jump to navigation

Alkoholi reklaamivad kodulehed on ilma tervisehoiatuseta jaanuar 7, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

Aasta alguses pööras Reklaamivalve tähelepanu internetis aset leidvale alkoholimüügile. Selgus, et suur osa alkoholi reklaamivatest kodulehtedest ei omanud seadusega ettenähtud tervisehoiatust.

Alkoholimüügiga tegelevate kodulehtede sirvimisel jäi ette ka selliseid lehti, mis alkoholimüügiga ise ei tegele, kuid propageerivad selle tarvitamist ja seega esineb ka nendel lehtedel alkoholireklaami.

Need lehed on järgmised:

http://www.viinarannasta.ee/index.php

http://prike.ee/

http://www.vine.ee/

http://www.veinid.ee/

http://alkoabi.ee/

http://www.alko24.ee/

Tarbijakaitseametile kaebus esitatud 7. jaanuaril.

Kommentaarid»

1. Tanel Eigi - veebruar 10, 2010

Ilmselt vähegi teemasse süüvides oleks kaebaja võinud ju taibata, et näiteks veiniajakiri VINE pole alkoholipood ning ei tegele veini ega muu alkoholi müügiga. Aga süvenemist loota oleks vist liigpalju tahetud.

2. reklaamivalve - veebruar 10, 2010

Ka Postimees.ee ei ole näiteks alkoholipood. Kuid selles ei olegi ju asi. Asi on alkohoolsete toodete reklaamile kehtivates reeglites. Ma ei tohi panna oma majale näiteks hiiglaslikku veinipudeli plakatit ja väita siis, et tegemist ei ole ju ei alkoholipoe ega ka alkoholireklaamiga.

3. Tanel Eigi - veebruar 10, 2010

Juhiksin tähelepanu, et Teie poolt postitatud uudise pealkiri on “Interneti alkoholipoed on ilma tervisehoiatuseta”. Rõhutan, veiniajakiri VINE on erialane meediaväljaanne.
Mul on Teile mõned küsimused, kuna loodetavasti ka Alkoholireklaamivalve Blogi ei tegele alkoholi müügiga.
Mistõttu on sallitav Teie blogis alkoholi müügikuulutuste ehk reklaamide avaldamine ilma seaduse poolt nõutava hoiatuseta, vt nt https://reklaamivalve.files.wordpress.com/2009/12/saku_originaal_rimi.jpg? Kas mina kui seadusekuulelik kodanik peaksin kaebama Tarbijakaitseametisse? Mille poolest erineb see illustreerivast materjalist, mida avaldab veiniajakiri VINE?

4. Karl-Kristjan Nigesen - veebruar 10, 2010

Mulle tundub, et nüüd on küll ületatud piir, millest alates karskusliikumise tegevus mõistlik tundub.

Nõnda oleks justkui reklaam ka mõne ajakirja toiduretsepti juures olev veinisoovitus, pea kõik, mis sisaldub Kalev Kesküla veiniraamatus, ilmselt leiaks jaburaid näiteid veelgi.

Lisaks pole vine.ee ju tõepoolest alkoholipood nagu artikli pealkiri väga konkreetselt viitab. Nõnda on vine.ee esitamine loetelus ühes “teiste alkoholipoodidega” ebakorrektne jättes karskusliikumisest mõneti pealiskaudse mulje.

Mina soovitaks vine.ee-l nõuda karskusliikumiselt ametlikus korras väärinfo edastamise lõpetamist, selle ümberlükkamist ja vabandamist avaldamise eest. Või on kaks viimast ettepanekut loetelus üleliigsed?

5. Kristjan Peäske - veebruar 11, 2010

Väga kahetsusväärne juhtum, kus kahjuks ei taheta / viitsita endale arusaadavaks teha ülevoolava püüdlikuse ning hullumeelsuse vahelist õhukest piirjoont!
Ootan põnevusega, et varsti hakataks veiniraamatuid passi alusel müüma ning sõnad vein, alkohol jne kaetaks avalikes kohtades tärnikestega, et nende maagiliste sõnade laastavat mõju inimkonnale vähendada.

