jump to navigation

Tallinki laeval esineb rohkelt Reklaamiseaduse rikkumisi detsember 11, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Reklaamivalve töörühma liige käis sõitmas Tallinki laeva Baltic Queeniga, kust jäi silma taas rida reklaamiseadusega vastuollu minevaid turustamispraktikaid.

Juba tüüpilise veana oli ka seal rohkelt alkoholireklaame, millel puudus nõutud tervisehoiatus. Lisame siia juurde mõned näited.

Laeval oli väljas ka spetsiaalne infoplakat, mis selgitas, mida kõike on võimalik kaasa tuua maksuvabalt. Pildil esitletakse erinevaid alkohoolseid jooke ja sigarette, kuid taaskord on puudu tervisehoiatus.

Reklaame on erisuguseid ja erimõõdulisi. Reklaamiseaduse nõuded nende vahel ka vahet ei tee ja nii peab ka tervisehoiatus olema nähtav ja arusaadav iga reklaami korral.

Laeva reklaamlehes oli taas ka tubakatoodete reklaam, mis Eesti seaduse kohaselt on ühemõtteliselt keelatud.

Kusjuures tuleb meelde tuletada, et Reklaamivalve on juhtinud Tarbijakaitseameti tähelepanu Tallinki laevadel esinevatele Reklaamiseaduse rikkumistele ka varem. Viimati, käesoleva aasta augusti keskel, oli tähelepanu all seesama Baltic Queen. Vaata kaebust SIIT.

Varasem juhtum pärineb 2009. aasta novembrist, mil TKA võttis menetlusse Tallinki Superstari pardal esinenud seaduserikkumised. Vaata SIIT.

Kutsume Tarbijakaitseametit Tallinki laevad põhjalikuma tähelepanu alla võtma ning vajadusel tõstma karistuste määra, mis innustaks ettevõtjaid seda teemat tõsisemalt võtma. Paistab üsna selgelt, et Tallink ja erinevad alkoholimüüjad laeva pardal ei pööra sihipäraselt tähelepanu reeglitele, mis kaasnevad alkoholi reklaamimisega. Oleme arvamusel, et kui üks firma järjepidevalt Reklaamiseaduse sätteid rikub, peaks ta kaotama õiguse alkoholiäriga tegeleda.

Rõhutame taaskord, et kuigi tervisehoiatuse kohustus võib näida küllatki väikse detailina, on see siiski põhimõtteliselt oluline, tuletatades meelde selle vähkitekitava sõltuvusaine reklaamimisel millise ainega on tegelikult tegemist.

Kaebus Tarbijakaitseametile esitatud 11. detsembril.

Reklaamiseaduse vaidlust tekitanud sättest märts 20, 2011

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Oleme oma tegevuses näinud, kuidas toitlustusasutused ja ööklubid kutsuvad kliente lubades neile siis kohapeal tasuta alkohoolset jooki.

Oleme mõne sellise juhtumi puhul palunud Tarbijakaitseameti hinnangut, kuna Reklaamiseadus defineerib keelatud reklaamina ”alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.” Selle põhjal paistab olevat üsna ühemõtteliselt selge, et tasuta alkohol ei tohiks olla vahend, millega meelitatakse kliente kas midagi ostma või siis ka mingist üritusest osa võtma.

Samas on aga Reklaamiseaduses üks teine säte, mis toob sellesse pilti erandi ning oma vastustes on TKA meie tähelepanu omakorda sellele juhtinud. Seadus ütleb siis kohe naabruses olevas sättes, et keelatud reklaamina mõistetakse ”alkoholi tasuta kaasaandmist kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil, välja arvatud toitlustusettevõttes kohapeal tarbimiseks”. Ehk siis tõlgendab TKA seda sätet sedasi, et kui toitlustusasutus (mille alla ka ööklubi kuulub) sellisel moel tasuta alkoholi jagab kohapeal ärajoomiseks, siis on kõik OK.

