jump to navigation

6-pakkides olevatest kingitustest jaanuar 22, 2013

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

OLYMPUS DIGITAL CAMERAErinevad õlletootjad (nii Saku kui ka A Le Coq) on viljelenud kampaaniaid, mille käigus on 6-paki ostjal võimalik saada ka mingi lisaväärtuse. Enamjaolt on tegemist muusikaplaadiga, mida ongi võimalik saada ainult nende õlut ostes.

Teadaolevalt sätestab Reklaamiseadus, et reklaam ei tohi sisaldada teavet, et “alkoholi ostmisel saab või on võimalik saada tasuta või tavapärasest väiksema tasu eest kaupa või teenust.” Esitasime novembris kaebuse A Le Coq-i 6-pakkide ja nende reklaami osas, mis lubasid saada Orelipoisi plaadi koos õlu ostmisega.

Tarbijakaitseameti seekordne vastus pani teemale veidi pikemalt mõtlema. “Haldusmenetluse tulemusel on A-le Coq Music Box viimane reklaamklipp eetris muudetud kujul, milles puudub viide alkoholile. Tegemist on sponsorklipiga, mis reklaamib A. Le Coq-i poolt produtseerinud plaati, mida on võimalik osta eraldi veebipoest,” teatas TKA.

Kuid plaadid jäid ikkagi 6-paki sisse. Kuidas TKA sellesse suhtub? “Müügipakendi märgistust plaadi osas ei saa Tarbijakaitseamet lugeda reklaamiks ning otseselt ei ole keelatud ka lisaväärtuse kaasaandmine alkoholiga. Keelatud on üksnes reklaam sellise teabega.”

Probleemne on meie hinnangul tõlgendus, et “Müügipakendi märgistust plaadi osas ei saa Tarbijakaitseamet lugeda reklaamiks”. Miks mitte?

Tuleme tagasi definitsioonide juurde. Reklaamiseadus defineerib reklaami järgmiselt: “reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.”

Läheneme sedakorda teemale alkoholitootjate endi huvidest lähtuvalt. Ütleme, et poes on kõrvuti Saku 6-pakk ja A Le Coqi 6-pakk. Ning A Le Coq-i 6-paki ostmisel on sul võimalik saada lisaks õllele ka toreda Eesti muusiku plaat. Kas see “teave” ei ole seal mitte selleks, et oma “kauba müüki suurendada”? Ehk, kas see automaatselt ei toimi just selle toote reklaamina?

Lähenedes veel ka rahva tervise vaatenurgast, siis kui kõrvuti on tollesama A Le Coqi üksikpudelid ja plaadiga koos 6-pakid, kas see teave mitte ei innusta inimest ostma plaanitud 2 õlle asemel 6-pakki, mille tulemusel võib selleõhtune alkoholi tarvitamine plaanitust suureneda. Ja nii toimib selline teave saadava lisaväärtuse osas (mille saab justnimelt rohkema alkoholikoguse ostmisel) ka teabena, “mis on avalikustatud… isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil”.

TKA tõenäoliselt rajaneb oma seisukohal Reklaamiseaduse järgnevale osale, mis selgitab, mida reklaamina ei käsitata. “Märgistust kauba müügipakendil. Müügipakendile kantud või kinnitatud reklaami ei loeta märgistuseks.” Niisiis taandub küsimus sellele, millist teavet tõlgendab TKA märgistuseks, mis ei ole reklaam. Meie väidame, et see mitte-reklaamina toimiv märgistus peaks sisaldama mingit infot, mis ei ole avalikustatud kauba müügi suurendamise eesmärgil. Selline märgistus võiks näiteks olla ka tootjapoolne vabatahtlik informatsioon tootega seotud riskide kohta. Mis informeerib ja annab lisainfot, kuid mille eesmärgiks ei ole kallutada tarbijat konkreetset toodet ostma ja eelistama. Plaadi lisamine 6-pakki toimib meie hinnangul aga selgelt reklaamina.

