jump to navigation

Ka Saaremaa Vodka on end kenasti vuntsipidi MSN’i aknasse kleepinud… juuni 16, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Sarnaselt Saku’le on ka Saaremaa Vodka end paigutanud igati legaalsele reklaampinnale – MSN suhtlusakna alla serva.

Jah, kõik on legaalne, seadusega nõutud hoiatustekstid on kenasti www.valivunts.ee lehel olemas, kuid…sisuliselt.

Sisuliselt, on Eesti Vabariigis piiratud  alkoholi reklaam televisioonis, eelkõige selle mõju tõttu lastele. 

Samas, ajal, mil enamus lapsi istub päev läbi MSN’is suheldes teiste omavanustega, vilgub 24/7 igasugune alkoholi reklaam neil pidevalt silme all. Vanasti nimetati taolist olukorda silmakirjalikkuseks, tänapäeval aga JOKK olukorraks. Kuidas iganes seda olukorda ka kirjeldada, on see jabur. Riik võiks ära otsustada, kas ta kaitseb lapsi 24/7 alko reklaami eest, või ei tee ta seda. Kui ei tee, siis oleks mõistlik ka televisioonis võtta piirang maha. Kui aga riigile lapsed veidigi korda lähevad, siis võetakse midagi ette selle ajupesu vastu, mida tootjad korraldavad. Ei süüdista siinkohal tootjaid, neil on õigus ja kohus iga hinnaga enda toodet müüa/olla kasumis  ja seda nad ka teevad.

Vastus TKA’st seoses autoreklaamiga… juuni 16, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Alkoholireklaam transpordivahenditel
1)  Alkoholireklaam  A.Le Coq autodel.

Pöördumise, mis puudutas alkohoolsete jookide reklaamide esitlemist transpodivahenditel  esitasime A.Le Coq AS-le ja Saku Õlletehas AS-le 18.mail.

A.Le Coq AS esindajalt   saadud selgituste kohaselt on ettevõtte majandus- või kutsetegevuses kasutatavad 14 kaubikut läinud juba eelmisest kuust tagasi autofirmale (liisingperiood lõppes) ning kindlasti on autofirma poolt enne edasimüüki  eemaldatud A.Le Coq   alkohoolse joogi reklaamid. Aasta teises pooles vahetuvad autod on antud hoiatusega kleebiste osas ülekleepimisele.
 Kuna eeltoodud vastusest ei saanud me ülevaadet A.Le Coq majandus- või kutsetegevuses kasutatavate veoautode kohta, siis   oleme pöördunud täiendavalt A.Le Coq AS poole. Kirjalikku vastust esitatud küsimusele ootame 18. juuniks. Teie tänaset pöördumisest tulenevalt oleme võtnud A.Le Coq AS-ga telefoni teel ühendust ning A.Le Coq esindaja sõnul on praeguseks hetkesks ettevõtte majandus- või kutsetegevuses kasutatavad veoautod, mis kannavad alkoholireklaami varustatud  kohustusliku hoiatusega.
Saku Õlletehas AS on Ametit teavitanud, et nende ettevõtte kasutuses olevatele sõidukitele, millel eksponeeritakse alkohoolsete jookide rekaame on alates 01.10.2008.a lisatud  reklaamiseaduse § 28 lg 7 sätestatud hoiatav tekst.

Samas on enne reklaamiseaduse jõustumist osutanud veoteenuseid ka sellised äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kellelt käesoleval ajal veoteenuseid ei osteta ning seega on võimalik, et eelnimetatud äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad kasutavad kuni käesoleva ajani veokeid, millistelt nad veokite omanikena või valdajatena ei ole eemaldanud veoteenuse osutamise ajast pärinevaid alkohoolsete jookide reklaame.

Kuna  selliste äriühingutega ja füüsilisest isikust ettevõtjatega enam ärisuhteid ei omata st veoteenust ei tellita siis ei ole võimalust nõuda eeltoodud äriühingutelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt nende omandis  või valduses olevate sõidukite kujunduses mingite muudatuste tegemist.

Kuna oleme alkoholitootjatelt saanud vastused, mille kohaselt nende majandus- ja kutsetegevuse käigus kasutatavad transpordivahendid, millel esitletakse alkohoolsete jookide reklaame on varustatud hoiatusega, siis tuleb kõigepealt fikseerida õigusrikkumine (teha transpordivahendist pilt  ning fikseerida ka selle registreerimisnumber). Pärast mida saab Amet pöörduda Autoregistrikeskuse poole täpsustamaks milline konkreetne juriidiline  või füüsiline isik on tarnspordivahendi omanikuks. Peale  eelnimetatud protseduuride läbimist saab Amet algatada menetlust tarnspordivahendit omava  juriidilise või füüsilise isiku suhtes.
Lugupidamisega

 

Anne Reinkort
Turujärelevalve osakonna juhataja

 

-> lühidalt – kõik on alati olnud korras, ainult mina ja paar “hullu” kodanikku kiusame oma mõttetu virinaga suuri tööandjaid.

Lubage nutta, sest naerma selline olukord enam ammu ei aja…