jump to navigation

Alkoholilaenutus jätkuva tähelepanu all november 9, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Juhatasime Tarbijakaitseameti tähelepanu hiljuti ringiliikuvale reklaamile, mis kutsub kasutama alkoholilaenutuse teenuseid. Vaata varasemat postitust SIIT.

TKA vastus: “Tarbijakaitseamet annab teada, et Daily Solutions OÜ kohtuotsus Tallinna Ringkonnakohtus tehti 19.09.2011.a, millega jäeti  Daily Solutions OÜ apellatsioonkaebus rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu 02.03.2011 otsus haldusasjas 3-10-3019 muutmata.


Seega, kohtuotsuse peale võib Riigikohtule esitada kassatsioonkaebuse 30 päeva jooksul arvates otsuse kättesaamisest. Kui kassatsioonkaebuses või sellele esitatud vastuses ei taotleta kassatsioonkaebuse lahendamist istungil, võib Riigikohus selle lahendada kirjalikus menetluses (HKMS § 61 lg 1). Teavitame, et Tarbijakaitseametil on nimetatud ettevõtte suhtes edasine menetlus käimas ja täname informatsiooni eest.”

Tänane Eesti Päevaleht avaldas artikli, kus analüüsis samuti antud juhtumit. Ajakirjanik Ilmar Kahro tegi test”laenutuse” õhtu varem ning paistab, et töö ikka käik.

Loe EPL-i artiklit SIIT.