jump to navigation

Postimehe Arteri esikaanel on keelatud reklaam detsember 23, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

23. detsembri Postimehe Arteri esikaanel on suur Põltsamaa GLÖGGi reklaam. Tegemist on marjaveiniga, mis “soojendab Sind ühtlasi hellalt nii vaiksel pühadeõhtul kui ka meeleolukal aastavahetuspeol!”

Reklaamiseadus ütleb, et “Alkoholi reklaam on keelatud ajalehe ja ajakirja esi- ja tagaküljel”.

Äkki on võimalik, et kuna tegemist on Postimehe vahelehega, näevad ajalehe väljaandjad seda lahutamatu osana suurest Postimehest ning seega tegemist ei ole otseselt ajalehe esiküljega? Siiski on Arteril selgelt oma formaat ja see on igati lahusseisvalt käsitletav ajalehena ning nii ei tohiks seadusest lähtuvalt selle esi- ega tagakaanel alkoholi reklaami olla.

Kaebus Tarbijakaitseametile saadetud 23. detsembril.

Inimvara raport soovitab alkoholireklaami keelustamist juuli 20, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Eelmisel nädalal avaldati Eesti esimene inimvara raport, mis tervist puudutavas peatükis toob oluliselt esile alkoholi tarvitamisega seotud kahju ulatuse ning teiste soovituste seas rõhutab ka alkoholireklaami keelustamise vajalikkust.

Postimees kirjutas sellest järgnevalt:

Raport: alkoholireklaami keelamine tõstaks inimeste eluiga

«Eesti inimvara raport» väidab, et kõige rohkem võimaldaks Eesti elanike keskmist eluiga ja tervelt elatud aastaid kasvatada alkoholi liigtarvitamise vähendamine, mida saab teha käitumist kujundavate kampaaniate, alkoholi kättesaadavuse piiramise ja alkoholireklaami keelamisega.

Loe artikit pikemalt SIIT.

Postimees ütles tugeva sõna alkoholireklaami vastu juuli 2, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

29. juuni Postimehe juhtkiri üllatab positiivselt seisukohaga alkoholireklaami keelustamise poolt. Vahete-vahel jääb mulje, et meedia, kes peaks kõigist mõjutajatest sõltumatult teemasid analüüsima, jätab vargsi käsitlemata alkoholireklaami keelustamise küsimuse, kui ühe efektiivse vahendi alkoholi tarvitamise vähendamiseks. Ja selleks eeldatavaks põhjuseks oleks loomulikult alkoholireklaami märkimisväärne rahaline panus meedia ülevalpidamisse.

Kuid Postimees kerkib siin väga asjalikult esile, tõestades seeläbi sõltumatu meedia olemasolu.

Postimehe juhtkiri püüab uurida, miks meie noored nii palju joovad. Ja tõdeb: “Seni on ju põhjuseid küll nimetatud – mõnes riigis (teiste seas ka Eestis) on alkohol viimase 15 aastaga muutunud enam kui 50 protsenti taskukohasemaks, räägitud on varakapitalistliku riigi eripäradest, mis nii vanemad kui nende läbi ka lapsed suurema surve alla seab. Kuid on selge, et osa põhjusi on ka jäänud nimetamata. See, miks Eestis on seitse korda rohkem viinapoode kui Soomes (konjunktuuriinstituudi maikuise uuringu kohaselt), ja see, miks alkoholireklaam meedias endiselt tolereeritud on, viitab eelkõige majanduslikele huvidele.

Lisaks loob Postimees väga olulise ühenduse kahe legaalse sõltuvusaine vahele, millest sedasi harva räägitakse. Ju peamiselt alkoholitööstuse hoolika tegutsemise tõttu ei räägita alkoholist tubakaga üheskoos. Postimees teeb väga loogilise järelduse ja tõstatab tähtsa küsimuse: “On arusaamatu, miks on Eestis senini lubatud alkoholireklaamid, samas kui sigaretireklaamide kahjulikkust on ühiskond juba mõistnud.”

See, et alkoholireklaam suurendab alaealiste alkoholi tarvitamist, on teaduslik fakt. Igaühel on õigus omale arvamusele ja tundub, et enamus inimesi ei soovi niikuinii tunnistada, et me oleme mõjutatud reklaamide poolt. Poliitikat ei tohiks aga teha selliste isiklike arvamiste põhjal, vaid rajanedes teadusele ja uurimustele.

Noortel on alkoholiga tutvuse tegemiseks sageli teistsugused põhjused kui täiskasvanutel selle tarvitamisel. Suurt rolli mängib ka teadmine, et tegu on sammuga täiskasvanute maailma suunas, ning see seondub reklaamides teiste täiskasvanute maailmale omaste väärtustega – edukus, atraktiivsus – ja kõige sellega, mis noorte jaoks mõiste «populaarsus» alla mahub.

