jump to navigation

Tartus asuv Õlle Tare innustab seadust rikkudes rohkem jooma detsember 18, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
1 comment so far

Tundub, et kui Eesti Vabariigi Reklaamiseaduse paragrahvide niiöelda sisulist mõtet kokku võtta (mis puudutab alkoholi), siis üheks peamiseks mõtteks on see, et reklaamiga on lubatud tutvustada konkreetset toodet, kuid ei tohiks innustada inimesi seda rohkem tarvitama. Nii tootjate, jae- ja hulgimüüjate kui alkoholi müüvate asutuste puhul on iseenesest mõistetavalt olemas oht, et kuna nende tegevuse kasum sõltub müüdud kogustest, võivad nad kergelt selle seaduse mõttega vastuollu minna.

Juhatan alljärgnevalt tähelepanu ühele sellisele asutusele, mis on oma tegevusega ehk just seda teinud. Tartus asub Õlle Tare nimeline asutus, mis ju selgelt oma nimest lähtuvalt peab oma peategevuseks etanooli müümisega kasumi saavutamist. Nende asutuse reklaamimisel rikutakse alljärgnevates punktides Reklaamiseadust:

1.Aastavahetuse maskitrallil lubab asutus, et “Meie poolt tervitusnaps, ilutulestik ning laval ans. GÜNF!

Reklaamiseadus ütleb, et keelatud reklaamina käsitletakse “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.” Ehk siis ärilise tegevusega tegelev asutus ei tohiks kliente kutsuda omalt poolt pakutud (selgelt ju mõistetav tasuta antavana) “napsiga”.

2. 23. detsembril on asutuse plaanis “Nääripidu”, mille käigus on pakkumine “Sel õhtul õlu 2=3 hinnaga!” ehk siis peaks see vist tähendama seda, et ostes kaks õlut saad kolmanda pealekauba.

Reklaamiseadus ütleb, et keelatud reklaamina mõistetakse “teavet, et alkoholi ostmisel saab või on võimalik saada tasuta või tavapärasest väiksema tasu eest kaupa või teenust.” Rõhutaks siinkohal veelkord, et seaduse läbiv mõte on, et reklaam ei tohiks innustada rohkemale tarvitamisele. Siin aga pakutakse siis selgelt kahe õlle ostjatele veel kolmandat juurde, mille kaudu on selge, et selle õhtu sisuks on kaubandusliku poole pealt rohkema õlle manustamine.

3. Samal õhtul pakutakse suurematele tarbijatele (tõsi, mitte ainult alkoholi tarbijatele) veel alkoholi tasuta lisaks. “Seltskond, kes on südaööks teinud kõige mehisema arve (al.1500 kr), saab auhinnaks mõnusa saunaõhtu kõrvalasuvas Hansa Talli leilisaunas koos saunaõllede ja õllekõrvasega!”

Reklaamiseadus nimetab keelatud reklaamiks “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.” Asutus kutsub endale kliente ja innustab neid rohkelt tarbima ja kulutama selleks, et saada tasuta saunaõhtu, mille osaks on veel ka tasuta saunaõlled.

4.Sama viimati mainitud seadusesättega läheb vastuollu ka 22. detsembril toimuva nääripeo osalistele pakutav auhind. “Kõige kõvemale tantsupaarile maja poolt südaööl auhinnaks PUDEL VAHUVEINI!

Arvestades sellega, et märkimisväärne alkoholi liigtarvitamine leiab aset just erinevates alkoholi müüvates söögikohtades, peaksid need asutused kandma vastutust ning garanteerima, et nende tegevus oleks igati vastavuses seadustega ning ei suurendaks tahtlikult klientide alkoholi tarvitamist.

Kaebus Tarbijakaitsele edastatud 18. detsembril.