jump to navigation

Vastused: “Tõehetke” publik ja alkohol märts 25, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Mõned ajad tagasi saatsime Tarbijakaitseametile päringu seoses ühe kodaniku tähelepanujuhtimisega telesaate “Tõehetk” publikuga salvestamiste osas. Kutses tulla publikuks lubati ka tasuta alkoholi. Tõstatasime küsimuse, kas selline asi ei ole vastuolus Reklaamiseaduse punktiga, mis nimetab keelatud reklaamiks järgnevat: “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”.

Kaebuse alus seisnes seisukohal, et tegemist on ärilise ettevõtmisega (isegi kui konkreetsetele osalejatele midagi ei müüda) ning tasuta alkoholi pakuti eesmärgiga kutse meeldivamaks muuta. Väidaksime, et äriline ettevõtmine pakub tasuta asju ainult oma äri edendamiseks. Selle alla kuulub näiteks ka sponsorlus.

Tarbijakaitse võttis kaebuse menetlusse ning täna (25. märtsil) saime alljärgnevad selgitused.

Tarbijakaitseamet võttis Kanal 2 AS-iga ühendust, milles viitasime Teie pöördumises väljatoodud asjaoludele ning saime järgnevad selgitused:

„Vastuseks selgitustaotlusele seoses tarbija pöördumisega järelevalve teostamiseks saate „Tõehetk“ salvestusel toimuva üle kinnitamine, et tegemist ei ole juhtumiga, mida saaks kvalifitseerida reklaamiseaduse § 28 lõike 6 punt 4 rikkumisena. Viidatud seadusesäte reguleerib kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil alkoholi pakkumist olgu siis müügiesinduskampaania raames või tegevuse, auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena. Publiku kutsumine saadete salvestamisele ei ole seotud ühegi kauba või teenuse müügi suurendamisele suunatud üritusega – salvestusel ei pakuta müügiks ega tutvustata kaupa või teenuseid, saate salvestus toimub igal juhul ettenähtud aegadel, hoolimata publiku olemasolust või selle arvukusest. Publiku osavõtt saate salvestusest ei mõjuta saadete vaadatavust, seetõttu ei saa külaliste kutsumist salvestusele kvalifitseerida kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil tehtava tegevusega.

AS Kanal 2 ei tooda saadet „Tõehetk“ ise, vaid ainult edastab seda. Edastasime järelepärimise saadet tootva produktsioonifirmale, kes selgitas meile järgmist: Saate „Tõehetk“ salvestusel on üks produktsioonifirma töötajatest määratud vastutavaks külaliste vastuvõtu, nende kohtadele paigutamise ning külalistele serveeritavate suupistete pakkumise eest. See isik vastutab ka alkohoolsete jookide serveerimise eest ning peab tagama, et alla 18-aastased isikud ei tarvitaks alkoholi. Meile kinnitati, et alkoholi ei pakuta alaealistele.“.

Tarbijakaitseamet nõustub eelnevate selgitustega, kuid samas edastas Kanal 2 AS-le seisukoha, et isegi siis, kui publiku kutsumine saadete salvestamisele ei ole seotud ühegi kauba või teenuse müügi suurendamisele suunatud üritusega, tuleks sarnaste juhtumite puhul vältida alkoholi pakkumise kajastamist sellistes publikule mõeldud kutsetes.

Küsitavaks jääb ikkagi see, kas äriühingu väide oma tegevuse motiivide kohta otsustab, kas tegemist on reklaamiga või mitte.

Positiivseks võib igatahes pidada seda, et TKA suunas nii Kanal2 kui ka saate tootjafirmat teemale mõtlema ning väljendas seisukohta, et tasuta alkohol ei ole eriti kohane selliste kutsete kontekstis.

Tudengite jõulumöll uurimise all detsember 4, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Tartu kõrgkoolide ühiskorraldusel toimub 8. detsembril tudengite jõulumöll, mille reklaamimise käigus lubas reklaamtekst üritusele tulnutele tasuta alkoholi. Tarbijakaitseametile esitatud kaebuse leiate SIIT.

4. detsembril sai töörühm Tarbijakaitseametilt järgneva vastuse:

Tarbijakaitseametile on laekunud Teie pöördumine seoses 8. detsembril Tartus Pattaya ööklubbis toimuva noorteürituse “Tudengite jõulumöll 2009” reklaampalatil esitletud teabega (tasuta alkoholi saamise võimalus).
Täname Teid kõnealusele teemale tähelepanu juhtimast ning anname teada, et oleme alustanud järelevalvemenetlust.

Tallinki laevades olevad kohvikud võetud menetlusse detsember 4, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Töörühm esitas Tarbijakaitseametile kaebuse seoses Tallinki laevades olevates kohvikutes esitatavate reklaamide kohta. Kaebuse leiad SIIT.

