jump to navigation

Vastused TKA’st juuni 30, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Käesolevaga vastab Tarbijakaitseamet Teie  2009.a pöördumistele nr6-5/09-04356,6-5/09-04458,6-5/09-04662.

1. Saku reklaam MSN suhtluskanali all on vastutustundetu, kuna noorte peamise suhtlusvahendi MSN-i all on 24/7 alkoholireklaam.

Reklaamiseaduse § 28  sätestab üheselt kus ja millal on alkoholi reklaam keelatud:
1) Alkoholi reklaam on keelatud:
1) koolieelse lasteasutuse, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noorte- ja projektlaagri kasutuses olevas ehitises, ehitisel, territooriumil ning nende vahetus läheduses, välja arvatud õppe- ja kasvatustöövälisel ajal, millal seal toimub üritus täisealistele;
2) sportimiseks ettenähtud ehitises ja ehitisel, välja arvatud alkohoolse joogi müügikohas;
3) tervishoiu- ja hoolekandeasutuse ehitises, ehitisel ja territooriumil;
4) kaitseväe, Kaitseliidu ja piirivalve ehitises, ehitisel ja territooriumil;
5) kinnipidamisasutuse ehitises, ehitisel ja territooriumil;
6) kino, muuseumi ja etendusasutuse ehitises, ehitisel ja territooriumil, välja arvatud alkohoolse joogi müügikohas;
7) trükises, mis on suunatud peamiselt lastele, ja trükise leheküljel, kus avaldatakse peamiselt lastele suunatud teavet;
8) peamiselt lastele suunatud ürituse toimumise kohas ja ajal ning sellise ürituse pääsmel;
9) ringhäälingus kella 7.00-st kuni 21.00-ni;
10) jaekaubanduses müügiks pakutaval või teeninduses laenutataval videokassetil, DVD-l, laserplaadil või mõnel muul andmekandjal ja selle pakendil;
11) ajalehe ja ajakirja esi- ja tagaküljel;
12) välireklaamina, välja arvatud vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi välireklaam.

Lähtudes eeltoodust pole MSN suhtluskanalil alkoholi reklaami esitlemine vastuolus reklaamiseaduses sätestatud alkoholi reklaami esitlemise piirangutega.
2. Teile pole laekunud infot veebilehele  www.remedia.ee  hoiatuse lisamise kohta.

Kõnealusele  veebilehele  ning selle alamlehtedele on ettevõtte poolt lisatud hoiatus Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.

3. Aadressil www.kava.ee , www.ilm.ee on Saku Originaali reklaam, millel olev hoiatustekst on loetamatu.

 Pärast Teie pöördumiste laekumist kontrollis Tarbijakaitseamet koheselt järelevalve  korras  kõnealuseid veebilehti. Tarbijakaitseamet ei tuvastanud nimetatud veebilehtedel  Saku Originaali reklaami esitlemist. Ühtlasi teavitame, et oleme kõnealuseid veebilehti  konrollinud täiendavalt veel  ning ei ole tuvastaanud rikkumisi.

Tarbijakaitseamet on jätkuvalt seisukohal, et reklaamis sisalduv  hoiatus peab  tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.
Kahjuks ei määratle  reklaamiseaduses nii  üheselt, kus ja millise osa reklaamist peab moodustama hoiatus nagu seda teeb ravimiseaduses või tubakaseaduses.  Seega tuleb igal konkreetsel juhul lähtuda juhtumi põhiselts.t iga konkreetset juhtumit tuleb vaadelda eraldi ja anda sellele hinnang, kas tegemist on rikkumisega või mitte.

