jump to navigation

Euroopa Alkoholipoliitika Noortevõrgustik palub abi uuringul alkoholi tarbimise ja reklaami kohta aprill 25, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Euroopa Komisjon on palunud APYN’il (Alcohol Policy Youth Network) uurida, kui palju näevad noored üle Euroopa alkoholireklaami oma igapäevaelus. APYN on loonud uuringuprogrammi ja nüüd paluvad nad noorte abi andmete kogumisel.

APYN palun noortelt järgmist:

1. Vastata online-küsimustikule (see võtab ainult 15 minutit) oma suhtumise kohta alkoholi tarbimisse ja reklaami. (inglise keeles)

Link on siin: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dExyclZqT0tIUzBGd1dkeU41bUVlNWc6MQ

2. Märkida üles kõik alkoholireklaamid, mida Sa näed oma tavalise kahe päeva jooksul (ühel nädalavahetuse päeval ja ühel argipäeval). Ei pea tegema midagi, mida Sa tavalisel päeval ei tee – lihtsalt hoia silmad reklaamile rohkem lahti.

Selle tarbeks pakub APYN Sulle vajaliku materjali ja juhised ning infot märkmete tegemise kohta. See on lihtne harjutus ning ei tohiks kokku võtta rohkem kui tunni Sinu ajast.

Carlsberg reklaamib ennast jalgpalli tähtedega aprill 11, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
2 kommentaari

Õllegigant Carlsberg on ka Eestimaal käivitanud uue reklaamikampaania, mille bänner on täna Postimees Online leheküljel. Bännerile klikates jõuab vaataja carlsberg.ee lehele, kust saab siis juba lähemat infot “tõenäoliselt parima õlu kohta maailmas”. Kodulehe esilehel on suur pilt Suurbritannia kuulsa jalgpallimeeskonna Liverpooli tähtmängijatega eesotsas Steven Gerrardiga. Tõenäoliselt on selline reklaamimine lubatud Suurbritannias, kuid mitte Eestis. Reklaamiseadus ütleb, et “Alkoholi reklaamis ei tohi matkida ega kasutada üldtuntud näitlejat, sportlast, muusikut, meelelahutustegelast või teisi üldtuntud isikuid, samuti nende pilti, häält, kujutist või viiteid nendele isikutele. Näitlejat võib alkoholi reklaamis kasutada, kui näitleja ei reklaami alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastab tegelaskuju.”

Kaebus Tarbijakaitseametile esitatud 11. aprillil.

Alkoholitootjate küsitavad sotsiaalreklaamid aprill 10, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Lisaks massiivsele alkohoolsete toodete reklaamimisele teevad alkoholitöösturid vahetevahel ka justkui näiliselt oma põhitegevusele vastureklaami ehk kutsuvad inimesi siis niiöelda “vastutustundlikule” tarvitamisele. Mõned neist on päris head, mõne puhul ei saa hästi siiski aru, kas nad nüüd hoiatavad millegi eest või siiski reklaamivad alkoholi tarvitamist.

Ka uuringud on seda valdkonda analüüsinud. Alljärgnev väljavõte pärineb WHO publikatsioonist, mis hindab meetmete efektiivsust ja kuluefektiivsust.

“Enamus uurimusi, mis on võrrelnud tubakatööstuse poolt rahastatud ennetuskampaaniaid tubakakontrolliga tegelevate institutsioonide poolt korraldatud kampaaniatega on väitnud, et need toimivad nõrgemalt ning võivad mõnel juhul olla isegi vastupidise mõjuga. Tubakatööstuse poolt tehtud reklaamid kutsuvad tõenäolisemalt esile positiivseid emotsioone ning võrreldes tubakakontrolli poolt tehtud reklaamidega kutsuvad väiksema tõenäosusega esile negatiivseid emotsioone. Lisaks sellele, tööstuse rahastatud ennetuskampaaniad tekitavad järjepidevalt noortes soosingut tubakatööstuse suhtes. See ei ole ka üllatav, kuna väljendab nende kampaaniate tegelikku eesmärki: need on osadeks ettevõtete sotsiaalse vastutuse programmidest, mille eesmärgiks on parandada ettevõtte mainet.

Alkoholi osas on olemas tõendid, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse sõnumid, kas eraldiseisvaina või lisatuna toote reklaamile, toovad rohkem kasu rahastaja mainele kui rahva tervisele. Näiteks uurimus, mis hindas baari reklaamile lisatud joobes juhtimise vastaste sõnumite mõju, näitas, et nende sõnumite lisamine omas positiivset efekti reklaamija mainele, kui asutusele, kes on mures oma külastajate heaolu pärast, kuid ei mõjutanud teisi suhtumisi ega kavatsusi. Sarnaselt leidis teine uurimus, et sõnum alkoholitööstuse ettevõtte sotsiaalse vastutuse reklaamis on kahemõtteline, eriti 16-18 aastastele noortele, kuid et sõnumi allikas (alkoholitööstus) pälvis positiivset omaksvõttu. Kaks kolmandikku küsitletuist nägid reklaami suhteliselt või väga sarnasena õllereklaamile ning üle kahe kolmandiku nõustus mõttega, justkui reklaam edastas sõnumit, et õlle joomine on lahe tegevus.

On ka tõendeid, et nii nagu tubaka puhul, ka alkoholifirmad, võrreldes rahvatervise allikatega, on oma sõnumite edastamisel ettevaatlikumad. Nad kalduvad hoiduma vastutustundetu joomise negatiivsete tagajärgede esitlemisest ning asetavad oma sõnumi  „joomine on normaalne“ konteksti. Nii võivad näiliselt tervist edendavad sõnumid muutuda hoopis tööstuse müüki ja avalikke huve edendavaiks.”

Lõppu lisan aga omamoodi huvitava antireklaami, mis läheneb teemale üsna huvitava nurga pealt. See näitab, kuidas alkoholi poolt kontrollimatuks tehtud keel võib tekitada pikaaegseid isiklikke, sotsiaalseid või tööalaseid probleeme. Pole just asi, mida tavaliselt alkoholiga seotud kahju hulka arvatakse ja kes oskaks hinnata, kui suurt sellist kahju alkoholi tarvitamine üldse tekitab?!

Omamoodi õllevastane kampaania Venemaalt aprill 3, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Teadaolevalt määratleti õlu Venemaal alkoholiks alles sel aastal. Nüüd on seal käivitatud üks üsna huvitav õlle tarbimist vähendada püüdev sotsiaalkampaania, mille sõnumiks on lihtsalt see, et mees, kes joob rohkelt õlut, muutub tasapisi naiselikuks.

Huvitav lähenemisnurk juba ka selles mõttes, et kui tavaliselt näeme alkoholireklaamides viiteid sellele, et teatud bränd justkui muudaks mehi naiste seas eriti edukaiks, siis see reklaam tõdeb hoopis, et mees muutub joomise tulemusena ise naiseks.