jump to navigation

Saku Originaal jätkab uue näitlejaga “uut moodi” veebruar 26, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: ,
2 kommentaari

Tegelesime üsna pikalt Saku Originaali reklaamidega, mille peaosas esines tuntud näitleja Jan Uuspõld. Meeldetuletuseks Reklaamiseaduse säte, mis ütleb: “Alkoholi reklaamis ei tohi matkida ega kasutada üldtuntud näitlejat, sportlast, muusikut, meelelahutustegelast või teisi üldtuntud isikuid, samuti nende pilti, häält, kujutist või viiteid nendele isikutele. Näitlejat võib alkoholi reklaamis kasutada, kui näitleja ei reklaami alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastab tegelaskuju.”

Meie kaebuse peale uuris Tarbijakaitseamet Sakult, keda Jan Uuspõld nendes reklaamides esitab ja selguski, et tegemist ei ole Jan Uuspõllu endaga, vaid ta kehastab “toredat noormeest”. Veidi hiljem ilmus meediasse siiski teade, et TKA ei jäänud selle selgitusega vist rahule ja asja arutati edasi. Kuidas see lõppes, meie ei teagi.

Möödunud detsembris andis Saku välja aga ühekordse reklaami, kus väga ühemõtteliselt seostati Saku Originaal siiski justnimelt Jan Uuspõlluga. Hr Uuspõld olla nüüd vist karskele teele läinud ja selle üle võib muidugi ainult rõõmustada.

Nüüd on aga Saku Originaali kaanepoisiks uus tuntud näitleja: Ott Sepp.

Kas midagi on muutunud? Ott Sepp on kindlasti väga tuntud näitleja, ka igale teatrit mittekülastavale kodanikule. Kas on võimalik, et ka tema mängib toreda noormehe osa? Saku meelest arvatavasti kindlasti. Kuid kuidas see ikkagi paistab tavalisele vaatajale? Ott Sepp reklaamib õlut, eksole?!

Omaette teema on ka selles reklaamis sisalduv info rahalise auhinna kohta. Teadaolevalt keelab Reklaamiseadus alkoholi ostmisega seonduvalt auhindade jagamise, niisiis on läinud alkoholitootjad igasuguste mängude teed, mis justkui otseselt nende toodete ostmisega ju seotud ei ole. Piirang seati selleks, et auhinna meelitusega ei asuks inimesed alkoholi ostma. Kuid kui väita, et sellised tarbijamängud kaudselt (ja siiski üsnagi otseselt) ei täida sedasama rolli, siis mis see peaks olema? Saku Õlletehas tegeleb lihtsalt inimeste vaba aja sisustamisega ja heategevuslikul motiivil jagab välja 10 000 eurot? Saku Õlletehas on äriline ettevõtmine, kes oma toote reklaami kontekstis teatab veel lisaks, et kuskil kodulehel on võimalik mingi tegevuse kaudu saada 10 000 eurot. Selge JOKK olukord, kus täht-tähelist seadust ei rikuta, kuid seaduse mõte on siiski selgelt jalge alla tallatud.

Esitasime Tarbijakaitseametile kaebuse tuntud näitleja kasutamise kohta alkoholireklaamis 26. veebruaril.

Tudengipäevad loosib Facebooki kaudu Saku nännikotti september 11, 2011

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Reklaamivalve on suvel olnud üsna sügavas puhkuses. Vaikus on olnud. Eks tegijad olid lihtsalt muude asjadega hõivatud. Kuid nüüd asuks taas tegude juurde.

Üks tähelepanelik kodanik juhtis meie tähelepanu Tartu Tudengipäevade Facebooki kodulehele, kus pakutakse võimalust võita auhinnaks “Saku nännikotti”. Täpsemalt siis kirjutati seal järgmist: “Sõbrad! Kuigi pingeline õppetöö on alles tuure kogumas ja eksamipalavik tõuseb, tasub kindlasti juba varakult asuda planeerima ka vaimu väljapuhkamist. Kõigi vahel, kellele selline mõte sügavalt MEELDIB, loosime uue nädala algul välja vinge nännikoti Sakult! 

Me ei tea, mida see Saku nännikott võiks sisaldada, sest seda reklaamis ei mainita. Kuid nagu ka üks Facebookis reageerinu lihtsalt tõdes “tahan õlut”, on vist üsna selge, mida Saku tudengitele pakub.

Reklaamiseadus nimetab keelatud reklaamiks “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.” Arvame, et kui ka tudengipäevi ei peaks saama nimetada kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil tegutsevaks ettevõtmiseks (kuigi eks ka nende edukus ja edaspidine rahastamine sõltub osavõtjate hulgast), siis Saku õlletehas on selles projektis kindlasti oma ärihuvide tõttu.

Niisiis paluksime Tarbijakaitseametil kontrollida, mida “nännikoti” näol tudengitele tegelikult lubati ja ka reaalselt välja loositi. Kaebus esitatud 11. septembril 2011.