Näiteks: Saku Õlletehas territooriumil esitletava välireklaami puhul leidis Tarbijakaitseamet, et reklaamis  on kasutatud sellist kirjasuurust, mille puhul on   reklaamtekstis esitletav sõnum nähtav ja loetav juba enne Saku Õlletehase territooriumile lähenemist. Välireklaamile lisatud hoiatustekstis on aga kasutatud kirjasuurust, mis arvestades reklaamteksti „Saku Õlletehas. Sõprade värk. See õige“ kirjasuurust on ilmselgelt liiga väike ning ebaproportsionaalne muu reklaamtekstiga, kuna isegi Saku Õlletehase AS väljapääsuvärava juurest vaadatuna pole hoiatus tavalise tähelepanu juures märgatav ega arusaadav.  Eeltoodust tulenevalt algatas Tarbijakaitseamet kõnealuse välireklaami suhtes haldusmenetlust.
Haldusmenetluse läbiviimisel peab Tarbijakaitseamet järgima  haldusmenetluse seadustikus menetlusele sätestatud nõudeid s.t enne kohustusliku ettekirjutuse tegemist tuleb täita kohustuslikud protseduurireeglid (ettevõttele saadetakse tähitud kirjaga teade haldusmenetluse algatamise kohta.  Ühtlasi antakse ettevõttele   võimalus enne kohustuslikku ettekirjutuse tegemist seadusega vastuolus olev reklaam viia kooskõlla. Alles pärast ettevõttelt saadud selgitusi ning seisukohtade esitamist rikkumise kohta on Tarbijakaitseametil õigus teha kohustuslik ettekirjutus, millega saab Amet nõuda õigusrikkumise lõpetamist.
Nimetatud näitega soovisime Teile kirjeldada kuidas näeb välja ettevõtte suhtes toimuv haldusmenetlus ning miks soovitud muudatuste ja paranduste aeg on teinekord liiga pikk.

4. Soovite teada mitu kaebust on Tarbijakaitseametisse  jõudnud:
Käesolevaga esitame Teile väljavõtte Teie poolt saadetud pöördumistest.
17.04.2009.a nr 6-5/09-03071. Vastatud 06.05.2009
21.04.2009.a nr 6-5/09-03144. Vastatud 06.05.2009
21.04.2009.a nr 6-5/09-03138. Vastatud 06.05.2009
08.05.2009.a nr 6-5/09-03639. Vastatud 28.05.2009
28.05.2009.a nr 6-5/09-04243. Vastatud 16.06.2009
03.06.2009.a nr 6-5/09-04356. Vastatud tänase kirjaga.
04.06.2009.a nr 6-5/09-04404. Vastatud 08.06.2009
08.06.2009.a nr 6-5/09-04458. Vastatud tänase kirjaga
11.06.2009.a nr 6-5/09-04587.
16.06.2009.a nr 6-5/09-04662. Vastatud tänase kirjaga
19.06.2009.a nr 6-5/09-04778.

Vabandame, et tulenevalt   puhkuste perioodist ning  suurenenud töökoormusest võib  viibida Teie  pöördumistele  vastamine. Samas teeme kõik endast oleneva, et anda Teile tagasiside seaduses ettenähtud  30 päeva jooksul.

Carpe Vinumi veinipood rikub kampaaniaga reklaamiseadust juuni 26, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Tähelepanelik kodanik saatis vihje Carpe Vinumi veinipoe kampaania kohta, mis rikub mitmes mõttes Reklaamiseadust.

http://kirjakuller.com/carpevinum/web.html

Alkoholireklaamil puudub hoiatustekst ja lisaks loositakse välja kinkekaart, mis läheb vastuollu Reklaamiseaduse § 28/6:4 “Keelatud reklaamina käsitatakse: alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”

Saatsime kaebuse Tarbijakaitseametisse.

Rikkumine Maxima kliendilehes juuni 26, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Maxima kliendilehes nr 26 (23.-29. juuni) leheküljel 3 on alkohoolsete toodete reklaamid ilma seaduses nõutud tervisehoiatuseta.

Saatsime kaebuse Tarbijakaitsele 26. juunil.

