jump to navigation

“Läänemaa tugevaim viinajooja” on vastuolus hea tavaga jaanuar 15, 2013

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

27. novembril esitasime TKA-le kaebuse seoses ühes Haapsalu ööklubis korraldatava üritusega, mille käigus plaaniti tuvastada Läänemaa tugevaim viinajooja. Oleme seekordse TKA vastuse üle eriliselt rõõmsad, sest sarnaseid ettevõtmisi korraldatakse mujalgi ning loodetavasti nähakse antud otsuses omamoodi pretsedenti, mis aitab ära hoida järgmisi sarnaseid.

“Tarbijakaitseametis on registreeritud Teie pöördumine seoses Ööklubi Africa poolt korraldatud ürituse reklaamimisega, mille eesmärgiks oli välja selgitada „Läänemaa tugevaim viinajooja 2012.“ Palusite Tarbijakaitseameti hinnangut sellele juhtumile.

Tarbijakaitseamet nõustub Teie seisukohaga. Leiame samuti, et selliste ürituste korraldamine on taunimisväärne ning selle ürituse reklaam on vastuolus heade kommete ja tavadega (RekS § 3 lõike 4 p 1).

Reklaamiseaduse § 28 lg 3 p 6 kohaselt ei tohi alkoholi reklaam kujutada karskust ega mõõdukust alkoholi tarbimisel negatiivses valguses. Kuigi antud ürituse reklaami puhul pole tegemist otseselt alkoholi reklaamiga, võib selle reklaami puhul kaudselt täheldada ka karskuse ja mõõdukuse kujutamist negatiivses valguses. Seda põhjusel, et tugevaima viinajooja väljaselgitamisel peab võitja ilmselt taluma kanget alkoholi üsna suures koguses.

Täname Teid pöördumise eest Tarbijakaitseameti poole ning anname ühtlasi teada, et oleme algatanud menetluse antud küsimuses.”

Tasuta veini jaganud autokeskus menetluses jaanuar 15, 2013

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

27. detsembril esitasime kaebuse Autokeskuse R66 suhtes, kes lubas igale vähemalt sada eurot kulutanud kliendile tasuta alkohoolse joogi pealekauba.

Saime TKA-lt järgmise vastuse:

“Tarbijakaitseametis on registreeritud Teie pöördumine seoses Autokeskus R66 poolt korraldatud lõppenud kampaaniaga, mille käigus jagati vähemalt 100 eurose arve saanutele pudel veini. Olete palunud Tarbijakaitseametil antud juhtumit menetleda, et konkreetne ettevõte tulevikus sarnaseid kampaaniaid ei korraldaks.

Käesolevaga teavitame Teid, et oleme koostanud Autokeskusele R66 tähelepanu juhtimise, milles viitasime Reklaamiseaduse § 28 lõike 6 punktile 4, mille kohaselt käsitatakse keelatud reklaamina alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”