jump to navigation

TORE: Kuulsa näitleja osalus alkoholireklaamis on uurimise all september 15, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

“Tarbijakaitseamet uurib Saku Õlletehase reklaame, kus astub üles ka tuntud näitleja Jan Uuspõld.” kirjutab Delfi Majandus.

Teadaolevalt esitasime Tarbijakaitsele 12. mail kaebuse seoses Saku reklaamiga, kus osales kuulus näitleja Jan Uuspõld. Saime TKA-lt Saku Õlletehase vastuse, et näitleja ei esita seal iseennast vaid “niisama toredat noormeest”. Koos lisakaebustega palusime seda teemat veel edasi käsitleda. ning paistab, et kuigi aega see võtab, siis edasi on asjaga mindud.

“Saku Õlletehase turundusdirektori Kadri Ärmi sõnul on tema teada ainuke arutelu, mis Saku Originaali reklaamis esineva Jan Uuspõlluga on tekkinud, oli tingitud kuid tagasi aset leidnud Eesti Karskusliidu pöördumisest tarbijakaitse poole, kus liit seadis küsimuse alla tuntud näitleja kasutamise alkoholireklaamis.” kirjutati Delfi uudises.

Saku Õlletehasest ja Jan Uuspõllust juuni 14, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far

Saadame Tarbijakaitseametile vastuse seoses Saku Originaali reklaamikampaania suhtes esitatud kaebusega. Saku Õlletehas seletas niisiis, et tuntud näitleja ei reklaami selles reklaamis alkoholi läbi oma isiku vaid esitab seal niisama “toredat noormeest”.

Tuletame siis veelkord meelde, et Reklaamiseadus sätestab järgnevat: “Alkoholi reklaamis ei tohi matkida ega kasutada üldtuntud näitlejat, sportlast, muusikut, meelelahutustegelast või teisi üldtuntud isikuid, samuti nende pilti, häält, kujutist või viiteid nendele isikutele. Näitlejat võib alkoholi reklaamis kasutada, kui näitleja ei reklaami alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastab tegelaskuju.

Fakt: Saku Originaali reklaamis kasutatakse üldtuntud näitlejat ning reklaami jälgijal ei saa mitte moel tekkida arusaamist, et see näitleja kehastab seal mingit tegelaskuju.

Juhatan ka veel tähelepanu, et seadus keelab isegi matkida tuntud ühiskonna tegelasi ega isegi nende häält näiteks. Kui selline Jan Uuspõllu esinemine peaks olema lubatud, tähendab see siis, et keegi suvaline sellises reklaamis Jan Uuspõldu matkida ei tohiks, kuid ta tohib selgelt äratuntavalt ise seal siiski esineda. Väidetavalt tegelaskuju esitades.

Viiksin asja absurdini, et selle seadusesätte mõte tuleks esile. Kujutame ette, et mingi alkoholifirma reklaamis astuks ekraani ette Eesti Vabariigi president hr Toomas Hendrik Ilves. Ta ei ütle oma nime, on seal niisama “soliidne härrasmees, kikilips ees”. Ei nimetata teda seal Toomaseks ega presidendiks. Kas see oleks lubatud? Suht selgelt ju mitte.

Reklaamiseadus peaks kaitsma kodanikke. See, et Saku Õlletehas ei näe oma reklaamis mingit rikkumist, ei peaks antud juhtumi puhul mitte mingil moel midagi otsustama. Kordan veelkord, vaataja näeb äratuntavalt Eesti tuntud näitlejat ning tal ei ole mitte kuskilt mingit infot võtta, et tegemist on näitlejaga, kes esitab mingit tegelaskuju. Väidaksin ühemõtteliselt, et selline näitlejate kasutamine alkoholireklaamis on selges vastuolus kehtiva Reklaamiseadusega.

Ja sellise vastulause saatsin siis ka 14. juunil Tarbijakaitseametile tagasi.

Saku Õlletehas: Jan Uuspõld mängib niisama “toredat noormeest” juuni 14, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Kuu aega tagasi, 12. mail esitasime Tarbijakaitseametile kaebuse Saku Originaali juubelikampaaniaga seoses. Reklaamis esineb näitleja Jan Uuspõld. Kaebuse leiate SIIT.

Täna, 14. juunil saime Tarbijakaitseametilt alljärgneva selgituse, mis sisaldab ka Saku Õlletehase seletust: ”

Tarbijakaitseametis on menetluses Teie pöördumine seoses Jan Uuspõllu osalemisega Saku Originaali reklaamklipis.

