jump to navigation

Inimvara raport soovitab alkoholireklaami keelustamist juuli 20, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Eelmisel nädalal avaldati Eesti esimene inimvara raport, mis tervist puudutavas peatükis toob oluliselt esile alkoholi tarvitamisega seotud kahju ulatuse ning teiste soovituste seas rõhutab ka alkoholireklaami keelustamise vajalikkust.

Postimees kirjutas sellest järgnevalt:

Raport: alkoholireklaami keelamine tõstaks inimeste eluiga

«Eesti inimvara raport» väidab, et kõige rohkem võimaldaks Eesti elanike keskmist eluiga ja tervelt elatud aastaid kasvatada alkoholi liigtarvitamise vähendamine, mida saab teha käitumist kujundavate kampaaniate, alkoholi kättesaadavuse piiramise ja alkoholireklaami keelamisega.

Loe artikit pikemalt SIIT.

TKA selgitused varasemate kaebuste menetlemise kohta juuli 7, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Mõned ajad tagasi palusin Tarbijakaitseametilt selgitust nende kaebuste menetlemise protseduuri osas. Sain ka vastuse, mille olen lisanud SIIA. Sellest vastusest inspireerituna tõusetusid mõningased uued küsimused, millele TKA on saatnud uue vastuse, mis puudutab peamiselt meie varem saadetud kaebusi. Probleem oli selles, et kuigi me oleme saanud teada, et meie kaebuse peale on üks või teine reklaam menetlusse võetud, ei ole meile edastatud infot, mida need menetlused on otsustanud.

Selline on siis TKA selgitus:

Tarbijakaitseamet on kätte saanud Teie kirja, milles esitate täiendavaid küsimusi Tarbijakaitseameti poolt läbi viidava järelevalvemenetluse osas.

Nagu me Teile juba oma eelmises kirjas selgitasime, siis tehakse vastavad toimingud oma ettevõtte reklaamtegevuse reklaamiseadusega kooskõlla viimiseks juba enne Tarbijakaitseameti poolset kohustuslikku ettekirjutuse tegemist (st ettekirjutus on äärmuslik variant ettevõtte reklaamtegevuse seadusega kooskõlla viimiseks).

Oleme teinud oma dokumendihalduses päringu ning selgitame Teile tarbijakaitseameti poolt läbiviidud järelevalve menetluse tulemusi.

1) 6-5/10-00004 Eesti Päevalehe kampaania (vahuveini loosimine).

Tarbijakaitseamet kontrollis koheselt aasta alguses teie poolt saadetud vihje alusel Eesti Päevalehe kodulehekülge ning kontrollimise hetkeks oli Eesti Päevaleht iseregulatsiooni korras viinud reklaamiseadusega kooskõlla ettevõtte kodulehel esitletava teabe (st ettevõtte kodulehel ei esitletud enam reklaamiseadusega vastuolus olevat teavet.)

2)6-5/10-00170 nimekiri kodulehekülgedest, kus puudub reklaamiseadusega kohustuslik hoiatustekst. Kõikide teie poolt viidatud kodulehti haldavatele ettevõtetele tehti tähelepanujuhtimised ning meile teadaolevalt on vastavad täiendused ka ettevõtete kodulehtedel tehtud.

3)6-5/10-00772 TV-3 “õhtusöök viiele”. Tarbijakaitseameti hinnangul pole TV3 kokasaates selle osalejate poolt toidu valmistamises ja selle kõrvale tarbitavate jookide (sh ka alkohoolsete jookide) kasutamise puhul tegemist toodete reklaamiga. Samas taunib Tarbijakaitseamet alkoholi laustarbimist tõsielu saadetes.

4)6-5/10-01191 TV saade “Tõehetk” kutses lubatakse alkoholi. TKA jurist Sigrid Nõmmik on antud teemal andnud Teile ammendava vastuse.

5)6-5/10 -02851 veebilehe Rock Music reklaam ajalehe esikaanel. Järelevalvemenetluse käigus esitasime Saku Õlletehas AS-le selgitusenõude, millele andis ettevõtte esindaja ka ammendava vastuse. Kuna ka meie jaoks on antud teema puhul tegemist esmakordse analoogse juhtumiga, siis andsime Teile teada, et esitame selle hinnangu saamiseks ka Tarbijakaitseameti juures kooskäivale Reklaami Nõukojale ning juhul kui Reklaami Nõukoda peaks jääma eriarvamusele, siis teavitame sellest täiendavalt ka Teid. Reklaami Nõukoja hinnang: ” Patendiametis registreeritud taotluses ei olnud ühtegi viidet alkoholile, vaid seal on seotus reklaami ning lõpetades rõivaste ja jalatsitega. Internetiaadressil http://www.rock.ee esitletakse teavet sündmuste, muusika, korvpalli meeskonnas kuid samas ka alkoholi kohta. Otsus: Käesoleva Saku Õlletehas AS-i kaubamärgi Rock Music reklaami puhul Postimees Extra esilehel ei ole tegemist alkoholireklaamiga.

6)6-5/10-02579 A.Le Coq Premium Extra degusteerimine facebookis. TKA jurist Sigrid Nõmmik on antud teemal andnud Teile ammendava vastuse.

7)6-5/10-04912 Eesti Päevaleht AS ennustusvõistlus, mille auhinnaks oli 6 pudelit Nederburgi veini. Tarbijakaitseamet juhtis Eesti Päevaleht AS tähelepanu, et nendepoolt korraldatud ennustusvõistluse auhinnaks olnud alkohoolse joogi puhul esineb vastuolu reklaamiseaduse § 28 lg 6 punktiga 4. Eesti Päevalehe AS on omalt poolt võtnud tarvitusele meetmed, et analoogne eksimus ei korduks.

