jump to navigation

Saku, Saku, mis mängu me mängime? juuli 11, 2013

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

ImageSaku Õlletehas jätkab oma kodulehel alkohoolsete toodete aktiivset reklaamimist ilma nõutud tervisehoiatuse lisamiseta. Tegemist on meie hinnangul eriliselt inimkäitumist mõjutavate reklaamidega, kuna kutsuvad inimesi üles neid jagama oma sõpradele ja olema seeläbi aktiivsed osalised alkohoolsete toodete reklaamimises.

Saku Õlletehase tähelepanu on selliste rikkumiste osas korduvalt pööratud ning meie soovitusel peaks Tarbijakaitseamet kohaldama võimalikult karme meetmeid sellise tegevuse lõpetamiseks.

Alaealisi kaasavat pidu reklaamitakse tasuta alkoholi saamisega märts 5, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Lastekaitse Liit juhtis meie tähelepanu 16. märtsil Tallinna Linnahallis toimuvale peole “Champagne showers”, mida reklaamitakse vanuserühmale “16+”. Ürituse kodulehel reklaamitakse pidu tekstiga “vaheaja esimesel ööl kutsume sind täiesti uuele 16+ vanusepiiranguga peole – “Champagne Showers”.”

Reklaamtekstis rõhutatakse korduvalt vaheajale, mis viitab, et peamise sihtrühmana nähakse keskkooli õpilasi. Lisaks muusikale lubatakse ka rohkelt auhindu, milledest on ära mainitud FREE CHAMPAGNE. Küll on juurde lisatud “non-alco for 18-“.

Siiski paistab kogu peo kontekst kokku viivat alaealisi ja alkoholi tarvitamist. Kuna tasulise ürituse reklaamis kasutatakse tasuta alkoholi pakkumise lubadust, läheb see ka meie hinnangul vastuollu Reklaamiseaduse sättega, mis nimetab keelatud reklaamiks “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”

Esitasime TKA-le vastava kaebuse 5. märtsil.

Delfi Diil kutsub Argentiina veine “nautima” ja “ostma” veebruar 19, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Delfi Diil pakub Vabariigi aastapäeva kontekstis eripakkumisena Argentiina veine. Kolm veini hinnaga 9.94 eurot. Delfi esilehel olev reklaam ütleb: “Naudi Eesti Vabariigi aastapäeval Argentiina veine”. Ja bännerile edasi klikates jõuab detailsema reklaamini, mille peal on suur nupp “OSTA”.

Reklaamiseadus ütleb, et alkoholi reklaam ei tohi “sisaldada otsest üleskutset alkoholi osta ega tarbida”. Antud reklaami tekst on sõnastatud koguni käskivas kõneviisis. Eesti keeles viitab sõna “nautima”, kui on tegemist mingi aine-toidu-joogiga, selgelt selle mingis vormis manustamisele ja antud sõnastuses kostub see tõesti mitte ainult üleskutsena vaid koguni korraldusena.

Teiseks ei luba reklaamiseadus siis ka alkoholi reklaamimisel teha ülekutset ostmisele, antud reklaamis on seegi korraldus “Osta” väga silmapaistvalt esil. Mõistame hästi, et tegemist on Delfi Diili kujundusliku “OSTA” nupuga, millele vajutamisel suunataksegi edasi ostu sooritamise lehele, kuid tõdeme taaskord, et alkoholi näol ei ole tegemist tavalise kaubaga ja selle reklaamimisel tuleb arvestada olemasoleva seadusandlusega.

Esitasime kaebuse TKA-le 19. veebruaril.

Reklaamiseaduse vaidlust tekitanud sättest märts 20, 2011

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Oleme oma tegevuses näinud, kuidas toitlustusasutused ja ööklubid kutsuvad kliente lubades neile siis kohapeal tasuta alkohoolset jooki.

Oleme mõne sellise juhtumi puhul palunud Tarbijakaitseameti hinnangut, kuna Reklaamiseadus defineerib keelatud reklaamina ”alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.” Selle põhjal paistab olevat üsna ühemõtteliselt selge, et tasuta alkohol ei tohiks olla vahend, millega meelitatakse kliente kas midagi ostma või siis ka mingist üritusest osa võtma.

Samas on aga Reklaamiseaduses üks teine säte, mis toob sellesse pilti erandi ning oma vastustes on TKA meie tähelepanu omakorda sellele juhtinud. Seadus ütleb siis kohe naabruses olevas sättes, et keelatud reklaamina mõistetakse ”alkoholi tasuta kaasaandmist kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil, välja arvatud toitlustusettevõttes kohapeal tarbimiseks”. Ehk siis tõlgendab TKA seda sätet sedasi, et kui toitlustusasutus (mille alla ka ööklubi kuulub) sellisel moel tasuta alkoholi jagab kohapeal ärajoomiseks, siis on kõik OK.

Lugesin neid kahte seadusepunkti ette- ja tahapoole ning jõudsin järgmisele arusaamisele ja tõlgendusele. VÄIDAKSIN, et see erandit esiletoov säte puudutab ainult tegevust sealsamas toitlustusasutuses kohapeal, millele viitab väljendusviis „alkoholi tasuta kaasaandmist kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil“ ehk nende tegevuste hetkelisel ja kohapealsel teostamisel. Teisisõnu mõistan, et restoranis võib sellist tegevust teostada näiteks kelner või baarman, kes mingit konkreetset alkohoolset jooki klientidele kasvõi degusteerimiseks tasuta pakub (et nood seejärel ehk terve pudeli ostaksid). Ehk see tasuta pakkumine ei toimi sel juhul klientide toitlustusasutusse kohalemeelitamiseks, kuna nad juba on seal. See teine säte aga (punkt 4) ütleb, et keelatud reklaamina mõistetakse „alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil…“, ehk et keelatud on stiilis „tulge, siis saate (võimaluse pakkumine)“ info edastamine. (veel …)

Venus Club jagab klientidele tasuta alkoholi jaanuar 31, 2011

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Tallinnas asuv klubi Venus Club meelitab kliente muuseas ka tasuta alkoholi pakkumisega. Täpsemalt siis näiteks kolmapäeval, 2. veebruaril toimub klubis Hitisadu nimeline üritus, mille reklaamimisel teatatakse muuseas, et “Piletiga kaasneb daamidele esimene kokteil maja kulul!” Sarnast asja pakutakse klubi ürituste reklaamides korduvalt.

Mäletatavasti ütleb Reklaamiseadus, et keelatud reklaamiks peetakse “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.” Peame seda tõesti oluliseks seadusesätteks, kuna teadaolevalt on teaduslike uurimuste põhjal kõige olulisemaks alkoholi tarvitamist piiravaks meetmeks hinnaga mõjutamine ehk tasuta jagamine suurendab kahtlemata alkoholi tarvitamist.

Teiseks, teatab Venus Club oma paljude ürituste reklaamis, et “Esimesel tunnil kõik joogid poole hinnaga!” Alkoholiseaduse § 43/2 ütleb, et “Alkohoolse joogi müügihinda ei ole lubatud avaldada selliselt, et tarbijale on samaaegselt nähtavad alkohoolse joogi algne ja uus müügihind.”

Paistab olevat ilmne, et kui klientidele lubatakse esimesel tunnil jooke poole hinnaga, siis on nendele tarbijatele nii täishind kui ka see poolik hind ju mõlemad teada ja sellisel kujul peaks Alkoholiseaduse kohaselt klientide innustamine odavama alkoholi ostmisele keelatud olema.

Kaebus esitatud 31. jaanuaril.