jump to navigation

Alkoholitootjate küsitavad sotsiaalreklaamid aprill 10, 2011

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Lisaks massiivsele alkohoolsete toodete reklaamimisele teevad alkoholitöösturid vahetevahel ka justkui näiliselt oma põhitegevusele vastureklaami ehk kutsuvad inimesi siis niiöelda “vastutustundlikule” tarvitamisele. Mõned neist on päris head, mõne puhul ei saa hästi siiski aru, kas nad nüüd hoiatavad millegi eest või siiski reklaamivad alkoholi tarvitamist.

Ka uuringud on seda valdkonda analüüsinud. Alljärgnev väljavõte pärineb WHO publikatsioonist, mis hindab meetmete efektiivsust ja kuluefektiivsust.

“Enamus uurimusi, mis on võrrelnud tubakatööstuse poolt rahastatud ennetuskampaaniaid tubakakontrolliga tegelevate institutsioonide poolt korraldatud kampaaniatega on väitnud, et need toimivad nõrgemalt ning võivad mõnel juhul olla isegi vastupidise mõjuga. Tubakatööstuse poolt tehtud reklaamid kutsuvad tõenäolisemalt esile positiivseid emotsioone ning võrreldes tubakakontrolli poolt tehtud reklaamidega kutsuvad väiksema tõenäosusega esile negatiivseid emotsioone. Lisaks sellele, tööstuse rahastatud ennetuskampaaniad tekitavad järjepidevalt noortes soosingut tubakatööstuse suhtes. See ei ole ka üllatav, kuna väljendab nende kampaaniate tegelikku eesmärki: need on osadeks ettevõtete sotsiaalse vastutuse programmidest, mille eesmärgiks on parandada ettevõtte mainet.

Alkoholi osas on olemas tõendid, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse sõnumid, kas eraldiseisvaina või lisatuna toote reklaamile, toovad rohkem kasu rahastaja mainele kui rahva tervisele. Näiteks uurimus, mis hindas baari reklaamile lisatud joobes juhtimise vastaste sõnumite mõju, näitas, et nende sõnumite lisamine omas positiivset efekti reklaamija mainele, kui asutusele, kes on mures oma külastajate heaolu pärast, kuid ei mõjutanud teisi suhtumisi ega kavatsusi. Sarnaselt leidis teine uurimus, et sõnum alkoholitööstuse ettevõtte sotsiaalse vastutuse reklaamis on kahemõtteline, eriti 16-18 aastastele noortele, kuid et sõnumi allikas (alkoholitööstus) pälvis positiivset omaksvõttu. Kaks kolmandikku küsitletuist nägid reklaami suhteliselt või väga sarnasena õllereklaamile ning üle kahe kolmandiku nõustus mõttega, justkui reklaam edastas sõnumit, et õlle joomine on lahe tegevus.

On ka tõendeid, et nii nagu tubaka puhul, ka alkoholifirmad, võrreldes rahvatervise allikatega, on oma sõnumite edastamisel ettevaatlikumad. Nad kalduvad hoiduma vastutustundetu joomise negatiivsete tagajärgede esitlemisest ning asetavad oma sõnumi  „joomine on normaalne“ konteksti. Nii võivad näiliselt tervist edendavad sõnumid muutuda hoopis tööstuse müüki ja avalikke huve edendavaiks.”

Lõppu lisan aga omamoodi huvitava antireklaami, mis läheneb teemale üsna huvitava nurga pealt. See näitab, kuidas alkoholi poolt kontrollimatuks tehtud keel võib tekitada pikaaegseid isiklikke, sotsiaalseid või tööalaseid probleeme. Pole just asi, mida tavaliselt alkoholiga seotud kahju hulka arvatakse ja kes oskaks hinnata, kui suurt sellist kahju alkoholi tarvitamine üldse tekitab?!

Austraalia hämmastavalt mõjuv antireklaam jaanuar 18, 2011

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Tegemist on 20 aasta jooksul Austraalias tehtud roolijoodikluse vastaste reklaamide kompilatsiooniga. Kui miski peaks selles vallas toimima, siis see peaks küll üsna efektiivne olema.