jump to navigation

Saku Õlletehasest ja Jan Uuspõllust juuni 14, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far

Saadame Tarbijakaitseametile vastuse seoses Saku Originaali reklaamikampaania suhtes esitatud kaebusega. Saku Õlletehas seletas niisiis, et tuntud näitleja ei reklaami selles reklaamis alkoholi läbi oma isiku vaid esitab seal niisama “toredat noormeest”.

Tuletame siis veelkord meelde, et Reklaamiseadus sätestab järgnevat: “Alkoholi reklaamis ei tohi matkida ega kasutada üldtuntud näitlejat, sportlast, muusikut, meelelahutustegelast või teisi üldtuntud isikuid, samuti nende pilti, häält, kujutist või viiteid nendele isikutele. Näitlejat võib alkoholi reklaamis kasutada, kui näitleja ei reklaami alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastab tegelaskuju.

Fakt: Saku Originaali reklaamis kasutatakse üldtuntud näitlejat ning reklaami jälgijal ei saa mitte moel tekkida arusaamist, et see näitleja kehastab seal mingit tegelaskuju.

Juhatan ka veel tähelepanu, et seadus keelab isegi matkida tuntud ühiskonna tegelasi ega isegi nende häält näiteks. Kui selline Jan Uuspõllu esinemine peaks olema lubatud, tähendab see siis, et keegi suvaline sellises reklaamis Jan Uuspõldu matkida ei tohiks, kuid ta tohib selgelt äratuntavalt ise seal siiski esineda. Väidetavalt tegelaskuju esitades.

Viiksin asja absurdini, et selle seadusesätte mõte tuleks esile. Kujutame ette, et mingi alkoholifirma reklaamis astuks ekraani ette Eesti Vabariigi president hr Toomas Hendrik Ilves. Ta ei ütle oma nime, on seal niisama “soliidne härrasmees, kikilips ees”. Ei nimetata teda seal Toomaseks ega presidendiks. Kas see oleks lubatud? Suht selgelt ju mitte.

Reklaamiseadus peaks kaitsma kodanikke. See, et Saku Õlletehas ei näe oma reklaamis mingit rikkumist, ei peaks antud juhtumi puhul mitte mingil moel midagi otsustama. Kordan veelkord, vaataja näeb äratuntavalt Eesti tuntud näitlejat ning tal ei ole mitte kuskilt mingit infot võtta, et tegemist on näitlejaga, kes esitab mingit tegelaskuju. Väidaksin ühemõtteliselt, et selline näitlejate kasutamine alkoholireklaamis on selges vastuolus kehtiva Reklaamiseadusega.

Ja sellise vastulause saatsin siis ka 14. juunil Tarbijakaitseametile tagasi.