jump to navigation

Rohkem “klõmme” ja “palju õlle” mai 11, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Kaks alkoholitootjat on käivitanud reklaamikampaaniad, mille sõnum suunab tähelepanu alkoholi suurtele kogustele. Teadaolevalt on alkoholiga seotud kahju otseses seoses tarvitatud alkoholi kogustega. Mida enam juuakse, seda suurem on kahju.

Saku peab oma sünnipäeva ning juubelikampaania hüüdlauseks on “Palju õlle sünnipäevaks”. Kui alkoholi reklaamimise õigustus rajaneb peamiselt arusaamisel, et meie alkoholitootjate ustavad kliendid on kõik mõõdukad tarbijad ning reklaamid ei tohigi otseselt kutsuda alkoholi tarvitamisele, siis antud reklaam selle sõnumiga innustab suhteliselt ühemõtteliselt rohkelt õlut jooma. Mida muud selle palju õllega ikka teha on?

Viru Valge on käivitanud kampaania Kes kaotab?, mille sisuks on panna osalejaid muuseas ära arvama, milline inimene suudab võimalikult palju pesulõkse oma näo külge kinnitada. Mängus osalejad teevad panuseid virtuaalsete panustusühikute ehk klõmmidega. Registreeruumisel näiteks tehakse igaühele isiklik konto, millele kantakse automaatselt 500 klõmmi. Millele need klõmmid võiksidki viidata…? Ning mängus on siis sedasi, et mida enam klõmme, seda edukam muidugi sa oled.

Viru Valge kampaania on heaks näiteks ka selle kohta, kuidas alkoholitootjad on ennast mugandanud seaduses keelatud tarbijamängude osas. Teadaolevalt ei tohi enam korraldada mänge ega võistlusi, mille puhul alkohol on auhinnaks või et alkoholi ostmisel on võimalik midagi tasuta või alandatud hinnaga saada. Nüüd on tootjad käivitanud sellised mängud, mille puhul alkohol konkreetselt justkui ei mängigi mingit otsest rolli, sest mängus osalemiseks ei pea sa konkreetset toodet ostma ega sul ei ole võimalik seda ka võiduna omandada. Küll aga käib kogu mäng selgelt alkohoolse toote reklaami keskkonnas. Seega reklaamitakse jätkuvalt alkohoolseid tooteid auhindade pakkumisega. Inimesi meelitatakse sellesse mõnusat ja mängulist eluviisi propageerivasse keskkonda ning viibima seal mängu pikast kestvusest tulenevalt võimalikult kaua ja regulaarselt.

Carpe Vinumi veinipoe rikkumine juuli 1, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

1. juulil saatis TKA vastuse Carpe Vinumi veinipoe kaebuse osas. Kaebus oli esitatud 26. juunil.

Carpe Vinum veinikaupluse veebiaadressil http://Kirjakuller.com/carpevinum/web.html esiltetavatel alkoholireklaamidel puudub hoiatustekst ja lisaks loositakse välja kinkekaart.
Täname Teid antud veebilehele tähelepanu juhtimast ning anname teada, et oleme antud teema võtnud järelevalvemenetlusse.”

Carpe Vinumi veinipood rikub kampaaniaga reklaamiseadust juuni 26, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Tähelepanelik kodanik saatis vihje Carpe Vinumi veinipoe kampaania kohta, mis rikub mitmes mõttes Reklaamiseadust.

http://kirjakuller.com/carpevinum/web.html

Alkoholireklaamil puudub hoiatustekst ja lisaks loositakse välja kinkekaart, mis läheb vastuollu Reklaamiseaduse § 28/6:4 “Keelatud reklaamina käsitatakse: alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”

Saatsime kaebuse Tarbijakaitseametisse.

TKA piiras A Le Coq´i ja Madonna kontserdi reklaami (täiendatud) juuni 2, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

13. mail saatis Martti Maimets Tarbijakaitseametile kaebuse seoses A Le Coq´i ja Madonna kontserdi ühisreklaamiga nende kodulehel. Meenutuse tollasest kaebusest leiate SIIT

2. juunil võib Eesti Päevalehest lugeda järgmist uudist: “Tarbijakaitseamet pani A. Le Coqi telereklaami muutma”.

29. mail sai Martti Maimets Tarbijakaitseametilt alljärgneva vastuse:

“Tarbijakaitseametile on laekunud Teie pöördumine seoses  A.Le Coq reklaamkampaaniaga (reklaamitakse võimalust võita pilet 4.augustil toimuvale Madonna kontserdile “Sticky& sweet”

Oleme järelevalvekorras kõnealuse reklaamkampaania üle vaadanud  ning tuvastanud, et reklaamitakse tarbijamängu, mille käigus on võimalik võita pileteid Madonna kontserdile „Sticky & sweet“. Tarbijakaitseamet on seisukohal, et läbi selle reklaami edendatakse ka A. Le Coq toodet Premium, millest tulenevalt rakendub reklaamiseaduse § 28 lg 4, kuna Madonna isiku näol on tegemist üldtuntud muusiku/meediategelasega.

Eeltoodust tulenevalt oleme algatanud kõnealuse reklaamkampaania osas haldusmenetlust.

Täname teid antud teemale tähelepanu juhtimast.”