TKA järelvalve Statoili ajakiri Söök ja Jook osas juuni 22, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Tarbijakaitseametile on laekunud Teie pöördumine seoses 28. mai Eesti Ekspressis esitletud alkoholireklaamidega. Oleme nimetatud kuupäeva Eesti Ekspressi üle vaadanud ning algatanud 11.06 järelvalvemenetlust Eesti Ekspressis esitletud väljaande Söök&Jook koostanud ettevõtte AS Eesti Statoil A.Le Coq´I Premium +õlleklaas ning Rock Overdoze suhtes. Käesoleval hetkel menetlus kestab veel.

Tallinnas tähistatakse võidupüha tasuta õllega juuni 19, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Tallinna Postimees kirjutab, et 23. juunil jagatakse Võidupüha tähistamise üritusel rahvale tasuta õlut.
http://www.tallinnapostimees.ee/?id=131083
Artiklis mainitakse ära, et kõigi eelduste kohaselt läheb jagamisele Saku Õlletehase toodang.
Kas see ei ole mitte vastuolus Reklaamiseaduse § 28/6 “Keelatud reklaamina käsitatakse: alkoholi esitlust väljaspool alkoholi müügikohta, välja arvatud vastavaid tooteid tutvustaval messil, laadal või muul samalaadsel üritusel;”? See küsimus sai reedel esitatud Tarbijakaitseametile.

Ürituse korraldajad võivad muidugi selgitada, et nad ei tegele alkoholitoote esitlemisega ja ka tootjad võivad ennast kõigi eelduste kohaselt sellest distantseerida, kuid reklaamiseadus tegeleb ju ikka peamiselt sellega, kuidas asi reaalselt välja paistab, mitte sellega, mis nimetuse korraldajad asjale annavad.

Reklaamiseaduse rikkumised üritustel. juuni 19, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Alustust võiks teha http://www.rabarock.ee/  aadressilt, milleni jõudsin läbi ühe fotoblogi, kus oli pilt lavast ja selle ümbrusest, kus ilutsesid suured alkoholireklaamid ilma vähimagi hoiatustekstita.

Lühidalt  – taoliste ürituste aeg on käes ja nagu eestlasele kohane, möödub iga muusika/teatri üritus sellega, et suurelt muu “kultuuri” kõrval vaatab inimene õhtu otsa tõtt alkoreklaamidega.

Ainus lahendus taolisi asju avastada oleks ise kõik kontserdid suvel läbi käia ja siis kirjutada kaebusi, millele oodata 30 päeva vastuseid sisuga – märgukiri on saadetud ja 30 + päeva peale üritust 😀 lubab seaduserikkuja reklaami maha võtta või lisada hoiatuse.

Kas saaks olla veel jaburamat olukorda? Olen küll hea fantaasiaga inimene, kuid minu fantaasia eriti kaugemale ideaalsest jaburusest ei küündigi.

Olen ka küsinud TKA’lt , mitu konkreetset rahalist trahvi on kõigi nende kaebuste peale firmadele tehtud – nagu kipub traditsiooniks kujunema, ei ole sellistele küsimustele vastuseid tulnud – ei tea, kas tulebki…

Selge on aga see, et

a) seadus on umbmäärane  ja sisutu ning ammu ajale jalgu jäänud (võttes arvesse, et veebireklaami ei piira see seadus vähimalgi määral  ning hoiatustekst võib olla kus iganes – peamine, et tootest võimalikult kaugel ja vähenähtaval kohal – kuna aga on OLEMAS, on kõik TKA ja seaduse silmis normaalne)

b) isegi seda naeruväärset seadust ei täideta, sest ainus kontroll, mis on – on minu ja veel paari kodaniku kaebused, mille rakendumine võtab aega vähemalt 30+ päeva – lühidalt peale kampaania lõppu – ning piirdub “märgukirjaga”, mis ilmselgelt ei täida oma rolli efektiivselt, kuna sarnaste probleemidega tuleb kaebusi esitada korduvalt, et mitte öelda lõputult

