hinnaga saada. Nüüd on tootjad käivitanud sellised mängud, mille puhul alkohol konkreetselt justkui ei mängigi mingit otsest rolli, sest mängus osalemiseks ei pea sa konkreetset toodet ostma ega sul ei ole võimalik seda ka võiduna omandada. Küll aga käib kogu mäng selgelt alkohoolse toote reklaami keskkonnas. Seega reklaamitakse jätkuvalt alkohoolseid tooteid auhindade pakkumisega. Inimesi meelitatakse sellesse mõnusat ja mängulist eluviisi propageerivasse keskkonda ning viibima seal mängu pikast kestvusest tulenevalt võimalikult kaua ja regulaarselt.

TKA vastus A Le Coq-i toote reklaami kohta Facebookis mai 7, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Reklaamivalve esitas kodaniku tähelepanujuhtimise peale kaebuse viisi kohta, kuidas A Le Coq oma Facebooki lehel uut toodet reklaamis. Kaebuse leiate SIIT.

TKA saatis oma vastuse, mis sisaldab A Le Coq-i selgitust.

Tarbijakaitseametile laekus Teie pöördumine seoses A. Le Coq Premium Extra reklaamiga.

Tarbijakaitseamet võttis koheselt A. Le Coq AS-iga ühendust, milles viitasime Teie pöördumises väljatoodud asjaoludele. A. Le Coq AS edastas selgitustaotluse vastamiseks nende kostööpartnerile Adell Taevas OÜ-le, kellega neil on sõlmitud reklaamiteenuste ostmiseks vastav koostööleping. Tarbijakaitseamet sai Adell Taevas OÜ-lt järgnevad selgitused:

„1. Asjaolud. AS A. Le Coq avaldas 27.03.2010 internetis Facebook keskkonnas nn. „seinal“ järgmise teate: „A. Le Coq KOLM ON TÄIUSLIK. Ole üks kolmesaja kolmekümne kolmest, kes saab sellest osa enne teisi. Kliki siia ja vaata lähemalt: http://bit.ly/9LnaNc“. Viidatud lingile klikkides sai soovija eraldi Facebooki-sisesele lehele, kus sai märkida ära enda soovi degusteerida uut A. Le Coqi toodet.

Selleks hetkeks oli avalikustatud kolm videot, milles üheski ei olnud näidatud ühtegi konkreetset toodet: http://vimeo.com/10462348; http://vimeo.com/10457604; http://vimeo.com/10432948.

Video all oli üleskutse „Kui see sind vähegi mõtlema pani, siis ära nüüd kolm korda mõtle. Pane oma nimi kirja ja võid olla 333-st väljavalitust, kellel on võimalus teada saada, kas kolm on täiuslik või mitte. Kiirusta, sest see võimalus on sul vaid 30.03 kella 12.33-ni. Lisatud oli tekst, mis informeeris, et tegemist on uue toote degusteerimisega ning et vastaja peab olema vähemalt 18-aastane.

Kuna AS A. Le Coq tootevalik on lai (õlled, muud alkohoolsed joogid, siidrid, mahlad ja nektarid, active mahlajoogid, karastusjoogid, spordijoogid, energiajoogid, veed, siirupid, kali), siis ei olnud tarbijal võimalik ette teada, millise tootegrupi uut toodet või millist kaubamärki talle degusteerimiseks pakutakse.

Kui degusteerimisel osaleda soovijaid olid oma sooviavaldused saatnud, valiti välja degusteerimisgruppi 333 degusteerijat. Igal isikul, kes ei soovinud osaleda alkohoolse joogi degusteerimises, oli vaba valik sellest keelduda. Kõigile neile väljavalitutele, kes olid nõus degusteerimises osalema, saadeti degusteeritav toode Smart-posti vahendusel degusteerija elukohale kõige lähemasse ja degusteerija poolt valitud kaubanduskeskusesse. Degusteerijad täitsid degusteerimislehe küsimustiku ja avaldasid degusteerimistulemused Facebooki „seinal“.

