jump to navigation

Tarbijakaitseamet kutsus Foks OÜ korrale jaanuar 2, 2013

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Saime aasta alustuseks posiitivse vastuse Tarbijakaitseametilt ühele varasemale kaebusele:

“Austatud Madis Melzar

Täname Teid pöördumast Tarbijakaitseameti poole: Teie poolt antud vihje alusel oleme algatanud järelevalvemenetluse ning pöördunud selgitusnõudega Foks OÜ poole.

Oma selgitusnõudes Tarbijakaitseamet muuhulgas konstateeris järgnevat:

„…Tarbijakaitseamet on kõnealuse pöördumise alusel hinnanud Foks OÜ tegevust suhtlusportaalis Facebook ning soovib juhtida Teie tähelepanu alljärgnevalt:

Reklaamiseaduse § 2 lõike 1 p 3 kohaselt on reklaam teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Reklaamiseaduse § 28 lg 3 p 8 kohaselt alkoholi reklaam ei tohi sisaldada teavet, et alkoholi ostmisel saab või on võimalik saada tasuta või tavapärasest väiksema tasu eest kaupa või teenust.

Reklaamiseaduse (edaspidi RekS) § 28 lõike 6 p 4 kohaselt käsitatakse keelatud reklaamina alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või hüvena.

Seega on keelatud läbi viia igasuguseid auhinnamänge, mille käigus on võimalik võita alkohoolseid jooke.

Reklaamiseaduse § 28 lg 7 kohaselt alkoholi reklaam peab sisaldama hoiatavat teksti: «Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.» Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

Reklaamiseaduse § 32 lõike 1 kohaselt on rikkumise tuvastamisel Tarbijakaitseametil võimalik teha reklaami tellijale, teostajale ja avalikustajale ettekirjutus, milles juhib tähelepanu õigusrikkumisele ja esitab nõude selle lõpetamiseks ning kohustab tegema reklaamialase tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid.

Ühtlasi anname teada, et käesolevas pöördumises viidatud rikkumised on käsitletavad ka väärteona. Reklaamiseaduse § 34 lõike 2 kohaselt on sellise reklaami avalikustamise eest võimalik määrata rahatrahv kuni 3200 eurot.

Lisaks eelnevale juhime Teie tähelepanu reklaamiseaduse §-le 28: hinnates Foks OÜ facebookis toimuvat turundustegevust, tuleb asuda seisukohale, et oma turundustegevuses ei ole ettevõtja esindajad arvestanud reklaamiseadusega alkohoolse toote reklaamile seatud piirangutega. Palume teil enne järgneva kampaania avalikustamist reklaamiseadusega kindlasti tutvuda.

Eeltoodust tulenevalt juhib Tarbijakaitseamet Teie tähelepanu asjaolule, et selliste reklaamiseaduse §-ga 28 vastuolus olevate reklaamide avalikustamine tuleb lõpetada. Ootame teie tagasisidet selle kohta, milliseid samme astute Facebooki lehel läbiviidavate kampaaniate kooskõlla viimiseks reklaamiseadusega edaspidiselt…“.

Täname Teid veelkord väga asjakohase tähelepanujuhtimise eest.”