jump to navigation

Alaealisi kaasavad “Champagne Shower” peod võeti menetlusse aprill 5, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Esitasime 5. märtsil 16. märtsil toimuva “Champagne Shower” nimelise peo kohta kaebuse, mille leiate SIIT.

Alates 16. eluaastast noortele mõeldud pidu reklaamiti ka tasuta alkoholijagamisega. Tarbijakaitseamet teatas nüüd järgmist:

Tarbijakaitseametile on registreeritud Teie pöördumine seoses http://www.sdd.ee avaldatud ürituse reklaamiga. Tarbijakaitseamet tänab Teid kõnealusele reklaamjuhtumile osutamast ning anname teada, et oleme alustanud menetlust, mis praegusel hetkel veel kestab.

 Kuigi 16. märtsi pidu on küll juba ammu möödas on selge, et konkreetsed korraldajad sarnast tegevust jätkavad ja nii võib pidada positiivset kui see uurimine lõpuks nendeni jõudis.

Saku koos Sepaga menetluses märts 30, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Esitasime 26. veebruaril Tarbijakaitseametile kaebuse seoses Saku Õlletehase reklaamidega, kus kasutatakse näitleja Ott Seppa. Leiate kaebuse siit.

Saime TKA-lt järgneva vastuse:

Tarbijakaitseametile on registreeritud Teie pöördumine seoses Saku Õlletehase reklaamidega,
milles kasutatakse Ott Seppa (Teie hinnangul ei ole see kooskõlas reklaamiseaduses
sätestatud nõuetega). Tarbijakaitseamet on alustanud kõnealuse reklaamijuhtumi osas
järelevalvemenetlust. Teavitame Teid täiendavalt menetluse tulemustest ja Tarbijakaitseameti
lõplikust seisukohast kõnealuse reklaamjuhtumi osas.

Delfi Diili osas alustati menetlust märts 5, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Esitasime 19. veebruaril Tarbijakaitseametile kaebuse seoses Delfi keskkonnas üleval olnud Argentiina veinide reklaamiga.

SaimeTarbijakaitseametilt järgmise vastuse:

Tarbijakaitseametile on registreeritud Teie pöördumine seoses voucheri keskkonnas Delfidiil avaldatud alkohoolse joogi pakkumisega. Teie hinnangul ei ole see kooskõlas reklaamiseaduses sätestatud nõuetega. Tarbijakaitseamet tänab teid kõnealusele rikkumisele tähelepanu osutamast ning anname teada, et oleme  alustanud  järelevalvemenetlust.”

Reklaamiseaduse vaidlust tekitanud sättest märts 20, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Oleme oma tegevuses näinud, kuidas toitlustusasutused ja ööklubid kutsuvad kliente lubades neile siis kohapeal tasuta alkohoolset jooki.

Oleme mõne sellise juhtumi puhul palunud Tarbijakaitseameti hinnangut, kuna Reklaamiseadus defineerib keelatud reklaamina ”alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.” Selle põhjal paistab olevat üsna ühemõtteliselt selge, et tasuta alkohol ei tohiks olla vahend, millega meelitatakse kliente kas midagi ostma või siis ka mingist üritusest osa võtma.

Samas on aga Reklaamiseaduses üks teine säte, mis toob sellesse pilti erandi ning oma vastustes on TKA meie tähelepanu omakorda sellele juhtinud. Seadus ütleb siis kohe naabruses olevas sättes, et keelatud reklaamina mõistetakse ”alkoholi tasuta kaasaandmist kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil, välja arvatud toitlustusettevõttes kohapeal tarbimiseks”. Ehk siis tõlgendab TKA seda sätet sedasi, et kui toitlustusasutus (mille alla ka ööklubi kuulub) sellisel moel tasuta alkoholi jagab kohapeal ärajoomiseks, siis on kõik OK.

Lugesin neid kahte seadusepunkti ette- ja tahapoole ning jõudsin järgmisele arusaamisele ja tõlgendusele. VÄIDAKSIN, et see erandit esiletoov säte puudutab ainult tegevust sealsamas toitlustusasutuses kohapeal, millele viitab väljendusviis „alkoholi tasuta kaasaandmist kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil“ ehk nende tegevuste hetkelisel ja kohapealsel teostamisel. Teisisõnu mõistan, et restoranis võib sellist tegevust teostada näiteks kelner või baarman, kes mingit konkreetset alkohoolset jooki klientidele kasvõi degusteerimiseks tasuta pakub (et nood seejärel ehk terve pudeli ostaksid). Ehk see tasuta pakkumine ei toimi sel juhul klientide toitlustusasutusse kohalemeelitamiseks, kuna nad juba on seal. See teine säte aga (punkt 4) ütleb, et keelatud reklaamina mõistetakse „alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil…“, ehk et keelatud on stiilis „tulge, siis saate (võimaluse pakkumine)“ info edastamine. (veel …)

Rimi reklaamib ilma tervisehoiatuseta Saku Originaali detsember 22, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Jõulude eel peab ikka veel tõdema, et üle aasta tagasi vastu võetud seadusemuudatus, mis kohustab kõigile alkoholi reklaamidele lisada tervisehoiatuse («Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.»), ei leia senimaani sageli järgimist.

22. detsembril on Postimees Online leheküljel üleval Rimi kaupluse reklaam, milles muuseas kutsutakse ostma ka Saku Originaali. Viimane on üleval aga ilma nõutud tervisehoiatuseta. Nagu kõrvalolevalt pildilt on näha.

