jump to navigation

Vastus TKA’st mai 29, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags:
1 comment so far

Vastuseks Teie pöördumisele kinnitame Teile, et Tarbijakaitseameti hinnangul pole 1.novembril 2008.a jõustunud reklaamiseaduse puhul tegemist tühiseadusega.

1.Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.
Kahjuks ei määratle reklaamiseaduses nii üheselt, kus ja millise osa reklaamist peab moodustama hoiatus nagu seda teeb ravimiseaduses või tubakaseaduses. Seega tuleb igal konkreetsel juhul lähtuda juhtumi põhiselt.

2.Asjad päädivad vaid märgukirjadega ning mida Tarbijakaitseamet teeb selleks, et lõpeks rikkumiste järel sÖrkimine.
Alates 1. novembrist 2008.a on Tarbijakaitseame tegelenud 130 alkoholiteemalise juhtumiga, millest omakorda üle poole moodustavad ettevõtete nõustamised tulevaste või käimasolevate reklaamkampaaniate osas ning ülejäänu moodustavad tarbijate pöördumiste ning Tarbijakaitseameti järelevalve käigus algatatud menetlused.

3.Venekeelsetele kliendilehtedele ka venekeelsed hoiatused.
Reklaamiseaduse § 28 lg 7 kohaselt alkoholi reklaam peab sisaldama hoiatavat teksti ” Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist”. Eesti Vabariigi riigikeel on eesti keel. Keele küsimustega tegeleb Keeleinspektsioon, kuid oleme Teie tähelepaneku edastanud ka reklaamiseaduse väljatöötanud Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

4.Tarbijakaitseamet kinnitab Teile, et meil on tõesti piisavalt tarbijate pöördumisi lisaks Teie poolt avastatud ja meie enda järelevalve käigus ilmsiks tulnud rikkumiste menetlemisel.
Püüame tegutseda alati kiirelt ja effektiivselt, kui meile on laekunud mõni alkoholiteemaline pöördumine. Täiendavalt anname teada, et reklaami valdkonnaga tegeleb Tarbijakaitseametis kaks ametnikku, kes lisaks reklaami järelevalvele tegelevad ka teiste valdkondade järelevalvega ja järelepärimistele vastamistega ning näiteks reklaamivaldkonnas on 2009.a laekunud juba üle 260 pöördumise pluss Tarbijakaitseameti enda poolt menetlusse võetud asjad. Seega ei ole meil võimalik tõepoolest Teile koheselt vastata, kuid menetlusse võtame kõik pöördumised ning ning reageerime ettevõtja/ettevõtete osas nii nii kiiresti kui võimalik.

5. http://www.tarbija24.ee “a. Le Coq pani õlle 5-liitrisesse vaati ” puhul on tegemist informatiivse artikliga, mille on koostanud ajakirjanik Marina Lohk ning mille illustreerimiseks on lisatud foto A Le Coqi õllevaadist. Tekstiga “reklaam” on märgistatud HP reklaam.
Tarbijakaitseameti hinnangul pole kõnealuse arikli puhul tegemist reklaamiga ning seega ei tule artiklile lisada hoiatust.

—–

Saatsin uuesti, juba kolmandat korda vist, küsimuse ka http://www.remedia.ee kohta – kuna see on endiselt lehekülg, kus ei ole ühtegi hoiatusteksti.
Endiselt sõidavad ka A Le Coq’i autod ringi,ilma ühegi hoiatuseta – ka seda küsisin uuesti. Et kui poole aasta jooksul ei suudeta end seaduslikuks teha, siis … ?

Aga üldiselt tuli siis välja see, et seadus iseenesest on hea, aga sisuliselt suhteliselt nõrk. Tuleks konkretiseerida hoiatusteksti suurus ja asukoht – siis oleks mida edasi rääkida.
Senikaua kuni seadused on tehtud sellised heale tavale tuginevad ja head tava pole siinamil ammu nähtud – ei muutu ka olukord.
Kurb.