METALL ja Saku Rock ning Rock Music aprill 5, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Laupäeva, 3. aprilli, Postimees extra esilehel on suur ROCK Music´u reklaam “MEILE MEELDIB METALL IKKA”.

Väidaksime, et tegemist on alkoholi reklaamiga ning sel juhul on see Reklaamiseaduse poolt keelatud kohas. Reklaamiseaduse § 28/11 ütleb, et alkoholi reklaam on keelatud “ajalehe ja ajakirja esi- ja tagaküljel.

Minnes kodulehele Rock.ee leiab laiaulatuslikuma “The World of Rocki” keskkonna, mille alalehed on “Õlu”. “Muss”. “Moto”, “Rocki tiim” ja “Kraam”.

Rock.ee esilehe all, millele ainsana oskab selle Postimehe esilehel oleva reklaami peale minna, on ka hoiatuskiri “Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist”, millega lehekülje tegijad tunnistavad, et tegemist on alkoholi reklaamiga. Ning seda ta muidugi ka on, kuna kohe esilehel on Saku Rocki reklaam tekstiga “LISAKS ÕLLELE ROHKEM METALLI KA. 1 PINT – METAL EDITION”.

Samal lehel on ka Rock Musicu nime all info mängu kohta, milles osalemise korral on võimalik võita tasuta piletit Metallica kontserdile.

On selge, et siin seotakse Saku õllemark (…rohkem metalli ka) Rock Musicu mänguga (Meile meeldib metall ikka). Reklaam Postimehe esilehel reklaamib tarbija jaoks nii õlut (mis on esimesest vaatest kujundusele selge) kui ka mängu (mis selgub kodulehe avamisel ja sisuga tutvumisel). Alkoholi reklaam ajalehe esiküljel on keelatud.

Rimi reklaamib ilma tervisehoiatuseta Saku Originaali detsember 22, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Jõulude eel peab ikka veel tõdema, et üle aasta tagasi vastu võetud seadusemuudatus, mis kohustab kõigile alkoholi reklaamidele lisada tervisehoiatuse («Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.»), ei leia senimaani sageli järgimist.

22. detsembril on Postimees Online leheküljel üleval Rimi kaupluse reklaam, milles muuseas kutsutakse ostma ka Saku Originaali. Viimane on üleval aga ilma nõutud tervisehoiatuseta. Nagu kõrvalolevalt pildilt on näha.

Kuna Tarbijakaitseameti koduleht on hetkel maas, siis kaebust kohe sisse anda ei ole võimalik. Teeme seda esimesel võimalusel.

Saku LITE ei tule kuidagi toime hoiatustekstiga (TKA vastus – 2.09) september 2, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Seekord on Saku Lite´i reklaam üleval Õhtulehe kodulehel (www.ohtuleht.ee). Seekord on hoiatustekst osaliselt reklaamipinnalt puudu.
Kuna tegemist on seaduses täpselt ette antud tekstiga, peab olema oluline, et alkoholi- ja reklaamitöösturid seda ka tõsiselt hakkaksid võtma. Praegusel hetkel tundub, et nad teevad selle üle meelega nalja. Raske on uskuda, et professionaalidel pidevalt “juhtub” ja “ununeb” ning seda just selle hoiatusteksti osas.

Kaebus esitatud 2. septembril 2009.

2. septembri õhtupoolikul saabus ka juba TKA vastus Saku Lite´i reklaame puudutavatele kaebustele:

“Tarbijakaitseamet on kätte saanud Teie pöördumised seoses Saku Lite´i reklaamide hoiatavate tekstide mitteloetavusega.
Anname teada, et juhtum on menetluses, oma selgitused on esitanud nii saku Õlletehase AS kui ka reklaamiagentuur. Praeguseks on bännerite esitamine algsel kujul lõpetatud ning Ametile on esitatud uued kujundused, kus hoitav tekst on seaduses nõutud viisil välja toodud.
Reklaambänner, kus pool hoiatust oli kaduma läinud, oli muudetud Õhtulehe kujundaja poolt ning ei olnud selliselt esitamiseks mõeldud. Tõsi küll seaduse rikkumisena on see käsitatav sellegipoolest.”

Hoiatustekstid muutuvad hägusamaks ja väiksemaks august 25, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Postimees Online´i lehel on üleval Saku Lite´i reklaam, millel olev hoiatustekst on niivõrd väikses ja hägusas kirjas, et seda on raske välja lugeda. Reklaamiseadus sätestab, et “Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.”.

On selgelt märgata, et alkoholitootjad katsuvad piire, muutes hoiatusteksti väiksemaks ja hägusamaks. Sellisena ei täisa see kindlasti seaduses ettenähtud eesmärki ja paistab olevat selgelt seaduse mõtte rikkumine.

Kaebus Tarbijakaitsele esitatud 25. augustil.

