jump to navigation

Wasap lubab edaspidi hoiduda alkoholi jagamisest märts 30, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Naistepäeva eel jagas Wasapi nimeline internetileht Facebookis tasuta alkoholi loosides Martini Astit. Meie kaebuse leiate siit.

Saime täna Tarbijakaitseametilt vastuse:

Tarbijakaitseametile on registreeritud Teie pöördumine seoses sotsiaalmeediakanalis Facebook avatud Wasap keskkonna kampaaniaga (kampaanias osalejate vahel loositi välja pudel Vahuveini Martini Asti). Teie hinnangul ei ole see kooskõlas reklaamiseaduses sätestatud nõuetega.
Anname teada, et alustasime kõnealuse juhtumi osas koheselt järelevalvemenetlust (saatsime Wasap keskkonnale vastavasisulise märgukirja). Wasap keskkonna esindaja on kinnitanud meile märgukirja kättesaamist ning teavitanud, et edaspidi lähtuvad rangelt reklaamiseaduses alkoholireklaamile sätestatud nõuetest.

Tarbijakaitseamet Tänab teid asjakohase pöördumise eest.

 

Saku koos Sepaga menetluses märts 30, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Esitasime 26. veebruaril Tarbijakaitseametile kaebuse seoses Saku Õlletehase reklaamidega, kus kasutatakse näitleja Ott Seppa. Leiate kaebuse siit.

Saime TKA-lt järgneva vastuse:

Tarbijakaitseametile on registreeritud Teie pöördumine seoses Saku Õlletehase reklaamidega,
milles kasutatakse Ott Seppa (Teie hinnangul ei ole see kooskõlas reklaamiseaduses
sätestatud nõuetega). Tarbijakaitseamet on alustanud kõnealuse reklaamijuhtumi osas
järelevalvemenetlust. Teavitame Teid täiendavalt menetluse tulemustest ja Tarbijakaitseameti
lõplikust seisukohast kõnealuse reklaamjuhtumi osas.

Sotsiaalse vastutustunde näide märts 21, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Õllefirma Guinness on käivitanud Facebookis kampaania, mille käigus jagatakse “peaaegu tasuta õlut”. Selleks tuleb sõbrale saata vastav kutse Facebookis ning kui ta sellele klikib saab ta vastava koodi, mille ettenäitamisel saab suvalises baaris Guinessi õlle ainult 10 sendi eest. Miks selline hind, seda seletatakse reklaamil samuti: “Kehtiva Eesti Vabariigi seadusandluse tõttu ei tohi me anda õlut tasuta. Sellest ka hind – 0.10 eurot.”

Selliste reklaamide kontekstis esitlevad alkoholitootjad ennast siiski vastutustundlike ettevõtetena. Siin ju taaskord naerdakse alkoholitootja meelest rumala seaduse üle ning leiti nutikas tee sellest mööda. JOKK.

Alkoholitootjad istuvad erinevates alkoholipoliitikat kaaluvates ümarlaudades, olgu selleks Euroopa alkoholi ja tervise foorum või Eesti Sotsiaalministeeriumi poolt juhitavad alkoholipoliitika rohelise raamatu töörühmad, ning väidavad, et neile on oluline rahva tervis ja mõõdukas alkoholi tarvitamine. Ja samal ajal treivad nende marketingiosakonnad sellised reklaame, mis naeruvääristavad kehtivat seadusandlust.

“16-aastane” näitleja reklaamib telesarjas Saaremaa Vodkat? märts 18, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Elu24 portaal kirjutab telesarja “Elu keset linna” uue hooaja esitlusest, jagades ka ohtralt fotosid nii uutest kui vanadest näitlejatest. Ühte fotode vaatajat köitis tähelepanu juurdelisatud foto, kus kolm noormeest…teevad mida? Mängivad baaris töötamist? Reklaamivad Saaremaa vodkat? Valmistuvad jooma? Niivõinaa, nad reklaamivad mainitud alkoholitootja toodet.

Samast fotogaleriist saab teada, et pildil vasakpoolseim noormees on Henri Kuus, kes vähemalt telesarjas näitleb 16-aastast noormeest. Me ei tea, kui vana Henri Kuus tegelikult on, täitsa võimalik, et tegemist on täisealise inimesega, kuid ega seda tea ju ka televaataja. Niisiis, mis sõnumit sellest fotost või tulevasest stseenist võib välja lugeda?