Lugesin neid kahte seadusepunkti ette- ja tahapoole ning jõudsin järgmisele arusaamisele ja tõlgendusele. VÄIDAKSIN, et see erandit esiletoov säte puudutab ainult tegevust sealsamas toitlustusasutuses kohapeal, millele viitab väljendusviis „alkoholi tasuta kaasaandmist kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil“ ehk nende tegevuste hetkelisel ja kohapealsel teostamisel. Teisisõnu mõistan, et restoranis võib sellist tegevust teostada näiteks kelner või baarman, kes mingit konkreetset alkohoolset jooki klientidele kasvõi degusteerimiseks tasuta pakub (et nood seejärel ehk terve pudeli ostaksid). Ehk see tasuta pakkumine ei toimi sel juhul klientide toitlustusasutusse kohalemeelitamiseks, kuna nad juba on seal. See teine säte aga (punkt 4) ütleb, et keelatud reklaamina mõistetakse „alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil…“, ehk et keelatud on stiilis „tulge, siis saate (võimaluse pakkumine)“ info edastamine. (veel …)

Facebook: Joome ära 2010 september 24, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far

Facebookis on loodud lehekülg “Joome ära 2010”. Paistab, et tegemist on siis Teeme Ära kampaaniate paroodilise versiooniga, mille on loonud kaks neidu, Tiina ja Laura. Suur jooming peaks selle lehe kohaselt toimuma 31. detsembri kella 20:00-st kuni 1. jaanuari kella 9:00-ni.

Kas tegemist on reklaamiga, mis Reklaamiseaduses on keelatud? Tootjad loomulikult eemalduvad sellistest ettevõtmistest ning ütlevad, et ega nemad ei saa tavakodanike algatusi kuidagi mõjutada. Ja arvatavasti ei saagi. See initsiatiiv ei reklaami otseselt ühtegi alkohoolset jooki. Kuid siiski on kodulehel pilt, millel on selgelt eristatavad alkoholi margid. Nii et miks ja kust peaks tarbija järeldama, et tegemist ei ole siiski otsene alkoholi reklaamikampaania?

Reklaamiseadus defineerib reklaami sedasi: “reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil”. Selle taustal paistab, et tegemist on kindlasti samuti reklaamiga.

1. Tollel lehel on alkohoolsed tooted esitletud, kuid puudub Reklaamiseaduse poolt ette nähtud tervisehoiatus.

2. Reklaamiseaduse § 28 ütleb, et “Alkoholi reklaam ei tohi: sisaldada otsest üleskutset alkoholi osta ega tarbida”. Siin on pealkirjas otsene üleskutse joomisele.

Tegemist on taaskordse näitega, kuidas alkoholi (ja arvatavasti ka paljude teiste toodete) reklaamimine on sotsiaalvõrgustikes omandanud täiesti uued mõõtmed ja väljundid.

Esitasime kaebuse Tarbijakaitseametile, et ka nende tähelepanu sellistele uutmoodi reklaamimistele suunata. Näis siis, mis nad asjast arvavad.

TORE: Kuulsa näitleja osalus alkoholireklaamis on uurimise all september 15, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

“Tarbijakaitseamet uurib Saku Õlletehase reklaame, kus astub üles ka tuntud näitleja Jan Uuspõld.” kirjutab Delfi Majandus.

Teadaolevalt esitasime Tarbijakaitsele 12. mail kaebuse seoses Saku reklaamiga, kus osales kuulus näitleja Jan Uuspõld. Saime TKA-lt Saku Õlletehase vastuse, et näitleja ei esita seal iseennast vaid “niisama toredat noormeest”. Koos lisakaebustega palusime seda teemat veel edasi käsitleda. ning paistab, et kuigi aega see võtab, siis edasi on asjaga mindud.

“Saku Õlletehase turundusdirektori Kadri Ärmi sõnul on tema teada ainuke arutelu, mis Saku Originaali reklaamis esineva Jan Uuspõlluga on tekkinud, oli tingitud kuid tagasi aset leidnud Eesti Karskusliidu pöördumisest tarbijakaitse poole, kus liit seadis küsimuse alla tuntud näitleja kasutamise alkoholireklaamis.” kirjutati Delfi uudises.

Rocki 6-pakki reklaam ilma tervisehoiatuseta september 11, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Saku Rock on käivitanud uue interaktiivse reklaamikampaania, milles kutsutakse inimesi joonistama uusi 6-pakki kujundusi, millest valitakse välja kümme parimat ning mis lõpetavadki päristoodetel. Taaskordne geniaalne viis kaasata inimesi alkoholi reklaamimisse.