Sooviks ka karsklusliidult näha eelkõige kainet mõtlemist!
NB! Pean oma kommentaariga silmas vine.ee internetilehega seonduvat, mitte üleüldist alkoholireklaami poliitikat!

6. reklaamivalve - veebruar 11, 2010

Mulle tundub, et härrad on saanud meie tegevusest valesti aru. Selgitan natuke.
Mõistan teie kriitikat artikli pealkirja osas. Kuid ega alkoholipoeks olemine või mitteolemine polnud ka meie kaebuse sisuks. vine.ee lihtsalt jäi silma samal korral, kui sai üle vaadatud neid lehekülgi, mis alkoholi müüvad. Meie aga ei tegele siin müügi küsimustega vaid sellega, kuidas alkoholi reklaamitakse ja kas seda tehakse vastavalt seadustele.
Reklaamiseadus ei keela alkoholi reklaamimist ja sestap ei saa ka meie kaevata reklaamimise kui sellise peale. Küll aga seab reklaamiseadus selleks väga elementaarsed tingimused milledest üks on kohustus lisada reklaamile hoiatus: «Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.»

Võtame näiteks vine.ee lehekülje http://www.vine.ee/?mid=118&id=124.
Siin on esitletud veinimark rohke infoga kuni viinamarjasortideni välja. Lisaks on ka info maaletooja, müügikoha ja orienteeruva hinna kohta. Me näeme selles selget reklaami.

Kas me mõistame hukka ja suuname oma kaebuse reklaami kui sellise vastu? Ei! Ma mõistan, et see leht üldiselt propageerib vast seda niiöelda veinikultuuri ja usun ka täiesti, et ka kõik tegijad peavad oluliseks mõõdukat tarvitamist. Me ei saakski ühtegi kaebust selles osas esitada. Millele me tähelepanu suuname on tõsiasi, et alkoholi reklaamil puudub seaduse poolt ettenähtud hoiatus. Muud midagi.

Ma arvan, et see on äärmiselt oluline, et igasuguse alkoholi tarvitamise juures, olgu see ka mõõdukas või kultuurne, peetaks meeles seda, et tegemist on alkoholiga ja alkohol võib kahjustada inimeste tervist. Sellepärast riik otsustaski alkoholireklaamidele selle lisaklausli lisada.

parimate soovidega
Lauri Beekmann

PS ma saan aru, et sõna “kaebus” paistab samuti meie tegevuse juures äärmiselt negatiivsena. See on lihtsalt Tarbijakaitseameti ametlik termin. Ma ei näe meid üksusena, kes kaebab teiste peale. Lihtsalt juhatame kodanikuühiskonna tasandilt Tarbijakaitseameti tähelepanu juhtumitele, kus seadust täielikult ei järgita.

7. Karl-Kristjan Nigesen - veebruar 11, 2010

Vine.ee eesmärgiks on venikultuuri edendamine ja see saab toimuda koostöös turuosalistega, mitte nendega konkureerides ning seega on veinmüüjaks tembeldamine vine.ee huve kahjustav.

Niisiis kui kriitika pealkirja osas on mõistetav ja vine.ee asetamine konteksti, mis kahjustab lehekülje omanike huve on tuvastatud, oleks ju korrektne avaldada parandus samas mahus ja kategoorias, milles on esitatud uudis.

Mind mõne teksti autorina näiteks häirib kui keskkond, milles ma oma mõningaid tekste avaldasin on määratletud kolmandate isikute poolt ebakorrektselt. Kuskile poekeskkonda ma ju ei vaevuks kirjutama.

Paremat,
Karl-Kristjan Nigesen

8. reklaamivalve - veebruar 11, 2010

Muudatused postituse sisus tehtud.

9. Karl-Kristjan Nigesen - veebruar 11, 2010

Tsiteerin: “Võtame näiteks vine.ee lehekülje http://www.vine.ee/?mid=118&id=124.