Laias maailmas väga rohkelt kasutamisel olev tootepaigutus (product placement) on Eestis teles ja filmis vist üsna hägune asi. Vähemalt vaataja jaoks. Karmen Turk kirjutas 2011. aasta veebruaris advokaadibüroo Triniti õigusblogis tootepaigutusest järgnevalt:

“Tootepaigutuse näol on tegemist uudse õigusterminiga meie õigussüsteemis. Erinevates riikides moodustab tootepaigutus kuni 2/3 reklaamijate portfellidest. Nii mõnedki mängufilmid, seriaalid ja jutusaated on osaliselt rahastatud tootepaigutuse kaudu (nt James Bondi filmid, Star Trek jne). Eestis ja Euroopas on hinnang tootepaigutuse mahule kordades tagasihoidlikum ning meediateenuste seaduse eelnõu seletuskirjas peeti selle mahtu väheoluliseks. Pole ka imestada – audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi* kohaselt on tootepaigutus keelatud ning erandina võib liikmesriik tootepaigutust lubada „kui selle eest ei võeta tasu“.” Loe lisaks Triniti õigusblogist.

Igatahes paistab Euroopa regulatsioon liikuvat liberaliseerumise suunas ja Eesti on siin esirinnas. Eesti Meediateenuste seaduse kohaselt on tootepaigutus lubatud “kino- ja telefilmis ja telesarjas; spordisaates; meelelahutussaates” ja juhul kui “selle eest ei võeta tasu, vaid pakutakse tasuta kaupu ja teenuseid eesmärgiga lisada neid saatesse nagu saate tootmiseks vajalikke rekvisiite ja auhindu.”

Tekib paar küsimust. Esiteks ütleb hetk tagasi tsiteeritud seadus, et “vaataja selge ja arusaadava teavitamise eesmärgil tuleb tootepaigutust sisaldav saade märgistada saate alguses ja lõpus ning pärast iga reklaamipausi vastava teksti või eneseregulatsiooni korras kokkulepitud ühtse sümboliga.” Olete te kunagi midagi sellist näinud?

Ja teiseks, kas näiteks siis alkoholi tootepaigutuse puhul on see lubatud ka enne kella 21.00, millest alates tohib alkoholi traditsionaalselt reklaamida? Kuna see teema paistab üsna hägune olevat, siis püüame taas tarkust leida Tarbijakaitseameti käest. Ja anname vastuste korral muidugi ka teile teada.

Wasap loosib naistepäeva puhul välja alkoholi märts 7, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far

“Wasap on peatselt avatav keskkond, kus “Wasappides” saad võita endale tooteid täiesti TASUTA!” Facebookis oma lehte omav Wasap on hetkel läbi viimas naistepäeva kampaaniat, millest osalejate vahel loositakse muu seas välja ka pudel Martini Astit.

Selle info põhjal jääb veidi arusaamatuks, millega täpsemalt tegemist on. Millega tegeleb keskkond põhitegevusena, kes hakkab tasuta kraami laiali jagama. Tõenäoliselt pole tegemist siiski heategevusliku organisatsiooniga, vaid selle omamoodi nime taga on ka mingi äriline tegevus, millele selliste aktsioonidga tähelepanu tõmmatakse. Soovime Wasapile kindlasti edu, kuid juhatame läbi kaebuse Tarbijakaitseametile ka tähelepanu, et alkohol ei ole asi, mida sellisel moel tasuta jagada tohib.

Reklaamiseadus tõdeb, et keelatud reklaamina käsitletakse “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”

Kaebus TKA-le saadetud 7. märtsil.

Alaealisi kaasavat pidu reklaamitakse tasuta alkoholi saamisega märts 5, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Lastekaitse Liit juhtis meie tähelepanu 16. märtsil Tallinna Linnahallis toimuvale peole “Champagne showers”, mida reklaamitakse vanuserühmale “16+”. Ürituse kodulehel reklaamitakse pidu tekstiga “vaheaja esimesel ööl kutsume sind täiesti uuele 16+ vanusepiiranguga peole – “Champagne Showers”.”

Reklaamtekstis rõhutatakse korduvalt vaheajale, mis viitab, et peamise sihtrühmana nähakse keskkooli õpilasi. Lisaks muusikale lubatakse ka rohkelt auhindu, milledest on ära mainitud FREE CHAMPAGNE. Küll on juurde lisatud “non-alco for 18-“.

Siiski paistab kogu peo kontekst kokku viivat alaealisi ja alkoholi tarvitamist. Kuna tasulise ürituse reklaamis kasutatakse tasuta alkoholi pakkumise lubadust, läheb see ka meie hinnangul vastuollu Reklaamiseaduse sättega, mis nimetab keelatud reklaamiks “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”

Esitasime TKA-le vastava kaebuse 5. märtsil.

Delfi Diili osas alustati menetlust märts 5, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Esitasime 19. veebruaril Tarbijakaitseametile kaebuse seoses Delfi keskkonnas üleval olnud Argentiina veinide reklaamiga.

SaimeTarbijakaitseametilt järgmise vastuse:

Tarbijakaitseametile on registreeritud Teie pöördumine seoses voucheri keskkonnas Delfidiil avaldatud alkohoolse joogi pakkumisega. Teie hinnangul ei ole see kooskõlas reklaamiseaduses sätestatud nõuetega. Tarbijakaitseamet tänab teid kõnealusele rikkumisele tähelepanu osutamast ning anname teada, et oleme  alustanud  järelevalvemenetlust.”