jump to navigation

Alaealisi kaasavad “Champagne Shower” peod võeti menetlusse aprill 5, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Esitasime 5. märtsil 16. märtsil toimuva “Champagne Shower” nimelise peo kohta kaebuse, mille leiate SIIT.

Alates 16. eluaastast noortele mõeldud pidu reklaamiti ka tasuta alkoholijagamisega. Tarbijakaitseamet teatas nüüd järgmist:

Tarbijakaitseametile on registreeritud Teie pöördumine seoses http://www.sdd.ee avaldatud ürituse reklaamiga. Tarbijakaitseamet tänab Teid kõnealusele reklaamjuhtumile osutamast ning anname teada, et oleme alustanud menetlust, mis praegusel hetkel veel kestab.

 Kuigi 16. märtsi pidu on küll juba ammu möödas on selge, et konkreetsed korraldajad sarnast tegevust jätkavad ja nii võib pidada positiivset kui see uurimine lõpuks nendeni jõudis.

Alaealisi kaasavat pidu reklaamitakse tasuta alkoholi saamisega märts 5, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Lastekaitse Liit juhtis meie tähelepanu 16. märtsil Tallinna Linnahallis toimuvale peole “Champagne showers”, mida reklaamitakse vanuserühmale “16+”. Ürituse kodulehel reklaamitakse pidu tekstiga “vaheaja esimesel ööl kutsume sind täiesti uuele 16+ vanusepiiranguga peole – “Champagne Showers”.”

Reklaamtekstis rõhutatakse korduvalt vaheajale, mis viitab, et peamise sihtrühmana nähakse keskkooli õpilasi. Lisaks muusikale lubatakse ka rohkelt auhindu, milledest on ära mainitud FREE CHAMPAGNE. Küll on juurde lisatud “non-alco for 18-“.

Siiski paistab kogu peo kontekst kokku viivat alaealisi ja alkoholi tarvitamist. Kuna tasulise ürituse reklaamis kasutatakse tasuta alkoholi pakkumise lubadust, läheb see ka meie hinnangul vastuollu Reklaamiseaduse sättega, mis nimetab keelatud reklaamiks “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”

Esitasime TKA-le vastava kaebuse 5. märtsil.