Kuna Tarbijakaitseameti koduleht on hetkel maas, siis kaebust kohe sisse anda ei ole võimalik. Teeme seda esimesel võimalusel.

Hoiatustekstid muutuvad hägusamaks ja väiksemaks august 25, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Postimees Online´i lehel on üleval Saku Lite´i reklaam, millel olev hoiatustekst on niivõrd väikses ja hägusas kirjas, et seda on raske välja lugeda. Reklaamiseadus sätestab, et “Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.”.

On selgelt märgata, et alkoholitootjad katsuvad piire, muutes hoiatusteksti väiksemaks ja hägusamaks. Sellisena ei täisa see kindlasti seaduses ettenähtud eesmärki ja paistab olevat selgelt seaduse mõtte rikkumine.

Kaebus Tarbijakaitsele esitatud 25. augustil.

Saku Originaali reklaam taaskord ilma hoiatustekstita mai 11, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

10. mai õhtul ilmus Postimees Online leheküljele Saku Originaali reklaam, millel puudus hoiatustekst. Tegemist on Saku Õlletehase poolse korduva rikkumisega antud küsimuses. Tarbijakaitseamet on teinud neile juba mitmeid ettekirjutusi, kuid taaskord näeme antud reklaami puhul seaduse rikkumist.

Klikkides Saku Originaali kodulehele, näeme hoiatusteksti lehe all häguse tekstina peaaegu valgel taustal. Kogu leht on nähtav arvutiekraanil, kuid ainult hoiatusteksti nägemiseks on vaja (keskmise läptopi ekraanisuuruse korral) lehte allapoole scrollida. Seega on meie hinnangul ka selle hoiatusteksti esitlemine vastuolus seaduses sätestatud kohustusega teha seda viisil, mis oleks selgelt nähtav.

Kaebus Tarbijakaitseametile sai saadetud 10. mai õhtul.

Lõpp vertikaalsetele hoiatustekstidele mai 7, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Tarbijakaitseamet kirjutab ühes vastuses saadetud tähelepanujuhtimisele järgmist:

Tarbijakaitseamet on Eesti  Ekspress AS-le teinud pöördumise, milles juhtisime nende tähelepanu asjaolule, et reklaamis esitletav hoiatus peab olema tavalise tähelepanu juures märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest ning meie kultuuriruumile ei ole omane vertikaalis lugemine ja kirjutamine.

Seega loodame, et edaspidi ei pea hoiatustekstide lugemiseks tarbija otsima prille või luupi, ajama näpuga järge reklaamtekstis või painutama pead, et aru saada, kas sinna on veel midagi kirjutatud, või mitte.

Vastused TKA’st. mai 6, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

1)Aadressil http://www.tarbija24.ee/?id=107018 esitletav artikkel “Iga vein võib naudingut pakkuda” puhul on tegemist informatiivse artikliga, mille illustreerimiseks on lisatud foto veinipudelitest. Tarbijakaitseameti hinnangul pole kõnealuse arikli puhul tegemist reklaamiga ning seega ei tule artiklile lisada hoiatust.

2)Aadressil http://postimees.ee/ esitletud bänneril olev hoiatustekst ei ole märgatav ja loetav.
Tarbijakaitseamet on teinud Postimees Online-le, pöördumise, milles juhtisime nende tähelepanu asjaolule,et hoiatus alkoholireklaami juures peab olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

3)Aadressil http://www.rock.ee ei ole vähimatki hoiatust.
Oleme järelevalve korras kõnealuse veebilehe üle vaadanud ning tuvastanud, et veebilehe allääres on olemas kohustuslik hoiatustekst. Samuti on kohustuslik hoiatustekst olemas veebilehe alamrubriikides ( nt muss, rocki team, kraam jne).

4) Saku õlletehase territootiumil asuv 6x6m reklaamiplakatil on hoiatustekst mitteloetav ega ka nähtav tavalise tähelepanu juures. Nimetatud teema oleme võtnud järelevalvemenetlusse.

Seoses http://www.rock.ee aadressiga, tõesti, nüüd on pandud hoiatustekst firma kontaktidega samale reale. Ajal, mil märkus sai TKA’le esitatud, seda seal polnud. Rääkimata sellest, et seaduse kohaselt oleks pidanud vastav tekst olema kõigil lehtedel juba 2008nda aasta novembrist alates, ehk siis 6 kuud enne seda, kui tekst lõpuks ilmus.
Seda sai ka küsitud – küll telefoni teel – et kas tekst ei peaks olema konkreetse toote juures, mitt kontaktidega samal real vaevumärgatavalt lehe all nurgas. Kõneleja oli nõus, lubas asja uurida. Eks peab tegema konkreetse pöördumise, siis saab ka konkreetse vastuse.
Lühidalt – ei ole alkoholiteema erand Eesti riigis.
Samamoodi nagu kiirust maanteel hoitakse politsei jaoks, hoiatustekste pannakse TKA jaoks, nii ka alkoholireklaamiga.
Et inimesi ei hirmuta mitte teadmine, mis neist saab kui nad 90 km/h alas sõidavad 130 km/h ja auto kaotab juhitavuse, vaid pigem see, kui politsei neid tabab.
Sarnaselt on ka hoiatustekstidega, mida ei panda mitte seepärast, et hoolitaks enda tarbijatest ja toetataks mõistlikku tarbimist, vaid TKA pärast – et muidu viimane veel võib trahvi teha ja see on muidugi puhas miinus.
Kurb, väga kurb.