jump to navigation

Reklaamivalve vastused Saku selgitustele aprill 30, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Saatsime Tarbijakaitseametile vastuseks veel paar argumenti reaktsioonina Saku selgitustele, mida TKA Reklaami Nõukoda ehk samuti arvesse võtab.

1. Saku väidab: “Kuna eeltoodud reklaami mitte ükski element ei olnud seotud alkohoolse joogiga…”.
Antud kujunduses, kirjapildis ning värvides seostub tarbija jaoks sõna ROCK ikkagi peaasjalikult alkohoolse joogiga Saku Rock, mille otsestes reklaamides kasutatakse samasugust metalli võrdlust. Väidaksime, et selle reklaami hindamisel on oluline vaadata seda reklaami vaataja, mitte ainult tegija, vaatenurgast. Väidaksime, et vaatajale on see alkoholi reklaam.

2. Saku väidab: “Postimees Extra esikaanel avaldatud kaubamärgi “Rock Music” reklaam ja kodulehel www.rock.ee avaldatud reklaamid on avaldatud erinevates reklaamkanalites ning on meelevaldne järeldada, et kui kodulehel www.rock.ee on avaldatud muuseas ka alkohoolse joogi reklaam, siis saab lugeda alkohoolse joogi reklaamiks ka Postimees Extra esikaanel avaldatud alkohoolse joogiga mitteseotud kaubamärgi “Rock Music” reklaami.”
Reklaamitava Rock Music´u koduleht on http://www.rock.ee, mis on selgelt nii Rock Musicu kui ka Saku Rocki koduleht. Kui reklaam suunab sellisele ühisele kodulehele, siis kuidas saab reklaami tellija öelda, et nemad pidasid silmas selle lehe ainult alkoholi mittepuutuvat poolt?! Ja kuigi Saku võib öelda, et reklaam ju ei oma otsest viidet ühelegi kodulehele, siis kuna reklaamis puudub igasugune lisainfo, siis see lehekülg on ainus, kust tarbija võib lisainfot otsima minna ja seal ta satubki selgelt alkoholi reklaamimise otsa.

3. Saku väidab: ” Lisaks eeltoodule viitab Saku Õlletehase As, et kui 03.04.2010 Postimees Extra´s avaldatud kaubamärgi “Rock Music” reklaam oleks olnud alkohoolse joogi reklaam, ei oleks ajaleht Postimees nõustunud seda reklaami Postimees Extra esikaanel avaldama.”
See väide ei vasta kindlasti tõele, kuna nii Postimees kui ka praktiliselt kõik teised meediaväljaanded on rohkelt avaldanud seadusega vastuolus alkoholireklaame. Valdavalt selliseid, millel on puudu olnud alkoholi reklaamile kohustuslik tervisehoiatus. Neist on päris suur valik ka Reklaamivalve blogis, mida TKA on kaebuste peale ka korrale kutsunud. Nii et see, et ajaleht nõustus reklaami esilehel avaldama ei ole kindlasti iseenesest tõestus, et tegemist ei ole alkoholi reklaamiga.

Kordaksin veelkord meie väidet, et tegemist on varjatud reklaamiga ja kui selline meetod jääb tootjatele lubatuks võib ju eeldada, et alkoholitootjad hakkavad looma rohkelt oma alkohoolsetele toodetele sarnaseid brände, mille varjus reklaamitakse siis ka viisil, ajal ja kohtades, kus seadusetegijad ei ole alkoholi reklaamimist ette näinud. Kuigi selline varjatud reklaam võib teatud juhtudel olla igati kooskõlas seaduse tekstiga, rikub see kindlasti seaduse sisulist mõtet ning sellisena peaks seda kindlasti takistama.

TKA võttis Rock Music´u menetlusse aprill 30, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Aprilli alguses juhatas reklaamivalve Tarbijakaitseameti tähelepanu Postimees Extra esilehel ilmunud Rock Music´u reklaamile, mis meie väite kohaselt reklaamib tegelikult ka alkohoolset toodet Saku Rock ning ei tohiks seega olla väljaande esikaanel. Vaata SIIT.

Saime TKA-lt alljärgneva vastuse:

Tarbijakaitseametis on menetluses Teie pöördumine pöördumine seoses Postimees Ekstra esilehel avaldatud Rock Music`u reklaamiga. Teie hinnangul rikkus Saku Õlletehase AS Postimees Extra esilehel Rock Music`u reklaami avaldamisega reklaamiseaduse § 28 lg 1 p 11, mille kohaselt on alkoholi reklaam keelatud ajalehe ja ajakirja esi- ja tagaküljel.