8)6-5/10- Saku Originaali telereklaamis Jan Uuspõllu kasutamine. Oleme esitanud Teile Saku Õlletehas AS poolsed selgitused, millele esitasite Teie omapoolsed tõlgendused. Ametis on antud küsimuses kavas tellida eksperthinnang.

9)6-5/10-04911 pöördumiste menetlemine TKA-s (kuna saate tihti vastuseks, et oleme algatanud järelevalvemenetluse).

10)6-5/10-03777 Uus Maa Kinnisvarabüroo müügiedenduskampaania suhtlusportaalis Facebook. Tarbijakaitseamet juhtis Uus Maa Kinnisvarabüroo tähelepanu asjaolule, et nendepoolt korraldatud fotokonkursi auhinnaks olnud alkohoolse joogi lubamise puhul esineb vastuolu reklaamiseaduse § 28 lg 6 punktiga 4. Uus Maa Kinnisvarabüroo on omalt poolt võtnud tarvitusele meetmed, et analoogne eksimus ei korduks.

11)6-5/10-04307 Saaremaa Viina reklaamkampaania. Menetlus käib ning tõenäoliselt võib see edasi minna kohtusse.

12)6-5/10-03730 Anne ja Stiilis Cooleri reklaamartiklis soovitus juua “otse pudelist ja külmalt”. Tähelepanu juhtimine Liviko AS-le, et sellise soovituse puhul esineb vastuolu reklaamiseaduse § 28 lg 3 punktiga 2. Liviko AS kohustus oma edaspidises reklaamtegevuses vältima otsest üleskutset alkohoolse joogi tarbimiseks.

13)6-5/10-05316 Pireka müügiedenduskampaania. Tarbijakaitseamet tegi Pireka AS-le tähelepanu juhtimise ning reklaamiseadusega vastuolus olev reklaam eemaldati ettevõtte kodulehelt ning edaspidi lubasid konsulteerida pädevate ametiasutustega, et tagada kehtiva õiguse järgimine.

14)6-5/10-05294 Alkoholireklaamid Eesti Ekspressis. Tarbijakaitseamet on saatnud tähelepanujuhtimised nii Maxima Eesti AS-le, kui ka Eesti Ajalehtede AS-le. Antud hetkel menetlus kõnealuse juhtumis osas veel pooleli.

15) 6-5/10-01263 Olympic Casino alkoholi reklaamist. TKA jurist Sigrid Nõmmik on antud teemal andnud Teile ammendava vastuse.

Postimees ütles tugeva sõna alkoholireklaami vastu juuli 2, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

29. juuni Postimehe juhtkiri üllatab positiivselt seisukohaga alkoholireklaami keelustamise poolt. Vahete-vahel jääb mulje, et meedia, kes peaks kõigist mõjutajatest sõltumatult teemasid analüüsima, jätab vargsi käsitlemata alkoholireklaami keelustamise küsimuse, kui ühe efektiivse vahendi alkoholi tarvitamise vähendamiseks. Ja selleks eeldatavaks põhjuseks oleks loomulikult alkoholireklaami märkimisväärne rahaline panus meedia ülevalpidamisse.

Kuid Postimees kerkib siin väga asjalikult esile, tõestades seeläbi sõltumatu meedia olemasolu.

Postimehe juhtkiri püüab uurida, miks meie noored nii palju joovad. Ja tõdeb: “Seni on ju põhjuseid küll nimetatud – mõnes riigis (teiste seas ka Eestis) on alkohol viimase 15 aastaga muutunud enam kui 50 protsenti taskukohasemaks, räägitud on varakapitalistliku riigi eripäradest, mis nii vanemad kui nende läbi ka lapsed suurema surve alla seab. Kuid on selge, et osa põhjusi on ka jäänud nimetamata. See, miks Eestis on seitse korda rohkem viinapoode kui Soomes (konjunktuuriinstituudi maikuise uuringu kohaselt), ja see, miks alkoholireklaam meedias endiselt tolereeritud on, viitab eelkõige majanduslikele huvidele.

Lisaks loob Postimees väga olulise ühenduse kahe legaalse sõltuvusaine vahele, millest sedasi harva räägitakse. Ju peamiselt alkoholitööstuse hoolika tegutsemise tõttu ei räägita alkoholist tubakaga üheskoos. Postimees teeb väga loogilise järelduse ja tõstatab tähtsa küsimuse: “On arusaamatu, miks on Eestis senini lubatud alkoholireklaamid, samas kui sigaretireklaamide kahjulikkust on ühiskond juba mõistnud.”

See, et alkoholireklaam suurendab alaealiste alkoholi tarvitamist, on teaduslik fakt. Igaühel on õigus omale arvamusele ja tundub, et enamus inimesi ei soovi niikuinii tunnistada, et me oleme mõjutatud reklaamide poolt. Poliitikat ei tohiks aga teha selliste isiklike arvamiste põhjal, vaid rajanedes teadusele ja uurimustele.

Noortel on alkoholiga tutvuse tegemiseks sageli teistsugused põhjused kui täiskasvanutel selle tarvitamisel. Suurt rolli mängib ka teadmine, et tegu on sammuga täiskasvanute maailma suunas, ning see seondub reklaamides teiste täiskasvanute maailmale omaste väärtustega – edukus, atraktiivsus – ja kõige sellega, mis noorte jaoks mõiste «populaarsus» alla mahub.

See, et alkoholifirmad neid väärtusi omavahel seostades noortes alkoholi pruukimise vajadust õhutavad, on iseenesest halb. Veel halvem on see, et riik tolereerib alkoholireklaami ja koos sellega ka Eesti muutumist alkoholismiriigiks.”

Väga positiivne on ajakirjanduse sellist seisukohta lugeda.