 

c) TKA’l ei ole sisulist soovi, aega ega huvi kaitsta tarbijat – pigem tegeletakse mingisuguse jabura ja mõttetu puhver-tsooni tekitamisega tarbija ja tootja vahele, see aga otseselt kasvatab tarbijates ükskõiksust ning tootjates üha enam ülbust ja õigustust enda seadusevastasele tegevusele. Ausalt öeldes on taolise olukorra tekitamine rahva raha eest kuritegelik. Igas eraettevõttes oleks taoline üksus ammu laiali saadetud ja asendatud efektiivsemaga, kuna aga riigil on raha küll, siis võib taoline sisutu jauramine kesta aastakümneid. Kus kõik on juriidiliselt nagu korrektne, aga sisuliselt läbi mäda.

Kokkuvõtvalt – seadus, mis peaks ideaalis piirama alkoholireklaami ning lisama sellele ka hoiatava teksti, ei toimi. Eelkõige kahel põhjusel.

1) seadus on tehtud lähtudes heast tavast. Head tava aga kohtab meie riigis toimuvas äritegevuses kas harva või üldse mitte

2) institutsioonil, mis peaks asja kontrollima ja reguleerima, ei ole probleemide vastu sisulist huvi ning ta poeb sarnaselt tootjatega seaduse nõrkuste taha.

Kuigi võiks ja peaks leidma lahendusi ja tegevuse tõhustamisele igati kaasa aitama.

Ka Saaremaa Vodka on end kenasti vuntsipidi MSN’i aknasse kleepinud… juuni 16, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Sarnaselt Saku’le on ka Saaremaa Vodka end paigutanud igati legaalsele reklaampinnale – MSN suhtlusakna alla serva.

Jah, kõik on legaalne, seadusega nõutud hoiatustekstid on kenasti www.valivunts.ee lehel olemas, kuid…sisuliselt.

Sisuliselt, on Eesti Vabariigis piiratud  alkoholi reklaam televisioonis, eelkõige selle mõju tõttu lastele. 

Samas, ajal, mil enamus lapsi istub päev läbi MSN’is suheldes teiste omavanustega, vilgub 24/7 igasugune alkoholi reklaam neil pidevalt silme all. Vanasti nimetati taolist olukorda silmakirjalikkuseks, tänapäeval aga JOKK olukorraks. Kuidas iganes seda olukorda ka kirjeldada, on see jabur. Riik võiks ära otsustada, kas ta kaitseb lapsi 24/7 alko reklaami eest, või ei tee ta seda. Kui ei tee, siis oleks mõistlik ka televisioonis võtta piirang maha. Kui aga riigile lapsed veidigi korda lähevad, siis võetakse midagi ette selle ajupesu vastu, mida tootjad korraldavad. Ei süüdista siinkohal tootjaid, neil on õigus ja kohus iga hinnaga enda toodet müüa/olla kasumis  ja seda nad ka teevad.

Vastus TKA’st seoses autoreklaamiga… juuni 16, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Alkoholireklaam transpordivahenditel
1)  Alkoholireklaam  A.Le Coq autodel.

Pöördumise, mis puudutas alkohoolsete jookide reklaamide esitlemist transpodivahenditel  esitasime A.Le Coq AS-le ja Saku Õlletehas AS-le 18.mail.

A.Le Coq AS esindajalt   saadud selgituste kohaselt on ettevõtte majandus- või kutsetegevuses kasutatavad 14 kaubikut läinud juba eelmisest kuust tagasi autofirmale (liisingperiood lõppes) ning kindlasti on autofirma poolt enne edasimüüki  eemaldatud A.Le Coq   alkohoolse joogi reklaamid. Aasta teises pooles vahetuvad autod on antud hoiatusega kleebiste osas ülekleepimisele.
 Kuna eeltoodud vastusest ei saanud me ülevaadet A.Le Coq majandus- või kutsetegevuses kasutatavate veoautode kohta, siis   oleme pöördunud täiendavalt A.Le Coq AS poole. Kirjalikku vastust esitatud küsimusele ootame 18. juuniks. Teie tänaset pöördumisest tulenevalt oleme võtnud A.Le Coq AS-ga telefoni teel ühendust ning A.Le Coq esindaja sõnul on praeguseks hetkesks ettevõtte majandus- või kutsetegevuses kasutatavad veoautod, mis kannavad alkoholireklaami varustatud  kohustusliku hoiatusega.
Saku Õlletehas AS on Ametit teavitanud, et nende ettevõtte kasutuses olevatele sõidukitele, millel eksponeeritakse alkohoolsete jookide rekaame on alates 01.10.2008.a lisatud  reklaamiseaduse § 28 lg 7 sätestatud hoiatav tekst.