Delfi portaalis on üleval reklaam, millel aga puudub taaskord reklaamiseaduses nõutud tervisehoiatus.

Kaebus TKA-le saadetud 11. septembril.

Postimees ütles tugeva sõna alkoholireklaami vastu juuli 2, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

29. juuni Postimehe juhtkiri üllatab positiivselt seisukohaga alkoholireklaami keelustamise poolt. Vahete-vahel jääb mulje, et meedia, kes peaks kõigist mõjutajatest sõltumatult teemasid analüüsima, jätab vargsi käsitlemata alkoholireklaami keelustamise küsimuse, kui ühe efektiivse vahendi alkoholi tarvitamise vähendamiseks. Ja selleks eeldatavaks põhjuseks oleks loomulikult alkoholireklaami märkimisväärne rahaline panus meedia ülevalpidamisse.

Kuid Postimees kerkib siin väga asjalikult esile, tõestades seeläbi sõltumatu meedia olemasolu.

Postimehe juhtkiri püüab uurida, miks meie noored nii palju joovad. Ja tõdeb: “Seni on ju põhjuseid küll nimetatud – mõnes riigis (teiste seas ka Eestis) on alkohol viimase 15 aastaga muutunud enam kui 50 protsenti taskukohasemaks, räägitud on varakapitalistliku riigi eripäradest, mis nii vanemad kui nende läbi ka lapsed suurema surve alla seab. Kuid on selge, et osa põhjusi on ka jäänud nimetamata. See, miks Eestis on seitse korda rohkem viinapoode kui Soomes (konjunktuuriinstituudi maikuise uuringu kohaselt), ja see, miks alkoholireklaam meedias endiselt tolereeritud on, viitab eelkõige majanduslikele huvidele.

Lisaks loob Postimees väga olulise ühenduse kahe legaalse sõltuvusaine vahele, millest sedasi harva räägitakse. Ju peamiselt alkoholitööstuse hoolika tegutsemise tõttu ei räägita alkoholist tubakaga üheskoos. Postimees teeb väga loogilise järelduse ja tõstatab tähtsa küsimuse: “On arusaamatu, miks on Eestis senini lubatud alkoholireklaamid, samas kui sigaretireklaamide kahjulikkust on ühiskond juba mõistnud.”

See, et alkoholireklaam suurendab alaealiste alkoholi tarvitamist, on teaduslik fakt. Igaühel on õigus omale arvamusele ja tundub, et enamus inimesi ei soovi niikuinii tunnistada, et me oleme mõjutatud reklaamide poolt. Poliitikat ei tohiks aga teha selliste isiklike arvamiste põhjal, vaid rajanedes teadusele ja uurimustele.

Noortel on alkoholiga tutvuse tegemiseks sageli teistsugused põhjused kui täiskasvanutel selle tarvitamisel. Suurt rolli mängib ka teadmine, et tegu on sammuga täiskasvanute maailma suunas, ning see seondub reklaamides teiste täiskasvanute maailmale omaste väärtustega – edukus, atraktiivsus – ja kõige sellega, mis noorte jaoks mõiste «populaarsus» alla mahub.

See, et alkoholifirmad neid väärtusi omavahel seostades noortes alkoholi pruukimise vajadust õhutavad, on iseenesest halb. Veel halvem on see, et riik tolereerib alkoholireklaami ja koos sellega ka Eesti muutumist alkoholismiriigiks.”

Väga positiivne on ajakirjanduse sellist seisukohta lugeda.

Viru Valge reklaam Anne ja Stiilis menetluse all juuni 2, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Esitasime 17. mail Tarbijakaitseametile kaebuse ajakirjas Anne ja Stiil olnud Viru Valge alkohoolse toote reklaami kohta. Leiate kaebuse SIIT.

Tarbijakaitseamet saatis 1. juunil alljärgneva vastuse: “Tarbijakaitseametile on laekunud Teie pöördumine seoses ajakirjas Anne&Stiil avaldatud Viru Valge Cooler Citrus Ice reklaamiga, mis Teie hinnangul ei vastanud reklaamiseaduses sätestatud nõuetele. Tarbijakaitseamet on antud teemal alustanud järelevalvemenetlust. Täname Teid antud teemale tähelepanu juhtimast.”