jump to navigation

Rohkem “klõmme” ja “palju õlle” mai 11, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Kaks alkoholitootjat on käivitanud reklaamikampaaniad, mille sõnum suunab tähelepanu alkoholi suurtele kogustele. Teadaolevalt on alkoholiga seotud kahju otseses seoses tarvitatud alkoholi kogustega. Mida enam juuakse, seda suurem on kahju.

Saku peab oma sünnipäeva ning juubelikampaania hüüdlauseks on “Palju õlle sünnipäevaks”. Kui alkoholi reklaamimise õigustus rajaneb peamiselt arusaamisel, et meie alkoholitootjate ustavad kliendid on kõik mõõdukad tarbijad ning reklaamid ei tohigi otseselt kutsuda alkoholi tarvitamisele, siis antud reklaam selle sõnumiga innustab suhteliselt ühemõtteliselt rohkelt õlut jooma. Mida muud selle palju õllega ikka teha on?

Viru Valge on käivitanud kampaania Kes kaotab?, mille sisuks on panna osalejaid muuseas ära arvama, milline inimene suudab võimalikult palju pesulõkse oma näo külge kinnitada. Mängus osalejad teevad panuseid virtuaalsete panustusühikute ehk klõmmidega. Registreeruumisel näiteks tehakse igaühele isiklik konto, millele kantakse automaatselt 500 klõmmi. Millele need klõmmid võiksidki viidata…? Ning mängus on siis sedasi, et mida enam klõmme, seda edukam muidugi sa oled.

Viru Valge kampaania on heaks näiteks ka selle kohta, kuidas alkoholitootjad on ennast mugandanud seaduses keelatud tarbijamängude osas. Teadaolevalt ei tohi enam korraldada mänge ega võistlusi, mille puhul alkohol on auhinnaks või et alkoholi ostmisel on võimalik midagi tasuta või alandatud hinnaga saada. Nüüd on tootjad käivitanud sellised mängud, mille puhul alkohol konkreetselt justkui ei mängigi mingit otsest rolli, sest mängus osalemiseks ei pea sa konkreetset toodet ostma ega sul ei ole võimalik seda ka võiduna omandada. Küll aga käib kogu mäng selgelt alkohoolse toote reklaami keskkonnas. Seega reklaamitakse jätkuvalt alkohoolseid tooteid auhindade pakkumisega. Inimesi meelitatakse sellesse mõnusat ja mängulist eluviisi propageerivasse keskkonda ning viibima seal mängu pikast kestvusest tulenevalt võimalikult kaua ja regulaarselt.

Tudengite jõulumöll uurimise all detsember 4, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Tartu kõrgkoolide ühiskorraldusel toimub 8. detsembril tudengite jõulumöll, mille reklaamimise käigus lubas reklaamtekst üritusele tulnutele tasuta alkoholi. Tarbijakaitseametile esitatud kaebuse leiate SIIT.

4. detsembril sai töörühm Tarbijakaitseametilt järgneva vastuse:

Tarbijakaitseametile on laekunud Teie pöördumine seoses 8. detsembril Tartus Pattaya ööklubbis toimuva noorteürituse “Tudengite jõulumöll 2009” reklaampalatil esitletud teabega (tasuta alkoholi saamise võimalus).
Täname Teid kõnealusele teemale tähelepanu juhtimast ning anname teada, et oleme alustanud järelevalvemenetlust.

Tudengite jõulumöllul lubatakse tasuta viina november 16, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: ,
5 kommentaari

Meie tähelepanu suunati 8. detsembril Tartus Pattaya klubis toimuvale noorteüritusele “Tudengite jõulumöll 2009”. Ürituse taga on 6 Tartu kõrgkooli: Eesti Maaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, TTÜ Tartu Kolledž, Eesti Lennuakadeemia, Tartu Kõrgem Kunstikool ja KVÜÕA Kõrgem Sõjakool.

Reklaamis lubatakse muuseas tasuta viina. “Esimesele 300-le saabujale tervituseks unustamatu viinaamps. Kuni kella 22.30-ni võib soojendusjoogi klubisse ise kaasa võtta (keelatud on klaastaara). Kohapeal on hinnad ülimalt tudengisõbralikud, linna väikseimad.

Ürituse reklaamteksti kaudu viidatakse selgelt plaanile, et peol tarvitavad tudengid alkoholi määral, mis muudab nad järgneval päeval teovõimetuks.  “Siinkohal palume kõigi õppejõudude mõistvat suhtumist 9-ndasse detsembrisse. Andkem tudengitele andeks nende vead ja nõrkused ning planeerigem eksamid ja muud tööd pigem enne või pärast seda kurnatud päeva.

Reklaamiseadus käsitab keelatud reklaamina “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”.

Tarbijakaitseametile kaebus esitatud 16. novembril.