Siin on esitletud veinimark rohke infoga kuni viinamarjasortideni välja. Lisaks on ka info maaletooja, müügikoha ja orienteeruva hinna kohta. Me näeme selles selget reklaami.”

Kas see natuke paranoline näi, kui viidatakse tunnustele, millele reklaamiseadus ei viita, jäetakse käsitlemata info avaldamise motiiv ja tehakse järeldus, et tegu on reklaamiga. Nõnda võiks käsitleda igasugust detailsemat tooteinfot reklaamina?

10. Kertu Lukas - veebruar 11, 2010

Sommeljee kui suulise “veinireklaami” tegija/edastaja võiks ju ka veinisoovituse lõpetuseks kohustusliku lausejupi öelda, või siis vähemalt kanda kaelas vastavasisulist silti.

11. Tanel Eigi - veebruar 11, 2010

Jah, restoranid ja vinoteegid on veel omaette teema – seaduse kohaselt peaks sommeljee õige ja nõutud mantra lausuma enne klientidele veini soovitamist.
Ei, oot – alkoholi müügikohas ei pea olema hoiatust. St vabal ajal veinist kõneledes peab sommeljee selle hoiatuse lausuma, aga töötades mitte.

12. Kertu Lukas - veebruar 11, 2010

Aga kui sommeljee paneb selle sama jutu kirja, siis on juba halvasti?

13. Kaaarel Mikkin - veebruar 11, 2010

Reklaamiseadus 15.10.2008 (RT I 2008, 47, 261) 1.01.2009
(2) Reklaamina ei käsitata:
1) majandus- või kutsetegevuse kohas, kus müüakse kaupa või osutatakse teenust, antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta, ning käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teavet;

Mina leian, et Vine.ee on kutsetegevuse koht, kuivõrd sommeljeeks saamine ja olemine on täiesti reglementeeritud ning legaalne kutse. Ilmselt ei teeks paha see kutsetegevuse viide Vine.ee-s selgemalt välja tuua.

Juurasõpradele aga head pusimist, kui kainest mõistusest teema adekvaatseks käsitlemiseks puudu kipub jääma.

Kolmandat päeva karske,
Kaarel

14. Toivo Voit - veebruar 12, 2010

Lugupeetud Alkoholireklaamivalve Blogi
Eesti Karskusliidu alkoholireklaami järelevalve töörühm!

Juhin esialgu Teie ja vajadusel kohe varsti ka Tarbijakaitse tähelepanu asjaolule, et Te rikute siin ise massiliselt seadsama seadusesätet, mille rikkumises te veebiajakirja Vine süüdistate. Nimelt ei ole Te siin blogis mitte kusagil esitanud kuulsat hoiatuslauset “Tähelepanu! jne.” alkoholi kahjulikkusest.

Reklaamiseaduse § 2 lg 1 p 3 kohaselt pole kogu Teie blogi muud kui puhtakujuline alkoholireklaam. Otsustage ise (tsiteerin seaduse viidatud punkti):

reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, … isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;

No kullakesed, oma blogis te ju midagi muud ei teegi kui “avalikustate teavet alkoholi kohta isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil”.

Seega teete te oma blogis pidevalt alkoholireklaami Reklaamiseaduse § 2 lg 1 p 3 tähenduses ilma igal veebilehel lugejaid alkoholi kahjulikkusest sõnaselgelt informeerimata.

Teie blogi lugejana palun kiiresti lõpetada seaduserikkumine ning tekitada nõutavad hoiatused igale lehele. Mõistagi on selline seaduserikkumine eriti taunitav Karskusliidu töörühma poolt ning õõnestaks avalikustamise korral kogu Karskusliidu üllast tegevust. Kui aga käesolev tähelepanujuhtimine muutis Teie arusaama alkoholireklaamist ja Reklaamiseaduse mõttest, siis oleks kohane saata vabanduskiri Vinele ning koopia sellest Tarbijakaitsele Teie kaebekirja juurde.

Kiire positiivse lahenduse eest ette tänades ning avalikustamise ja Tarbijakaitsega mitte naljatades,

suurima lugupidamisega


Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: