jump to navigation

Vastus Tarbijakaitseametilt seoses Karksi õlu reklaamiga juuli 31, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

30 juulil saatsime TKA kaebuse, kus Õhtuleht reklaamib Karksi Õlut ning reklaamil puudub tervisehoiatus.

31 juulil saime TKA järgneva vastuse:

Viitega teíe e-kirjale 30.07.2012, milles juhíte tähelepanu Karksí Õlletehase alkohoolse joogí
reklaarnile, teatarne käesolevaga, et antud osas on Tarbíjakaítseamet juba menetluse
algatanud.

Omalt poolt lisame juurde, et tegemist on korduva rikkumisega ning loodame, et TKA ka arvestab seda võimalike sanktsioonide ja meetmete rakendamisel.

Vastus Tarbijakaitseametilt Aterna OÜ kampaania kohta juuli 31, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

30 juulil esitasime TKA kaebuse seoses Facebookis leviva kampaania kohta, kus loositakse välja seaduse vastu eksides õlut Saku Originaal.

Juba 31 juulil saime TKA sellise vastuse:

Viítega teíe e-kirjale 30.07.2012, milles juhite tähelepanu suhtlusportaalis facebookìcom toimuva
kampaania osas, teatarne käesolevaga, et antud juhturni osas on Tarbíjakaitsearnet juba menetluse
algatanud.

Täname teid asjakohase pöördumise eest.

Omalt poolt lisame, et käesolevaks ajaks on seadusevastane kampaania suhtluskeskkonnast Facebook eemaldatud.

Ellujäämispäev Saku Õlletehase moodi juuli 30, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Image

Saku Õlletehase Facebooki lehel on reklaam, kus viidatakse, et „Nädalavahetusel lubati Eestis keeristorme – viimane aeg ellujäämis pakk valmis seada!“.

Nn ellujäämispakk sisaldab õlut Saku Originaal, mis peaks päästma keeristormi-trombi eest või aitama sellest hoiduda.

EMHI kodulehel on käitumisjuhis trombi korral, mis selgelt viitab sellele, et taolistes olukordades peaksid inimesed suutma adekvaatselt ja kaine mõistusega käituma. Saku Õlletehas aga viitab keeristormidele ja sellele,  et ellujäämiseks on vaja varuda alkoholi.

Traagiline ja irooniline on see, et samal 28 juulil ehk „Ellujäämispäeval“ uppus Eestis kolm inimest, neist üks kindlasti alkoholi tarbinuna.

Seoses alkoholi tarbimisega ületasid  Saku Õlletehase mõistes „Ellujäämispäeval“ uudiskünnist veel järgmised alkoholiga seotud teemad: Alkoholi tarvitanud autojuht sõitis otsa tüdrukule ja kahele kiirabitöötajale.

Politsei tabas ööpäevaga 42 joobes juhti.

Eesti Karskusliidu arvates rikub nimetatud reklaam Reklaamiseadust § 3 lg 4 p 1, sest see on vastuolus heade kommete ja tavadega ning sama paragrahvi ja lõike p 11, sest sisaldab valeteavet justkui erakordsetel juhtudel (keeristorm, tromb jne) aitab alkoholi tarbimine või alkoholi varumine ellu jääda. Samal põhjusel rikub antud reklaam ka Reklaaamiseaduse § 4 lg 2 p 2, sest see eksitab tarbijat kauba kasutusotstarve kohta.

Reklaamil puudub ka hoiatus, sest vastavalt Reklaamiseaduse § 28 lg 7 peab alkoholi reklaam sisaldama hoiatavat teksti :“Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.“  Sealjuures peab hoiatus tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

Antud reklaam on ilma nõutud tervisehoiatuseta.

Kaebus on esitatud ka Tarbijakaitseametile süüteomenetluse alustamise otsustamiseks Reklaamiseaduse rikkumise alusel.

Solaris Keskuse toidupood rikub Reklaamiseadust juuli 30, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

 

 

Tähelepanelik Solaris kaupluse külastaja saatis meile foto, mille ta tegi 27 juulil kaupluse sissekäigu juures, sest tema arvates peaks sellel alkohoolse joogi reklaamil olema hoiatus.

Reklaamivalve tuvastas, et antud juhul on eksitud Reklaamiseaduse vastu, sest vastavalt Reklaamiseaduse § 28 lg 7 peab alkoholi reklaam sisaldama hoiatavat teksti :“Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.“  Sealjuures peab hoiatus tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

Antud reklaam on ilma nõutud tervisehoiatuseta.

Kaebus on esitatud ka Tarbijakaitseametile süüteomenetluse alustamise otsustamiseks Reklaamiseaduse rikkumise alusel.

 

Õhtuleht ja Karksi Õlu jätkavad seaduserikkumistega juuli 30, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

28 juuli Õhtulehes on reklaam, kus Karksi õlletehas reklaamib õlut Karksi Hele Eripruul ning õlut Karksi Tume Eripruul. Vastavalt Reklaamiseaduse § 28 lg 7 peab alkoholi reklaam sisaldama hoiatavat teksti :“Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.“  Sealjuures peab hoiatus tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

Antud reklaam on lehes ilma nõutud tervisehoiatuseta.

Juhime tähelepanu, et 14 juuli Õhtulehes oli samasugune rikkumine, millele juhtisime tähelepanu  ning tegime kaebuse Tarbijakaitseametile.

Tarbijakaitseametile on esitatud järjekordne kaebus süüteomenetluse alustamise otsustamiseks Reklaamiseaduse rikkumise alusel.

Aterna OÜ kampaania läheb vastuollu seadusega juuli 30, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

 

 

Image 

Suhtluskeskkonnas Facebook levib kampaania, kusloositakse välja sh õlu Saku Originaali.

Reklaamlause on: „Kui leiad, et oled tõeline mees, siis jaga seda pilti ja like Aterna OÜ ning juba järgmine reede võid võita tervelt 1 kg rammusat liha ja kasti mahedat Sakut!“.  Vastavalt eurodirektiividele ei tohi kasutada antud õllereklaamis sõna „mahe“, sest tegemist pole antud juhul mahetootega.

Samuti võib jääda reklaami lugejale mulje, et „ainult tõeline mees jagab seda pilti ja joob õlut“. Antud lausega esitab reklaam teavet sotsiaalsest edukusest, mis on vastuolus Reklaamiseaduse  § 28 lg 3 p 3.

Antud kampaania reeglites on kirjas, et auhinnaks on Saku Originaal alkoholivaba õlu. Samas on kirjutatud, et loosis osalevad kõik vähemalt 18 aastased isikud. Samuti on reklaamil kujutatud Saku Originaali plekkpurkides õlut.  Saku Õlletehase kodulehe andmetel sellist alkovaba toodet tehases ei toodeta. Sellest lähtuvalt teeme järelduse, et reklaamis on alkoholiga õlu.  Järelikult esitatakse reklaamis valeteavet, mis läheb vastuollu Reklaamiseaduse § 3 lg 4 p 11. Samas, kui reklaamis on tegemist alkohoolse joogiga, siis on nõutav hoiatav tekst, mis on nõutud vastavalt Reklaamiseaduse  § 28 lg 7.

Vaadates seda reklaami kogumis, siis jääb mulje, et tõenäoliselt loositakse välja siiski alkoga Saku Originaal.

Tundub, et reklaamitegija pole Reklaamiseadust ilusti läbi lugenud, sellest aru saanud ja süüvinud reklaamitegemise sisusse ning ühe asja kujutamisega ja lause kirjutamisega reklaamis räägib vastu omaenda teiste asjade kujutamisega ja lausetega.

Kaebus on esitatud ka Tarbijakaitseametile süüteomenetluse alustamise otsustamiseks Reklaamiseaduse rikkumise alusel.

 

Bacardi Oakheart reklaam on ilma tervisehoiatuseta ja kutsub alkoholi tarbima juuli 27, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Suhtlusvõrgustikus Facebook  saab osa võtta Bacardi Oakheart võistlusest ning on võimalus sõita reisile Marokosse.

Antud reklaamil puudub  Reklaamiseaduses  nõutud alkoreklaami tervisehoiatus.

Samuti vaadates ja lugedes nimetatud võistluse reklaami kontekstis, siis tavatarbija tajub antud reklaami kui alkoholi tarbimisele kutsuvat ning esitab teavet viisil, mis võib jätta mulje, et alkoholi tarbimine suurendab sotsiaalset edukust ning sisaldab väidet, et alkoholil on ergutav toime ( „Täida klaas jääga… et saaksid maitseelamuse kohe esimese lonksuga“, „Sadu seiklusi. Tuhandeid kilomeetreid.Miljoneid võimalusi“ jne).

Vastavalt Reklaamiseaduse § 28 lg 7 peab alkoholi reklaam sisaldama hoiatavat teksti :“Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.“  Sealjuures peab hoiatus tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

Samuti rikub Eesti Karskusliidu arvates antud reklaam Reklaamiseaduse § 28  lg 3 p 3 ja p 5.

Kaebus on esitatud ka Tarbijakaitseametile süüteomenetluse alustamise otsustamiseks Reklaamiseaduse rikkumise alusel.

Kas Naistelehe ärapeidetud reklaam? juuli 17, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

6 juuli Naistelehe 30 leheküljel on artikkel-reklaam, kus kirjutatakse-reklaamitakse värskendavat õllekokteili Saku Radler. Mina ajakirjanduse (mitte alkoholi! ) tavatarbijana tajun sellist kirjutist küll alkoholi reklaamina, millele peavad kehtima Reklaamiseaduse nõuded.

Tegelikult mõjub artikkel, mis tutvustab alkohoolset jooki või alkoholireklaam ühtemoodi-kutsub üles tarbima alkoholi.

Kuidas Teie tarbijana tajute sellist kirjutist-kas ajakirjandusliku artiklina või alkoholireklaamina?

Kas on siin ehk ainet Reklaamiseaduse muutmiseks?

Tegin järelepärimise ka Tarbijakaitseametisse.

 

Madis Melzar

Eesti Karskusliit

 

 Image

Õhtulehes alkoholireklaam ilma tervisehoiatuseta juuli 17, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Image

 

 

14 juuli Õhtulehe 25 leheküljel on reklaam, kus Karksi õlletehas reklaamib õlut Karksi Hele Eripruul ning õlut Karksi Tume Eripruul. Vastavalt Reklaamiseaduse § 28 lg 7 peab alkoholi reklaam sisaldama hoiatavat teksti :“Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.“  Sealjuures peab hoiatus tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

Antud reklaam on lehes ilma nõutud tervisehoiatuseta.

Kaebus on esitatud ka Tarbijakaitseametile süüteomenetluse alustamise otsustamiseks Reklaamiseaduse rikkumise alusel.

Kas Captain Morgan teeb siiski elu nauditavaks? juuli 13, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

5 juulil esitas Eesti Karskusliit Tarbijakaitseametisse kaebuse seoses Captain Morgan Eesti Facebooki lehel  oleva reklaamiga.

 

 

 

Image

 

13 juulil saime sellise vastuse:

Tarbijakaitseametis on registreeritud Teie pöördumine seoses sotsiaalmeediakanalis Facebook
avaldatud Captain Morgan Eesti kampaaniaga „Jaga mu maailmavaadet ja võid võita nauditava elu“

Tarbijakaitseamet annab teile teada, et oleme kõnealuse juhtumi osas alustanud järelevalvemenetlust.