Nüüd aga taaskordse konkreetse rikkumise juurde. Seekord on 6-pakki lisanud kingituse Saku. Ning sedapuhku võis nende reklaamteksti leida ka Facebookist:

“Kuna suure tõenäosusega jõuluvana ei toonud Sulle ilusat e-kalendrit (no miks ta peaks, suht sürr kingitus oleks see ju ???), siis nüüd on tagumine aega see endale ise hankida. Praegu on viimaseid päevi poodides saadaval Originaalsed 6-pakid, milles sisaldub 6 karget Originaali ja 1 eriti originaale e-kalender.

Saku ladu on nüüdseks igatahes spets pakkidest tühi. Täna hommikul läks poodidesse juba uus laar tavalisi Originaali 6-pakke. Ainsad kalendriga pakid ongi vaid need, mis praegu poes kohapeal olemas. Kiirustage, seltsimehed unetud!

Saku Originaali 2013 kalendrit saab lähemalt piiluda siit:

https://www.facebook.com/sakuoriginaal/app_223756507757363

Kaebus Tarbijakaitseametile esitatud 22. jaanuaril.

Carlsberg reklaamib ennast jalgpalli tähtedega aprill 11, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
2 kommentaari

Õllegigant Carlsberg on ka Eestimaal käivitanud uue reklaamikampaania, mille bänner on täna Postimees Online leheküljel. Bännerile klikates jõuab vaataja carlsberg.ee lehele, kust saab siis juba lähemat infot “tõenäoliselt parima õlu kohta maailmas”. Kodulehe esilehel on suur pilt Suurbritannia kuulsa jalgpallimeeskonna Liverpooli tähtmängijatega eesotsas Steven Gerrardiga. Tõenäoliselt on selline reklaamimine lubatud Suurbritannias, kuid mitte Eestis. Reklaamiseadus ütleb, et “Alkoholi reklaamis ei tohi matkida ega kasutada üldtuntud näitlejat, sportlast, muusikut, meelelahutustegelast või teisi üldtuntud isikuid, samuti nende pilti, häält, kujutist või viiteid nendele isikutele. Näitlejat võib alkoholi reklaamis kasutada, kui näitleja ei reklaami alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastab tegelaskuju.”

Kaebus Tarbijakaitseametile esitatud 11. aprillil.

Reklaamiseaduse vaidlust tekitanud sättest märts 20, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Oleme oma tegevuses näinud, kuidas toitlustusasutused ja ööklubid kutsuvad kliente lubades neile siis kohapeal tasuta alkohoolset jooki.

Oleme mõne sellise juhtumi puhul palunud Tarbijakaitseameti hinnangut, kuna Reklaamiseadus defineerib keelatud reklaamina ”alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.” Selle põhjal paistab olevat üsna ühemõtteliselt selge, et tasuta alkohol ei tohiks olla vahend, millega meelitatakse kliente kas midagi ostma või siis ka mingist üritusest osa võtma.

Samas on aga Reklaamiseaduses üks teine säte, mis toob sellesse pilti erandi ning oma vastustes on TKA meie tähelepanu omakorda sellele juhtinud. Seadus ütleb siis kohe naabruses olevas sättes, et keelatud reklaamina mõistetakse ”alkoholi tasuta kaasaandmist kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil, välja arvatud toitlustusettevõttes kohapeal tarbimiseks”. Ehk siis tõlgendab TKA seda sätet sedasi, et kui toitlustusasutus (mille alla ka ööklubi kuulub) sellisel moel tasuta alkoholi jagab kohapeal ärajoomiseks, siis on kõik OK.

Lugesin neid kahte seadusepunkti ette- ja tahapoole ning jõudsin järgmisele arusaamisele ja tõlgendusele. VÄIDAKSIN, et see erandit esiletoov säte puudutab ainult tegevust sealsamas toitlustusasutuses kohapeal, millele viitab väljendusviis „alkoholi tasuta kaasaandmist kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil“ ehk nende tegevuste hetkelisel ja kohapealsel teostamisel. Teisisõnu mõistan, et restoranis võib sellist tegevust teostada näiteks kelner või baarman, kes mingit konkreetset alkohoolset jooki klientidele kasvõi degusteerimiseks tasuta pakub (et nood seejärel ehk terve pudeli ostaksid). Ehk see tasuta pakkumine ei toimi sel juhul klientide toitlustusasutusse kohalemeelitamiseks, kuna nad juba on seal. See teine säte aga (punkt 4) ütleb, et keelatud reklaamina mõistetakse „alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil…“, ehk et keelatud on stiilis „tulge, siis saate (võimaluse pakkumine)“ info edastamine. (veel …)

