jump to navigation

TKA võttis Rock Music´u menetlusse aprill 30, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Aprilli alguses juhatas reklaamivalve Tarbijakaitseameti tähelepanu Postimees Extra esilehel ilmunud Rock Music´u reklaamile, mis meie väite kohaselt reklaamib tegelikult ka alkohoolset toodet Saku Rock ning ei tohiks seega olla väljaande esikaanel. Vaata SIIT.

Saime TKA-lt alljärgneva vastuse:

Tarbijakaitseametis on menetluses Teie pöördumine pöördumine seoses Postimees Ekstra esilehel avaldatud Rock Music`u reklaamiga. Teie hinnangul rikkus Saku Õlletehase AS Postimees Extra esilehel Rock Music`u reklaami avaldamisega reklaamiseaduse § 28 lg 1 p 11, mille kohaselt on alkoholi reklaam keelatud ajalehe ja ajakirja esi- ja tagaküljel.

Oma 23.04.2010.a vastuskirjas selgitas Saku Õlletehase AS järgmist: “03.04.2010.a ajalehe Postimees Extra esikaanel oli avaldatud kaubamärgi “Rock Music” reklaam, mis sisaldab kaubamärgi “Rock Music” kujutist ja teksti “meile meeldib metall ikka”. Kuna eeltoodud reklaami mitte ükski element ei olnud seotud alkohoolse joogiga, siis ei olnud selle reklaami puhul tegemist ka alkohoolse joogi reklaamiga. Saku Õlletehase AS ei ole kunagi kasutanud kaubamärki “Rock Music” alkohoolsete jookide reklaamimiseks. Postimees Extra esikaanel avaldatud kaubamärgi “Rock Music” reklaam ja kodulehel http://www.rock.ee avaldatud reklaamid on avaldatud erinevates reklaamkanalites ning on meelevaldne järeldada, et kui kodulehel http://www.rock.ee on avaldatud muuseas ka alkohoolse joogi reklaam, siis saab lugeda alkohoolse joogi reklaamiks ka Postimees Extra esikaanel avaldatud alkohoolse joogiga mitteseotud kaubamärgi “Rock Music” reklaami. Kodulehe http://www.rock.ee kõikide rubriikide allserva, sh alkohoolsete jookidega mitteseotud rubriikidele, on lisatud alkoholi kahjulikkusele viitav hoiatus ja ainuüksi eeltoodud hoiatuse lisamine kodulehe kõikidele rubriikidele ei muuda kogu kodulehel avaldatavat teavet alkohoolse joogi reklaamiks. Lisaks eeltoodule viitab Saku Õlletehase As, et kui 03.04.2010 Postimees Extra´s avaldatud kaubamärgi “Rock Music” reklaam oleks olnud alkohoolse joogi reklaam, ei oleks ajaleht Postimees nõustunud seda reklaami Postimees Extra esikaanel avaldama. Saku Õlletehase AS tänab Eesti karskusliidu alkoholi reklaami järelevalve töörühma võimalikule õiguserikkumisele tähelepanu juhtimast, kuid ei saa nõustuda nende arvamusega03.04.2010 Postimees ekstra esikaanel avaldatud kaubamärgi “Rock Music” reklaami olemuse osas.”

Kuna ka meie jaoks on kõnealuse reklaami puhul tegemist esmakordse analoogse juhtumiga, siis esitame selle hinnangu saamiseks ka Tarbijakaitseameti juures kooskäivale Reklaami Nõukojale. Juhul kui Reklaami Nõukoda peaks jääma eriarvamusele, siis teavitame sellest täiendavalt ka Teid.”