See, et alkoholifirmad neid väärtusi omavahel seostades noortes alkoholi pruukimise vajadust õhutavad, on iseenesest halb. Veel halvem on see, et riik tolereerib alkoholireklaami ja koos sellega ka Eesti muutumist alkoholismiriigiks.”

Väga positiivne on ajakirjanduse sellist seisukohta lugeda.

Rimi reklaamib ilma tervisehoiatuseta Saku Originaali detsember 22, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Jõulude eel peab ikka veel tõdema, et üle aasta tagasi vastu võetud seadusemuudatus, mis kohustab kõigile alkoholi reklaamidele lisada tervisehoiatuse («Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.»), ei leia senimaani sageli järgimist.

22. detsembril on Postimees Online leheküljel üleval Rimi kaupluse reklaam, milles muuseas kutsutakse ostma ka Saku Originaali. Viimane on üleval aga ilma nõutud tervisehoiatuseta. Nagu kõrvalolevalt pildilt on näha.

Kuna Tarbijakaitseameti koduleht on hetkel maas, siis kaebust kohe sisse anda ei ole võimalik. Teeme seda esimesel võimalusel.

Hoiatustekstid muutuvad hägusamaks ja väiksemaks august 25, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Postimees Online´i lehel on üleval Saku Lite´i reklaam, millel olev hoiatustekst on niivõrd väikses ja hägusas kirjas, et seda on raske välja lugeda. Reklaamiseadus sätestab, et “Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.”.

On selgelt märgata, et alkoholitootjad katsuvad piire, muutes hoiatusteksti väiksemaks ja hägusamaks. Sellisena ei täisa see kindlasti seaduses ettenähtud eesmärki ja paistab olevat selgelt seaduse mõtte rikkumine.

Kaebus Tarbijakaitsele esitatud 25. augustil.

Saku Originaali reklaam taaskord ilma hoiatustekstita mai 11, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

10. mai õhtul ilmus Postimees Online leheküljele Saku Originaali reklaam, millel puudus hoiatustekst. Tegemist on Saku Õlletehase poolse korduva rikkumisega antud küsimuses. Tarbijakaitseamet on teinud neile juba mitmeid ettekirjutusi, kuid taaskord näeme antud reklaami puhul seaduse rikkumist.

Klikkides Saku Originaali kodulehele, näeme hoiatusteksti lehe all häguse tekstina peaaegu valgel taustal. Kogu leht on nähtav arvutiekraanil, kuid ainult hoiatusteksti nägemiseks on vaja (keskmise läptopi ekraanisuuruse korral) lehte allapoole scrollida. Seega on meie hinnangul ka selle hoiatusteksti esitlemine vastuolus seaduses sätestatud kohustusega teha seda viisil, mis oleks selgelt nähtav.

Kaebus Tarbijakaitseametile sai saadetud 10. mai õhtul.

Postimees.ee näitab Rocki õllepudeleid ja -purke ilma hoiatuseta aprill 20, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Taaskord tuleb kirjutada postimees.ee akoholireklaamist. Mõni aeg tagasi kirjutasime sellest, et postimees.ee avaldas Viru Valge reklaami, kus puudus reklaamiseaduses nõutud hoiatustekst alkoholi kahjulikkuse kohta ja täna tuleb jälle sama portaal ja samaliigiline reklaam ette võtta.

Nimelt laiutab läbi kogu Postimehe veebikeskkonna üks Saku Rocki Premium Edition õllepurk koos õllepudeliga. Ruumi on nende kahe kõrvale jätkunud veel tekstile Limited Edition Rock.ee aga mitte sellele hoiatusele, mis tegelikult on kõige olulisem igasuguse alkoholireklaami juures – alkohol võib kahjustada teie tervist.

Eriti küüniline selle reklaami juures on just samalaadse rikkumise korduvus. Kulub vaid kaks nädalat ja Postimees on unustanud selle, et tegelikult vastutab ka reklaami avaldaja reklaami nõuetele vastavuse eest ja karistuseks on ka avaldajale ette nähtud rahaline karistus kuni 50 000 krooni.

Eesti Karskusliidu alkoholireklaami järelevalve töörühm kutsub kõiki alkoholireklaami avaldajaid, valmistajaid ja tellijaid üles järgima alkoholi reklaamile seatud piiranguid ja nõudeid.

PS! Otse loomulikult on märgukiri selle rikkumise kohta saadetud ka Tarbijakaitseametile.

UUENDATUD: Blogipostituse avaldamisest kulus vaid mõni minut, kui reklaamile ilmusid hoiatustekstid. See aga ei muuda rikkumist olematuks. Samas ei mõista me, miks ei lisata hoiatustekste enne seda, kui reklaam avalikkuse ette jõuab, vaid alles hiljem. Selline hilisem täiendamine ei ole ju ometi lihtsam ja odavam.