jump to navigation

FASE projekt analüüsib alkoholireklaami piiravaid regulatsioone august 20, 2009

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

EUCAMEesti Karskusliit on viimased paar aastat keskendanud oluliselt tähelepanu alkoholireklaamile ja selle mõjule alkoholi tarvitamisega seotud kahju kasvule. Oleme osalenud üle-euroopalises projektis ELSA, mille eesmärgiks oli hinnata erinevate Euroopa riikide erinevaid alkoholi reklaami reguleerivaid seadusi ning nende mõju.

ELSA projektist kasvas välja püsiv alkoholireklaami monitooringu keskus EUCAM, mille eestvedavaks organisatsiooniks on Hollandi alkoholipoliitika instituut STAP. STAP-i eestvedamisel on käimas Euroopa FASE projekt, milles ka Karskusliit on taaskord partneriks. Juulis-augustis koostasime FASE projekti tarbeks ülevaate kõigist alkoholireklaami määratlevatest regulatsioonidest. Ülevaate eesmärgiks on analüüsida erinevates riikides rakendatavate regulatsioonide efektiivsust ja eripära. Oma aruannete ja raportitega on ELSA, FASE ja EUCAM mõjutanud Euroopa seaduseloojaid ning osutanud erinevate regulatsioonide nõrkustele ja tugevustele.

Alkoholireklaami ümber toimub Euroopa tasandil peamine diskussioon riikliku regulatsiooni ning alkoholitootjate eneseregulatsiooni teemal. Kumb on efektiivsem ning kas riik võiks jätta alkoholi reklaamimise reguleerimise tootjate enda kätte? Eestis on Õlletootjate Liit 2005. aastal võtnud vastu õlletootjate eetikakoodeksi. Koodeks peamiselt kordab juba ka reklaamiseaduses ning erinevates Euroopa dokumentides välja toodud sätteid, neid veidi laiendades ning keskendudes täielikult reklaami sisule, mitte aga mahulisele poolele (koodeks ei piira näiteks mingil moel kellaaegu, millal õlut võib reklaamida).