jump to navigation

Taas üks näide tervisehoiatuse kergelt märgatavusest jaanuar 7, 2013

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far

mediatoJärvamaa alkoholifirma Mediato reklaamib Kuma raadio kodulehel bänneriga alkohoolset toodet. Reklaamil asetsev tervisehoiatus on üsna kehv tõlgendus seaduse poolt pandud kohustusest. “Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.”

Tervisehoiatus on küll olemas, kuid sellises mõõdus ei ole see tavasilmaga kindlasti eristatav, ükskõik kui lähedalt seda vaadelda. Kui tegemist oleks 5 korda suurema plakatiga, oleks tõenäoliselt ka tervisehoitus eristatav, sellisena ei täida see seadusesätet kindlasti mitte.

Tarbijakaitseametile kaebus esitatud 7. jaanuaril.

Tervisehoiatused – alkoholitootjate õudusunenäod! jaanuar 4, 2013

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

A.Le Coq ja Saku Originaali Facebooki avalehel on küll seaduses nõutud hoiatus „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist“ olemas, kuid see puudub igal reklaamil eraldi. Eelnevalt on TKA toetunud Reklaami Nõukoja tõlgendusele, et igal reklaamil eraldi hoiatust olema ei pea, kuid meie vastulause tõttu muutis TKA oma seisukohta ja nüüd peab hoiatus olema igal reklaamil.

Saku oroginaal TH 2013Samuti on mõnel reklaamil hoiatustekst niivõrd väikses ja hägusas kirjas, et seda on raske välja lugeda. Reklaamiseadus sätestab, et “Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.”.

On selgelt märgata, et alkoholitootjad katsuvad piire, muutes hoiatusteksti väiksemaks ja hägusamaks. Sellisena ei täida see kindlasti seaduses ettenähtud eesmärki ja paistab olevat selgelt seaduse mõtte rikkumine.

ale.coq THOn omaette teema, kui oluliseks seda reklaamiseaduse sätet üldse pidada. Tervisehoiatusest ei maksa oodata märkimisväärset mõju alkoholi tarvitamise vähendamisele. Küll on see aga olulise märgilise tähendusega, mõeldes sellele, kuidas riik alkoholile vaatab. On siiski tähelepanuväärne, et alkoholireklaami kontekstis kõlab sõnum, et tegemist on tervisele ohtliku ainega. Hoiatustekst täidab oma rolli alkoholi kui aine ning teatud eluviisi komponendi maine mõjutamises. Võib vast kindlalt arvata, et ega alkoholitootjad ei rõõmusta, et nad peavad oma toodete reklaamis seostama ennast avalikult tervisekahjuga.

Kaebus esitatud TKA ja loodame, et me ei pea enam nende õlletootjate hoiatuste puudumise pärast TKA poole pöörduma.

Madis Melzar
Eesti Karskusliit AVE

Tarbijakaitseamet kutsus Foks OÜ korrale jaanuar 2, 2013

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Saime aasta alustuseks posiitivse vastuse Tarbijakaitseametilt ühele varasemale kaebusele:

“Austatud Madis Melzar

Täname Teid pöördumast Tarbijakaitseameti poole: Teie poolt antud vihje alusel oleme algatanud järelevalvemenetluse ning pöördunud selgitusnõudega Foks OÜ poole.

Oma selgitusnõudes Tarbijakaitseamet muuhulgas konstateeris järgnevat:

„…Tarbijakaitseamet on kõnealuse pöördumise alusel hinnanud Foks OÜ tegevust suhtlusportaalis Facebook ning soovib juhtida Teie tähelepanu alljärgnevalt:

Reklaamiseaduse § 2 lõike 1 p 3 kohaselt on reklaam teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Reklaamiseaduse § 28 lg 3 p 8 kohaselt alkoholi reklaam ei tohi sisaldada teavet, et alkoholi ostmisel saab või on võimalik saada tasuta või tavapärasest väiksema tasu eest kaupa või teenust.

Reklaamiseaduse (edaspidi RekS) § 28 lõike 6 p 4 kohaselt käsitatakse keelatud reklaamina alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või hüvena.

Seega on keelatud läbi viia igasuguseid auhinnamänge, mille käigus on võimalik võita alkohoolseid jooke.

Reklaamiseaduse § 28 lg 7 kohaselt alkoholi reklaam peab sisaldama hoiatavat teksti: «Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.» Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

Reklaamiseaduse § 32 lõike 1 kohaselt on rikkumise tuvastamisel Tarbijakaitseametil võimalik teha reklaami tellijale, teostajale ja avalikustajale ettekirjutus, milles juhib tähelepanu õigusrikkumisele ja esitab nõude selle lõpetamiseks ning kohustab tegema reklaamialase tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid.

Ühtlasi anname teada, et käesolevas pöördumises viidatud rikkumised on käsitletavad ka väärteona. Reklaamiseaduse § 34 lõike 2 kohaselt on sellise reklaami avalikustamise eest võimalik määrata rahatrahv kuni 3200 eurot.

Lisaks eelnevale juhime Teie tähelepanu reklaamiseaduse §-le 28: hinnates Foks OÜ facebookis toimuvat turundustegevust, tuleb asuda seisukohale, et oma turundustegevuses ei ole ettevõtja esindajad arvestanud reklaamiseadusega alkohoolse toote reklaamile seatud piirangutega. Palume teil enne järgneva kampaania avalikustamist reklaamiseadusega kindlasti tutvuda.

Eeltoodust tulenevalt juhib Tarbijakaitseamet Teie tähelepanu asjaolule, et selliste reklaamiseaduse §-ga 28 vastuolus olevate reklaamide avalikustamine tuleb lõpetada. Ootame teie tagasisidet selle kohta, milliseid samme astute Facebooki lehel läbiviidavate kampaaniate kooskõlla viimiseks reklaamiseadusega edaspidiselt…“.

Täname Teid veelkord väga asjakohase tähelepanujuhtimise eest.”