Saku reklaam MSN’is juuni 3, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Tänasest on Saku oma reklaamiga kolinud kenasti MSN’i.
(kindlasti ei ole antud juhul tegemist probleemiga, mis oleks pelgalt ühe firma pärusmaa – hetkel lihtsalt konkreetse näite toomiseks võtsin selle firma)
Saatsin TKA’le kaebuse, kuna leian, et vaatamata sellele, et seaduse silmis on taaskord kõik ÕIGE, ei ole sisuliselt see siiski ei loogiline, veel vähem aga õige.
Televisioonis on reklaam ajaliselt piiratud, vältimaks noortele liigse surve avaldamist. Samas aga noorte peamine suhtulsvahend MSN on saanud 24/7 reklaamiplaguks.
Lühidalt – küsisin, et mida oleks võimalik teha, et taoline asi lõpeks. Küsisin, kelle poole pöörduda, sest ilmselegelt, ei ole see TKA teema, kuna nende silmis on kõik nähtavasti korrektne ning kenasti seadusega kooskõlas.

Jah, ma saan aru, et taoline ettekirjutamine on lapsik ja piirav ja ahistav ja lausa inimõiguste ja äriõiguste vastane jne.
Mind häirib see, et taoline JOKK seadus riivab minu ja kõigi mõtlevate kodanike õiglustunnet ja moraali.
Aga mida teha, kui hea tava ja mõistus ei ole võimul ning kõike määrab raha ja kasum.
Ajal mil Eesti peab end eesrindlikuks e-riigiks ja praalib enda väga suure internetikasutuse üle, peetakse reklaamivallas seda – vähemalt alkoholiga seonduvalt – mingiks teisejärguliseks kohaks, mis justkui ei vajaks piiranguid.
Seda kasutavad ära tootjad, kes sel aastal on kenasti ja jõuliselt virtuaalmaailma üle kolinud.
Vägagi mugav – kulutused on väiksemad, massid on suuremad.
Reklaamipool on sellest kenasti aru saanud, ainus, kes tõrgub on riik – kes ei pea vajalikuks internetis reegleid üle vaadata.
On täiesti ennekuulmatu, et me keelame reklaami televisioonis, kuid internetis laseme sel vohada.
Jah, eurovisiooni, olümpiamängude,MM’ide ajal võib-olla tõepoolest TV vaadatavus suur.
Kindlasti ka mõne kassahiti näitamise õhtul, kuid laias laastus on elu ammu kolinud virtuaalmaailma.
Ja just NOOR – see kellele on alkoholitemaatikas peamine rõhk, on virtuaaleluga kõige enam kursis ja kasutab seda kõige agaramalt.
Üsna silmakirjalik on keelata reklaam teles 21.00ni, kui 24/7 vilgub pudel noore inimese suhtluskeskkonnas.

Saku Õlletehas teeb oma Originaaliga trikke mai 13, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

EPL kodulehel on üleval Saku Originaali reklaam, millele osutasime paar päeva tagasi. Nüüdseks on reklaamile lisatud seni puudunud hoiatustekst, kuid tekst on reklaami allosas ja seda ei ole võimalik näha.

Reklaam liigub Päevalehe leheküljega kaasas, püsides kogu aeg ekraanil, kuid tema liikudes on reklaami alaosa (kus on ka hoiatustekst) ekraanilt väljas.

Seega pole võimalik hoiatusteksti lugeda ning on vastuolus reklaamiseadusega, mis ütleb, et hoiatustekst peab olema selgesti märgatav.

Kuna tegemist on korduva rikkumisega, kutsusime TKA-d üles rakendama tootjale karistavaid meetmeid. Reklaami kasutatakse oma toote läbimüügi suurendamiseks ja kui seda tehakse sihilikult (raske on seda muuks pidada) seaduserikkumisega koos, peaks sellesse konkreetsemalt sekkuma.

Saku Originaali reklaam taaskord ilma hoiatustekstita mai 11, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

10. mai õhtul ilmus Postimees Online leheküljele Saku Originaali reklaam, millel puudus hoiatustekst. Tegemist on Saku Õlletehase poolse korduva rikkumisega antud küsimuses. Tarbijakaitseamet on teinud neile juba mitmeid ettekirjutusi, kuid taaskord näeme antud reklaami puhul seaduse rikkumist.

Klikkides Saku Originaali kodulehele, näeme hoiatusteksti lehe all häguse tekstina peaaegu valgel taustal. Kogu leht on nähtav arvutiekraanil, kuid ainult hoiatusteksti nägemiseks on vaja (keskmise läptopi ekraanisuuruse korral) lehte allapoole scrollida. Seega on meie hinnangul ka selle hoiatusteksti esitlemine vastuolus seaduses sätestatud kohustusega teha seda viisil, mis oleks selgelt nähtav.

Kaebus Tarbijakaitseametile sai saadetud 10. mai õhtul.

Saku Õlletehas ja seadused aprill 21, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Käeosolev reklaam asub Sakus, otse laste koolitee ääres.
Reklaam omab küll hoiatusteksti, kuid seda ilma abivahenditeta ei ole näha, vähemalt mitte loetavalt – rääkimata keskmise tähelepanuga märkamisest.saku reklaamsaku