Reklaamivalve vastused Saku selgitustele aprill 30, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Saatsime Tarbijakaitseametile vastuseks veel paar argumenti reaktsioonina Saku selgitustele, mida TKA Reklaami Nõukoda ehk samuti arvesse võtab.

1. Saku väidab: “Kuna eeltoodud reklaami mitte ükski element ei olnud seotud alkohoolse joogiga…”.
Antud kujunduses, kirjapildis ning värvides seostub tarbija jaoks sõna ROCK ikkagi peaasjalikult alkohoolse joogiga Saku Rock, mille otsestes reklaamides kasutatakse samasugust metalli võrdlust. Väidaksime, et selle reklaami hindamisel on oluline vaadata seda reklaami vaataja, mitte ainult tegija, vaatenurgast. Väidaksime, et vaatajale on see alkoholi reklaam.

2. Saku väidab: “Postimees Extra esikaanel avaldatud kaubamärgi “Rock Music” reklaam ja kodulehel www.rock.ee avaldatud reklaamid on avaldatud erinevates reklaamkanalites ning on meelevaldne järeldada, et kui kodulehel www.rock.ee on avaldatud muuseas ka alkohoolse joogi reklaam, siis saab lugeda alkohoolse joogi reklaamiks ka Postimees Extra esikaanel avaldatud alkohoolse joogiga mitteseotud kaubamärgi “Rock Music” reklaami.”
Reklaamitava Rock Music´u koduleht on http://www.rock.ee, mis on selgelt nii Rock Musicu kui ka Saku Rocki koduleht. Kui reklaam suunab sellisele ühisele kodulehele, siis kuidas saab reklaami tellija öelda, et nemad pidasid silmas selle lehe ainult alkoholi mittepuutuvat poolt?! Ja kuigi Saku võib öelda, et reklaam ju ei oma otsest viidet ühelegi kodulehele, siis kuna reklaamis puudub igasugune lisainfo, siis see lehekülg on ainus, kust tarbija võib lisainfot otsima minna ja seal ta satubki selgelt alkoholi reklaamimise otsa.

3. Saku väidab: ” Lisaks eeltoodule viitab Saku Õlletehase As, et kui 03.04.2010 Postimees Extra´s avaldatud kaubamärgi “Rock Music” reklaam oleks olnud alkohoolse joogi reklaam, ei oleks ajaleht Postimees nõustunud seda reklaami Postimees Extra esikaanel avaldama.”
See väide ei vasta kindlasti tõele, kuna nii Postimees kui ka praktiliselt kõik teised meediaväljaanded on rohkelt avaldanud seadusega vastuolus alkoholireklaame. Valdavalt selliseid, millel on puudu olnud alkoholi reklaamile kohustuslik tervisehoiatus. Neist on päris suur valik ka Reklaamivalve blogis, mida TKA on kaebuste peale ka korrale kutsunud. Nii et see, et ajaleht nõustus reklaami esilehel avaldama ei ole kindlasti iseenesest tõestus, et tegemist ei ole alkoholi reklaamiga.

Kordaksin veelkord meie väidet, et tegemist on varjatud reklaamiga ja kui selline meetod jääb tootjatele lubatuks võib ju eeldada, et alkoholitootjad hakkavad looma rohkelt oma alkohoolsetele toodetele sarnaseid brände, mille varjus reklaamitakse siis ka viisil, ajal ja kohtades, kus seadusetegijad ei ole alkoholi reklaamimist ette näinud. Kuigi selline varjatud reklaam võib teatud juhtudel olla igati kooskõlas seaduse tekstiga, rikub see kindlasti seaduse sisulist mõtet ning sellisena peaks seda kindlasti takistama.