Oma 23.04.2010.a vastuskirjas selgitas Saku Õlletehase AS järgmist: “03.04.2010.a ajalehe Postimees Extra esikaanel oli avaldatud kaubamärgi “Rock Music” reklaam, mis sisaldab kaubamärgi “Rock Music” kujutist ja teksti “meile meeldib metall ikka”. Kuna eeltoodud reklaami mitte ükski element ei olnud seotud alkohoolse joogiga, siis ei olnud selle reklaami puhul tegemist ka alkohoolse joogi reklaamiga. Saku Õlletehase AS ei ole kunagi kasutanud kaubamärki “Rock Music” alkohoolsete jookide reklaamimiseks. Postimees Extra esikaanel avaldatud kaubamärgi “Rock Music” reklaam ja kodulehel http://www.rock.ee avaldatud reklaamid on avaldatud erinevates reklaamkanalites ning on meelevaldne järeldada, et kui kodulehel http://www.rock.ee on avaldatud muuseas ka alkohoolse joogi reklaam, siis saab lugeda alkohoolse joogi reklaamiks ka Postimees Extra esikaanel avaldatud alkohoolse joogiga mitteseotud kaubamärgi “Rock Music” reklaami. Kodulehe http://www.rock.ee kõikide rubriikide allserva, sh alkohoolsete jookidega mitteseotud rubriikidele, on lisatud alkoholi kahjulikkusele viitav hoiatus ja ainuüksi eeltoodud hoiatuse lisamine kodulehe kõikidele rubriikidele ei muuda kogu kodulehel avaldatavat teavet alkohoolse joogi reklaamiks. Lisaks eeltoodule viitab Saku Õlletehase As, et kui 03.04.2010 Postimees Extra´s avaldatud kaubamärgi “Rock Music” reklaam oleks olnud alkohoolse joogi reklaam, ei oleks ajaleht Postimees nõustunud seda reklaami Postimees Extra esikaanel avaldama. Saku Õlletehase AS tänab Eesti karskusliidu alkoholi reklaami järelevalve töörühma võimalikule õiguserikkumisele tähelepanu juhtimast, kuid ei saa nõustuda nende arvamusega03.04.2010 Postimees ekstra esikaanel avaldatud kaubamärgi “Rock Music” reklaami olemuse osas.”

Kuna ka meie jaoks on kõnealuse reklaami puhul tegemist esmakordse analoogse juhtumiga, siis esitame selle hinnangu saamiseks ka Tarbijakaitseameti juures kooskäivale Reklaami Nõukojale. Juhul kui Reklaami Nõukoda peaks jääma eriarvamusele, siis teavitame sellest täiendavalt ka Teid.”

Alkoholireklaami teemad: risk ja seiklus aprill 28, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Keegi kuskil maailmanurgas on kokku pannud päris huvitava ülevaate sellest, kuidas alkoholireklaami tööstus kasutab riski ning seikluslikkust alkohoolsete toodete maine kujundamises.  Need on teemad, mis kindlasti köidavad ka just noorte tähelepanu, muutes alkoholi millekski, mis seostub põneva ja köitva eluviisiga.

METALL ja Saku Rock ning Rock Music aprill 5, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Laupäeva, 3. aprilli, Postimees extra esilehel on suur ROCK Music´u reklaam “MEILE MEELDIB METALL IKKA”.

Väidaksime, et tegemist on alkoholi reklaamiga ning sel juhul on see Reklaamiseaduse poolt keelatud kohas. Reklaamiseaduse § 28/11 ütleb, et alkoholi reklaam on keelatud “ajalehe ja ajakirja esi- ja tagaküljel.

Minnes kodulehele Rock.ee leiab laiaulatuslikuma “The World of Rocki” keskkonna, mille alalehed on “Õlu”. “Muss”. “Moto”, “Rocki tiim” ja “Kraam”.

Rock.ee esilehe all, millele ainsana oskab selle Postimehe esilehel oleva reklaami peale minna, on ka hoiatuskiri “Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist”, millega lehekülje tegijad tunnistavad, et tegemist on alkoholi reklaamiga. Ning seda ta muidugi ka on, kuna kohe esilehel on Saku Rocki reklaam tekstiga “LISAKS ÕLLELE ROHKEM METALLI KA. 1 PINT – METAL EDITION”.

Samal lehel on ka Rock Musicu nime all info mängu kohta, milles osalemise korral on võimalik võita tasuta piletit Metallica kontserdile.

On selge, et siin seotakse Saku õllemark (…rohkem metalli ka) Rock Musicu mänguga (Meile meeldib metall ikka). Reklaam Postimehe esilehel reklaamib tarbija jaoks nii õlut (mis on esimesest vaatest kujundusele selge) kui ka mängu (mis selgub kodulehe avamisel ja sisuga tutvumisel). Alkoholi reklaam ajalehe esiküljel on keelatud.

A Le Coq-i uue toote reklaamist Facebookis aprill 2, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
4 kommentaari

A Le Coq reklaamib oma uut toodet – Premium Extrat – loosides oma Facebooki fännilehel välja 333 inimest, kes saavad jooki tasuta juua enne teisi. Vaata SIIT (pead olema Facebooki kasutaja).

Leheküljest jäävad silma reklaamivõtted, mis paistavad olevat vastuolus Reklaamiseaduses lubatuga.

1. Reklaamiseaduse § 28 lõige 6 punkti 4 alusel peetakse keelatud reklaamiks järgnevat: “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”

Sel moel oma kauba reklaamimisel tasuta alkoholi pakkumine on selges vastuolus Reklaamiseaduses sätestatuga.

2. Leheküljel esitatakse seda tegevust kui degusteerimist. Seadusest tulenevalt on alkoholi esitlemine lubatud alkoholi müügikohas ja vastavaid tooteid tutvustaval messil, laadal või muul samalaadsel üritusel. Ehk siis keelatud alkoholi reklaamimiseks peetakse “alkoholi esitlust väljaspool alkoholi müügikohta, välja arvatud vastavaid tooteid tutvustaval messil, laadal või muul samalaadsel üritusel”.

3. Samuti puudub A Le Coqi Facebooki seinal hoiatuskiri: “Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist!”.

Tarbijakaitseametile on kaebus esitatud 2. aprillil.