Facebooki lehel teatati 01.04.2010 sellest, kes on välja valitud degusteerijateks ja siis avalikustati esmakordselt ka degusteeritava toote nimetus ja pilt – see oli uus toode, õlu A. Le Coq Premium Extra. Toote avalikustamisel oli lisatud ka reklaamiseaduse nõude kohaselt hoiatustekst. Premium Extra turustamist jaekaubanduses alustati 8. aprillil 2010, enne seda toodet müügil ei olnud.

2. Selgitused. 27.03.2010 Facebook keskkonnas avaldatud üleskutses registreerimisele vastajad ei teadnud, millisel eesmärgil nad registreeruvad, sest avaldatud teate ja viidatud klippide puhul ei olnud avaldatud ühegi A. Le Coq toote nimetust ega kujundust, samuti puudus igasugune viide, veel vähem üleskutse alkoholi tarbida või lubadus seda tasuta kellelegi jagada.

Seega üleskutse degusteerima tulemiseks ei olnud avalikustatud tootega samal ajal ja degusteerimiseks soovi avaldajad ei teadnud, millist AS A. Le Coq toodet nad testima hakkavad. Ainus suunav vihje toote kohta oli see, et tegemist on uue tootega.

Igat isikut, kes oli ennast degusteerimisele registreerinud ja kes oli degusteerimisgruppi valitud, informeeriti asjaolust, et tegemist on alkohoolse joogi degusteerimisega ja igal sooviavaldajal oli vaba valik degusteerimisest keelduda, seega mingit sundi alkoholi degusteerimiseks ei avaldatud.

Peame oluliseks ka rõhutada, et läbiviidud degusteerimine erineb kardinaalselt alkoholi esitlemisest kaupluses, kus toimub konkreetse ja müügisoleva toote esitlemine ehk tutvustamine, mille osaks võib olla ka toote maitsmiseks pakkumine eesmärgiga suunata tarbijaid samas poes toodet ostma (müügi suurendamise eesmärgil). Taolistes kauplustes toimuvatel degusteerimistel mingit tagasisidet (maitseb – ei maitse) tarbija andma ei pea ja kui tagasiside ka tarbija poolt antakse, siis see ei too mingil moel kaasa toote muutmist. Degusteerimine on millegi väärtuse hindamine selle maitse, lõhna vmt järgi. Degusteerimisi viivad läbi kõik joogitootjad ning tegemist on tootearenduse ühe osana. Degusteerimisi viiakse läbi väga erinevatele viisidel, alates uuringufirmade poolt korraldatud üritustest ja lõpetades seltskondlike ning klubiliste üritustega. Ühelgi juhul ei saa degusteerimisel tarbitud tooteid hinnata kui personaalselt degusteerijatele tehtud kingitusi või auhindu.

AS A. Le Coq poolt korraldatud degusteerimise mõte oligi otsese ja vahetu tagasisideme saamine tarbijatelt uue ja turul veel mitte oleva toote omaduste hindamise kaudu. Seekordne degusteerimine erines vaid valimi kogumise meetodi poolest (internet). Kuivõrd hindame just AS A. Le Coq „fännide“ arvamust oma toodetest, siis leidsime, et internet ning Facebook on selle sihtgrupini jõudmiseks ja sobivaima degusteerimisvalimi saamiseks parim viis.

Degusteerimisgrupi liikmeid ei loositud, nagu väidab ekslikult kaebuse esitaja, vaid need valiti kindlal eesmärgil, et saada degusteerimisgrupi valim võimalikult mitmekesine (esindatud eri vanusegrupid, eri soost isikud, maa- ja linnainimesed jne), et tagasiside oleks maksimaalselt laiapõhjaline.

3. Kokkuvõte. Kaebaja väide, et „A. Le Coq reklaamib oma uut toodet – Premium Extra – loosides oma Facebooki fännilehel välja 333 inimest, kes saavad jooki tasuta juua enne teisi“, ei ole korrektne.