Tarbijakaitseamet on pöördunud selgituste saamiseks ka Saku õlletehas AS poole

Oma vastuskirjas selgitas Saku Õlletehase AS järgmist: “Jan Uuspõld ei reklaami teleklipis õlut Saku Originaal läbi oma isiku, vaid ta kehastab reklaamis toredat noormeest, kelle tema sõbrad on pubis sünnipäevapeo korraldanud. Sünnipäevalapse rolli mängivat Jan Uuspõldu ei tutvustata vaatajatele Jan Uuspõlluna või Janina ega looda mingit muud sidet tema poolt kehastatava sünnipäevalapse tegelaskuju ning Jan Uuspõllu kui füüsilise isiku vahel. Reklaamiseadus ei sätesta, et alkoholi reklaamis mõnda tegelaskuju kehastav näitleja ei tohi olla reklaami vaatajatele oma välimuse, miimika või hääle poolest äratuntav. Järelikult ei ole reklaamiseaduse § 28 lg 4 sätestatu kohaselt vajalik alkoholi reklaamis mõnda rolli mängivat näitlejat tundmatuseni grimeerida, kostümeerida ja/või tema häält moonutada, vältimaks näitleja isiku äratundmist reklaamklipi vaatajate poolt. Seega võib alkoholi reklaamis esinev näitleja olla oma tegelaskuju esitamiseks varustatud väga nappide vahenditega- kanda tavarõivastust, olla nägu varjava grimmita jne,- olles seeläbi teleklipi vaatajatele äratuntav. Eestis on väga paljudes teleklippides, sh alkoholi reklaamides mõnda tegelaskuju kehastavad näitlejad vaatajatele hästi äratuntavad, kuigi näitlejad ei reklaami neis reklaamklippides alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastavad kooskõlas reklaamiseaduse § 28 lg 4 sätestatuga ainult teatud tegelaskujusid. Eesti karskusliidu alkoholi reklaami järelevalve töörühm on oma kirjas samuti viidanud, et seadus ei ole kuidagi selgitanud, kuidas peaks defineerima tegelaskuju kehastamist. Eeltoodust tulenevalt leiab Saku Õlletehase AS, et näitleja Jan Uuspõllu kasutamine Saku Õlletehase AS-i poolt tarnitava õlle Saku Originaal reklaamklipis sünnipäevalapse rollis on kooskõlas reklaamiseaduse § 28 lg 4 sätestatud nõuetega. Saku Õlletehas AS tänab Eesti Karskusliidu alkoholi reklaami järelevalve töörühma võimalikule õigusrikkumisele tähelepanu juhtimast, kuid ei saa nõustuda eeltoodud töörühma arvamusega, et näitleja Jan Uuspõllu kasutamine Saku Õlletehase AS-i poolt toodetava õlle Saku Originaal telereklaamides ei ole lubatud.”

Saku Õlletehas AS vastuskirjast nähtub, et Jan Uuspõld ei esine reklaamklipis Jan Uuspõlluna vaid kehastab seal sünnipäevalapse tegelaskuju. Arvame, et antud teemat võiks tulevikus käsitleda ka Reklaami Nõukojas ja küsida nende arvamist ja seisukohta analoogsete klippide kohta (kuidas nemad seda näevad, kas tegemist on rolliga/tegelaskujuga või tegemist rolli kehastava isiku isikliku eeskujuga.”

Keda kehastab Jan Uuspõld? mai 12, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
3 kommentaari

Tuleme täna korraks tagasi Saku Originaali juubelikampaania juurde.

Saku Originaali uue reklaamikampaania teleklipis osaleb taas tuntud näitleja Jan Uuspõld. Teadaolevalt Reklaamiseadus keelab tuntud näitlejate kasutamise alkoholi reklaamides. “Alkoholi reklaamis ei tohi matkida ega kasutada üldtuntud näitlejat, sportlast, muusikut, meelelahutustegelast või teisi üldtuntud isikuid, samuti nende pilti, häält, kujutist või viiteid nendele isikutele. Näitlejat võib alkoholi reklaamis kasutada, kui näitleja ei reklaami alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastab tegelaskuju.”

Ju on reklaamitegijad tahtnud jätta mulje, et Jan Uuspõld kehastab siin mingit tegelaskuju. Kuid millest see peaks välja tulema? Seadus ei ole kuidagi selgitanud, kuidas peaks defineerima tegelaskuju kehastamise. See oleks üsna selge, kui näitleja näiteks kehastaks Batmani või Draculat. Kuid sellises reklaamis on ta selline nagu ta arvatavasti ikka on ja kõigi poolt äratuntavana. Pealegi on näitleja isiklik minevik olnud avalikult seotud rohke alkoholi tarbimisega, mille alusel paistabki loogiline, et Jan Uuspõld reklaamib õlut.

Pakuksin, et kui mingi sihtrühma seas teha küsitlus, et kes selles reklaamis esineb, siis ei väidetaks, et näitleja kehastab mingit osatäitjat vaid öeldaks väga üheselt, et tegemist on ju Jan Uuspõlluga.

Tarbijakaitseametile sai kaebus saadetud 12. mail.