jump to navigation

Jätkuv teema Säästumarketi (kliendi)lehega september 7, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Mõned ajad tagasi esitasime Tarbijakaitseametile kaebuse seoses Säästumarketi reklaamlehega, mille tagakaanel oli suurelt alkoholireklaam ning pealegi ilma tervisehoiatuseta. Tollase kaebuse leiate SIIT.

Saime Tarbijakaitseametilt järgneva vastuse:

Reklaamiseaduse (edaspidi ReklS) § 2 lõike 1 punkt 3 kohaselt on reklaam teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

ReklS § 28 lõike 1 punkt 11 kohaselt on alkoholi reklaam keelatud küll ajalehe ja ajakirja esi- ja tagaküljel, kuid nimetatud säte ei sea piiranguid kliendilehe esi- ja tagakaanel reklaamitavale alkoholile.

Samas peab tulenevalt ReklS § 28 lõikest 7 alkoholireklaam sisaldama siiski hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.“. Eelnevast tulenevalt on Tarbijakaitseamet algatanud Säästumarketi reklaamlehes kohustusliku teksti võimaliku puudumise tõttu järelevalvemenetluse.

Täna postkasti ilmunud Säästumarketi lehel on täpselt samasugune reklaam. Taaskord siis tagakaanel ja seekord Saku Originaali reklaam. Ning tervisehoiatus ikka puudub.

TKA väidab, et Reklaamiseadus ei piira nende poolt mainitud paragrahvis kliendilehtede esi- ja tagakaanel reklaamimist. Sooviks teada saada, kus on eristatud neid erinevaid lehtede stiile ja kas kuskil seaduses on eraldi mainitud sellist nähtust nagu kliendileht. Tegemist on ajakirja sarnase asjaga, mis tuleb ilma tellimata mulle koju ning mille sisust ma ei leia kuskilt selgitust, et tegemist on kliendilehega.

Ka need küsimused ja kaebuse uue lehe tagakaanel oleva õllereklaami osas saatsime TKA-sse 7. septembril.