jump to navigation

Alaealisi kaasavat pidu reklaamitakse tasuta alkoholi saamisega märts 5, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Lastekaitse Liit juhtis meie tähelepanu 16. märtsil Tallinna Linnahallis toimuvale peole “Champagne showers”, mida reklaamitakse vanuserühmale “16+”. Ürituse kodulehel reklaamitakse pidu tekstiga “vaheaja esimesel ööl kutsume sind täiesti uuele 16+ vanusepiiranguga peole – “Champagne Showers”.”

Reklaamtekstis rõhutatakse korduvalt vaheajale, mis viitab, et peamise sihtrühmana nähakse keskkooli õpilasi. Lisaks muusikale lubatakse ka rohkelt auhindu, milledest on ära mainitud FREE CHAMPAGNE. Küll on juurde lisatud “non-alco for 18-“.

Siiski paistab kogu peo kontekst kokku viivat alaealisi ja alkoholi tarvitamist. Kuna tasulise ürituse reklaamis kasutatakse tasuta alkoholi pakkumise lubadust, läheb see ka meie hinnangul vastuollu Reklaamiseaduse sättega, mis nimetab keelatud reklaamiks “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”

Esitasime TKA-le vastava kaebuse 5. märtsil.

Delfi Diili osas alustati menetlust märts 5, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Esitasime 19. veebruaril Tarbijakaitseametile kaebuse seoses Delfi keskkonnas üleval olnud Argentiina veinide reklaamiga.

SaimeTarbijakaitseametilt järgmise vastuse:

Tarbijakaitseametile on registreeritud Teie pöördumine seoses voucheri keskkonnas Delfidiil avaldatud alkohoolse joogi pakkumisega. Teie hinnangul ei ole see kooskõlas reklaamiseaduses sätestatud nõuetega. Tarbijakaitseamet tänab teid kõnealusele rikkumisele tähelepanu osutamast ning anname teada, et oleme  alustanud  järelevalvemenetlust.”