AS A. Le Coq poolt korraldatud degusteerimisvalimi leidmine ei toimunud loosimise teel, degusteerimisele registreerumine ei toimunud samaaegselt toote reklaamiga (otse vastupidi – degusteerijaks soovija ei teadnud üldse, millise toote või tootegrupiga on tegu, sest AS A. Le Coq toodab nii alkohoolseid jooke kui ka paljusid muid tooteid. Samuti ei ole AS A. Le Coq esitanud mingit teadet selle kohta, et ta jagab soovijatele alkoholi tasuta (auhinnaks, kingituseks, võiduks või muuks hüveks).

Degusteerimine ei ole samastatav toote tutvustusega ja degusteerimisel tarbitud tooteid ei saa hinnata kui personaalselt degusteerijatele tehtud kingitusi või auhindu. Samuti ei suurenda taoline degusteerimine mingilgi moel müüki, sest toodet degusteerimise hetkel osta polnud võimalik. Avalik reklaamikampaania nimetatud tootele algas 8. aprillil 2010.

Eeltoodust lähtuvalt leiame, et AS A. Le Coq ei ole oma uue toote degusteerimisvalimi koostamise ega degusteerimise läbiviimisega rikkunud reklaamiseaduse § 28 lg 6 p 2 ega p 4 sätteid.“.

Seoses eelnevate selgitustega on Tarbijakaitseamet üle vaadanud Adell Taevas OÜ poolt märgitud internetiaadressil http://bit.ly/9LnaNc oleva Facebooki-sisese lehe, kus sai märkida ära enda soovi degusteerida uut A. Le Coqi toodet ning samuti ka kolm avalikustatud videot aadressidel http://vimeo.com/10462348; http://vimeo.com/10457604; http://vimeo.com/10432948.

Lisaks eelnevale on Tarbijakaitseamet ülevaadanud internetiaadressil http://www.facebook.com/pages/A-Le-Coq/151329181623v=app_112889025388469&ref=ts#!/pages/A-Le-Coq/151329181623v=app_112889025388469&ref=ts Premium Extra reklaamiga seonduva ning tuvastas, et nii eelnevalt nimetatud aadressil kui ka sellel esitletavas reklaamis ei puudu hoiatav tekst: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist!“.

Tarbijakaitseamet peab Adell Taevas OÜ selgitusi põhjendatuks ning leiab, et meil pole alust väita, et osaühingu tegevus seoses A. Le Coq Premium Extra õllega internetis Facebook keskkonnas oleks vastuolus reklaamiseaduses sätestatud nõuetega.

METALL ja Saku Rock ning Rock Music aprill 5, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Laupäeva, 3. aprilli, Postimees extra esilehel on suur ROCK Music´u reklaam “MEILE MEELDIB METALL IKKA”.

Väidaksime, et tegemist on alkoholi reklaamiga ning sel juhul on see Reklaamiseaduse poolt keelatud kohas. Reklaamiseaduse § 28/11 ütleb, et alkoholi reklaam on keelatud “ajalehe ja ajakirja esi- ja tagaküljel.

Minnes kodulehele Rock.ee leiab laiaulatuslikuma “The World of Rocki” keskkonna, mille alalehed on “Õlu”. “Muss”. “Moto”, “Rocki tiim” ja “Kraam”.

Rock.ee esilehe all, millele ainsana oskab selle Postimehe esilehel oleva reklaami peale minna, on ka hoiatuskiri “Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist”, millega lehekülje tegijad tunnistavad, et tegemist on alkoholi reklaamiga. Ning seda ta muidugi ka on, kuna kohe esilehel on Saku Rocki reklaam tekstiga “LISAKS ÕLLELE ROHKEM METALLI KA. 1 PINT – METAL EDITION”.

Samal lehel on ka Rock Musicu nime all info mängu kohta, milles osalemise korral on võimalik võita tasuta piletit Metallica kontserdile.

On selge, et siin seotakse Saku õllemark (…rohkem metalli ka) Rock Musicu mänguga (Meile meeldib metall ikka). Reklaam Postimehe esilehel reklaamib tarbija jaoks nii õlut (mis on esimesest vaatest kujundusele selge) kui ka mängu (mis selgub kodulehe avamisel ja sisuga tutvumisel). Alkoholi reklaam ajalehe esiküljel on keelatud.