jump to navigation

TKA ja Saku selgitused ghettoblästeri teemal märts 31, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

4. märtsil esitasime TKA-le kaebuse seoses uue Saku Õlletehase reklaamikampaaniaga. Kaebuse leiate SIIT. Meie kaebuse esitamise hetkel puudus kampaania kodulehelt tervisehoiatus, mis sinna mõne aja pärast ilmus ning sellele TKA oma vastuses ka viitab, tõdedes, et seda rikkumist nemad seega tuvastada ei saanud. Kummaline ikkagi, miks alkoholitootjad nende nõuete täitmisega sedasi justkui viivitavad?!

Meie kaebuse teine osa oli: “Minnes kodulehele ei leidu mingit detailsemat informatsiooni, kuidas seda auhinda võita on võimalik ehk väidaksime, et isegi kui kampaania ei eelda võidu võitmiseks alkohoolse toote ostmist, jääb reklaami hetkelisest avaldamisest siiski mulje, et seda ghettoblästerit on võimalik võita vaid koos reklaamitava tootega.”

TKA esitas selle kohta Saku Õlletehasele järelepärimise, millele õlletootja siis pikalt ka vastas ja selgitas oma mängu reegleid. Nagu me ka eeldasime ei ole selle kummalise auhinna võitmiseks vaja konkreetset alkohoolset toodet osta ega tarbida. Peab üles laadima mingi video ja siis valitakse nende seast sealt võitja. Kuid seda me ju ka arvasime ja meie kaebus puudutas siiski tollel hetkel avalikustatud reklaami, mis ütles alkohoolse toote reklaamimisel, et võita on võimalik ka sellise auhinna ning nende koduleht ei selgitanud mingilgi moel, kuidas täpsemalt selle auhinna omanikuks peaks saama. Tol hetkel väljendas reklaam üheselt kahte asja: uut alkohoolset jooki ja üleskutset võita auhind. Ja väidaksin, et sellisena andis see edasi tarbijat eksitavat informatsiooni ning alkooholset joogiga seondati mingeid võidu võimalusi, mis aga Reklaamiseadusega ei ole lubatud teha. Nüüd on kodulehel olemas link Facebooki lehele ja sealt on näha siiski ka täpsemad detailid. Kuid alguses seda kõike ei olnud. Kas mingil kummalisel kombel avalikustati kampaania enne kui koduleht päris valmis oli saadud? Omajagu segane igatahes.

Reklaamiseaduse vaidlust tekitanud sättest märts 20, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Oleme oma tegevuses näinud, kuidas toitlustusasutused ja ööklubid kutsuvad kliente lubades neile siis kohapeal tasuta alkohoolset jooki.

Oleme mõne sellise juhtumi puhul palunud Tarbijakaitseameti hinnangut, kuna Reklaamiseadus defineerib keelatud reklaamina ”alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.” Selle põhjal paistab olevat üsna ühemõtteliselt selge, et tasuta alkohol ei tohiks olla vahend, millega meelitatakse kliente kas midagi ostma või siis ka mingist üritusest osa võtma.

Samas on aga Reklaamiseaduses üks teine säte, mis toob sellesse pilti erandi ning oma vastustes on TKA meie tähelepanu omakorda sellele juhtinud. Seadus ütleb siis kohe naabruses olevas sättes, et keelatud reklaamina mõistetakse ”alkoholi tasuta kaasaandmist kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil, välja arvatud toitlustusettevõttes kohapeal tarbimiseks”. Ehk siis tõlgendab TKA seda sätet sedasi, et kui toitlustusasutus (mille alla ka ööklubi kuulub) sellisel moel tasuta alkoholi jagab kohapeal ärajoomiseks, siis on kõik OK.

Lugesin neid kahte seadusepunkti ette- ja tahapoole ning jõudsin järgmisele arusaamisele ja tõlgendusele. VÄIDAKSIN, et see erandit esiletoov säte puudutab ainult tegevust sealsamas toitlustusasutuses kohapeal, millele viitab väljendusviis „alkoholi tasuta kaasaandmist kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil“ ehk nende tegevuste hetkelisel ja kohapealsel teostamisel. Teisisõnu mõistan, et restoranis võib sellist tegevust teostada näiteks kelner või baarman, kes mingit konkreetset alkohoolset jooki klientidele kasvõi degusteerimiseks tasuta pakub (et nood seejärel ehk terve pudeli ostaksid). Ehk see tasuta pakkumine ei toimi sel juhul klientide toitlustusasutusse kohalemeelitamiseks, kuna nad juba on seal. See teine säte aga (punkt 4) ütleb, et keelatud reklaamina mõistetakse „alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil…“, ehk et keelatud on stiilis „tulge, siis saate (võimaluse pakkumine)“ info edastamine. (veel …)

Alkoholi reklaamimise ajaloost USA-s märts 10, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Üsna asjalik koolitöö USA noortelt. Teemaks alkoholi reklaamimise areng läbi aastakümnete.

EUCAM avaldas alkoholitööstuse töömeetodite teemalise raporti märts 6, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Euroopa alkoholireklaami seire keskus EUCAM hoiatab alkoholitööstuse targa ja efektiivse lobitöö eest selgitades uues raportis seitset peamist alkoholitootjate sõnumit, mida levitades kaitsevad nad oma majanduslikke huve.

Alkoholitööstus saab kasu poliitikatest, mis oma seadusandlustega piirab neid võimalikult vähe. See on põhjus, mis alkoholitööstus üle maailma seisab vastu sellistele meetmele nagu alkoholiaktsiisi tõstmine, odavale alkoholile minimaalse hinna kehtestamine, alkoholi ostmise vanusepiirangu kehtestamine ja selle piiri langetamine, müügikohtade vähendamine, hoiatussiltide lisamine alkohoolsete jookide pudelitele ja reklaami keelustamine, selgitab keskuse pressiteade.

Just need meetmed võivad vähendada alkoholi tarvitamist ja sellega seonduvat kahju. Tööstus teisalt edendab aga hariduslikke programme, kuid kuna need ei ole valdavalt efektiivsed, ei ähvarda nad ka tööstuse majanduslikku kasumit ja edenedavad samas alkoholitööstuse mainet. (veel …)

Uuel Saku Long Drink´i kodulehel puudub tervisehoiatus märts 4, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Uue Saku Õlletehase toote Saku Long Drink´i kodulehel puudub Reklaamiseaduse poolt nõutud tervisehoiatus. Kodulehele juhib inimesi hetkel Postimees.ee lehel asetsev bänner, millel on tervisehoiatus olemas, kuid lisaks sellele on bänneril kirjas tekst “Võida peaaegu metsik GHETTOBLÄSTER”. Reklaamiseadus ütleb, et alkoholi reklaam ei tohi “sisaldada teavet, et alkoholi ostmisel saab või on võimalik saada tasuta või tavapärasest väiksema tasu eest kaupa või teenust.” Minnes kodulehele ei leidu mingit detailsemat informatsiooni, kuidas seda auhinda võita on võimalik ehk väidaksime, et isegi kui kampaania ei eelda võidu võitmiseks alkohoolse toote ostmist, jääb reklaami hetkelisest avaldamisest siiski mulje, et seda ghettoblästerit on võimalik võita vaid koos reklaamitava tootega.

Kaebus TKA-le saadetud 4. märtsil.

Täiendus: 9. märtsi seisuga on kodulehele tervisehoiatus lisatud.