Samas on enne reklaamiseaduse jõustumist osutanud veoteenuseid ka sellised äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kellelt käesoleval ajal veoteenuseid ei osteta ning seega on võimalik, et eelnimetatud äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad kasutavad kuni käesoleva ajani veokeid, millistelt nad veokite omanikena või valdajatena ei ole eemaldanud veoteenuse osutamise ajast pärinevaid alkohoolsete jookide reklaame.

Kuna  selliste äriühingutega ja füüsilisest isikust ettevõtjatega enam ärisuhteid ei omata st veoteenust ei tellita siis ei ole võimalust nõuda eeltoodud äriühingutelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt nende omandis  või valduses olevate sõidukite kujunduses mingite muudatuste tegemist.

Kuna oleme alkoholitootjatelt saanud vastused, mille kohaselt nende majandus- ja kutsetegevuse käigus kasutatavad transpordivahendid, millel esitletakse alkohoolsete jookide reklaame on varustatud hoiatusega, siis tuleb kõigepealt fikseerida õigusrikkumine (teha transpordivahendist pilt  ning fikseerida ka selle registreerimisnumber). Pärast mida saab Amet pöörduda Autoregistrikeskuse poole täpsustamaks milline konkreetne juriidiline  või füüsiline isik on tarnspordivahendi omanikuks. Peale  eelnimetatud protseduuride läbimist saab Amet algatada menetlust tarnspordivahendit omava  juriidilise või füüsilise isiku suhtes.
Lugupidamisega

 

Anne Reinkort
Turujärelevalve osakonna juhataja

 

-> lühidalt – kõik on alati olnud korras, ainult mina ja paar “hullu” kodanikku kiusame oma mõttetu virinaga suuri tööandjaid.

Lubage nutta, sest naerma selline olukord enam ammu ei aja…

Tarbijakaitseameti vastused juuni 8, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment
  • Erinevatel müügikohtadel on väljas Saku Originaali ja A.le Coq Premium ümmargused valgusreklaamid. Nimetatud asjaolude osas on Tarbijakaitseamet alustanud haldusmenetlust.

Liviko reklaam kadus… juuni 8, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Seoses eelneva postitusega, on tore tõdeda, et sain TKA ametilt kirja. Kus öeldi, et ei ole antud lehel www.yksildane.ee  nimetatud reklaami.

Kontrollisin – tõepoolest – ei ole seda enam.

Selle üle on siiralt hea meel.

Täpselt ei teagi, kas oli tegemist lihtsalt üldise lehekujunduse  käigus tehtud muutustega, või tõepoolest keegi ka loeb seda blogi siin ka tootjate/reklaamijate poolelt.

TÄIENDUS(090609) – tõepoolest on tehtud uuendus leheküljel ja väga meeldiv on näha, et hoiatused on kenasti kõik olemas. Tore on kohata ka mõistvat suhtumist EV seadustesse 🙂

 

Nii ehk naa – on see positiivne.

Kindlasti ei ole minu ega kellegi teise eesmärk (antud lehel) kellelegi, ei isikuliselt, ega ka ettevõtte raames halba soovida, ega teha.

Eesmärk on aidata kaasa Eesti vabariigi seaduste kohusetundlikkule täitmisele.