27. novembril saime Tarbijakaitseameti vastuse:

Tarbijakaitseametile on laekunud Teie pöördumine seoses Tallinki laeva Superstar kohvikutes ja restoranides esitletavate alkoholireklaamidega, mis ei vasta seaduses sätestatud nõuetele. Tarbijakaitseamet on AS Tallink Grupp suhtes alustanud järelevalvemenetlust.
Täname Teid antud teemale tähelepanu juhtimast.

TKA järelvalve Statoili ajakiri Söök ja Jook osas juuni 22, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Tarbijakaitseametile on laekunud Teie pöördumine seoses 28. mai Eesti Ekspressis esitletud alkoholireklaamidega. Oleme nimetatud kuupäeva Eesti Ekspressi üle vaadanud ning algatanud 11.06 järelvalvemenetlust Eesti Ekspressis esitletud väljaande Söök&Jook koostanud ettevõtte AS Eesti Statoil A.Le Coq´I Premium +õlleklaas ning Rock Overdoze suhtes. Käesoleval hetkel menetlus kestab veel.

Vastus TKA’st mai 29, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags:
1 comment so far

Vastuseks Teie pöördumisele kinnitame Teile, et Tarbijakaitseameti hinnangul pole 1.novembril 2008.a jõustunud reklaamiseaduse puhul tegemist tühiseadusega.

1.Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.
Kahjuks ei määratle reklaamiseaduses nii üheselt, kus ja millise osa reklaamist peab moodustama hoiatus nagu seda teeb ravimiseaduses või tubakaseaduses. Seega tuleb igal konkreetsel juhul lähtuda juhtumi põhiselt.

2.Asjad päädivad vaid märgukirjadega ning mida Tarbijakaitseamet teeb selleks, et lõpeks rikkumiste järel sÖrkimine.
Alates 1. novembrist 2008.a on Tarbijakaitseame tegelenud 130 alkoholiteemalise juhtumiga, millest omakorda üle poole moodustavad ettevõtete nõustamised tulevaste või käimasolevate reklaamkampaaniate osas ning ülejäänu moodustavad tarbijate pöördumiste ning Tarbijakaitseameti järelevalve käigus algatatud menetlused.

3.Venekeelsetele kliendilehtedele ka venekeelsed hoiatused.
Reklaamiseaduse § 28 lg 7 kohaselt alkoholi reklaam peab sisaldama hoiatavat teksti ” Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist”. Eesti Vabariigi riigikeel on eesti keel. Keele küsimustega tegeleb Keeleinspektsioon, kuid oleme Teie tähelepaneku edastanud ka reklaamiseaduse väljatöötanud Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

4.Tarbijakaitseamet kinnitab Teile, et meil on tõesti piisavalt tarbijate pöördumisi lisaks Teie poolt avastatud ja meie enda järelevalve käigus ilmsiks tulnud rikkumiste menetlemisel.
Püüame tegutseda alati kiirelt ja effektiivselt, kui meile on laekunud mõni alkoholiteemaline pöördumine. Täiendavalt anname teada, et reklaami valdkonnaga tegeleb Tarbijakaitseametis kaks ametnikku, kes lisaks reklaami järelevalvele tegelevad ka teiste valdkondade järelevalvega ja järelepärimistele vastamistega ning näiteks reklaamivaldkonnas on 2009.a laekunud juba üle 260 pöördumise pluss Tarbijakaitseameti enda poolt menetlusse võetud asjad. Seega ei ole meil võimalik tõepoolest Teile koheselt vastata, kuid menetlusse võtame kõik pöördumised ning ning reageerime ettevõtja/ettevõtete osas nii nii kiiresti kui võimalik.

5. http://www.tarbija24.ee “a. Le Coq pani õlle 5-liitrisesse vaati ” puhul on tegemist informatiivse artikliga, mille on koostanud ajakirjanik Marina Lohk ning mille illustreerimiseks on lisatud foto A Le Coqi õllevaadist. Tekstiga “reklaam” on märgistatud HP reklaam.
Tarbijakaitseameti hinnangul pole kõnealuse arikli puhul tegemist reklaamiga ning seega ei tule artiklile lisada hoiatust.

—–

Saatsin uuesti, juba kolmandat korda vist, küsimuse ka http://www.remedia.ee kohta – kuna see on endiselt lehekülg, kus ei ole ühtegi hoiatusteksti.
Endiselt sõidavad ka A Le Coq’i autod ringi,ilma ühegi hoiatuseta – ka seda küsisin uuesti. Et kui poole aasta jooksul ei suudeta end seaduslikuks teha, siis … ?

Aga üldiselt tuli siis välja see, et seadus iseenesest on hea, aga sisuliselt suhteliselt nõrk. Tuleks konkretiseerida hoiatusteksti suurus ja asukoht – siis oleks mida edasi rääkida.
Senikaua kuni seadused on tehtud sellised heale tavale tuginevad ja head tava pole siinamil ammu nähtud – ei muutu ka olukord.
Kurb.