jump to navigation

TKA piiras A Le Coq´i ja Madonna kontserdi reklaami (täiendatud) juuni 2, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

13. mail saatis Martti Maimets Tarbijakaitseametile kaebuse seoses A Le Coq´i ja Madonna kontserdi ühisreklaamiga nende kodulehel. Meenutuse tollasest kaebusest leiate SIIT

2. juunil võib Eesti Päevalehest lugeda järgmist uudist: “Tarbijakaitseamet pani A. Le Coqi telereklaami muutma”.

29. mail sai Martti Maimets Tarbijakaitseametilt alljärgneva vastuse:

“Tarbijakaitseametile on laekunud Teie pöördumine seoses  A.Le Coq reklaamkampaaniaga (reklaamitakse võimalust võita pilet 4.augustil toimuvale Madonna kontserdile “Sticky& sweet”

Oleme järelevalvekorras kõnealuse reklaamkampaania üle vaadanud  ning tuvastanud, et reklaamitakse tarbijamängu, mille käigus on võimalik võita pileteid Madonna kontserdile „Sticky & sweet“. Tarbijakaitseamet on seisukohal, et läbi selle reklaami edendatakse ka A. Le Coq toodet Premium, millest tulenevalt rakendub reklaamiseaduse § 28 lg 4, kuna Madonna isiku näol on tegemist üldtuntud muusiku/meediategelasega.

Eeltoodust tulenevalt oleme algatanud kõnealuse reklaamkampaania osas haldusmenetlust.

Täname teid antud teemale tähelepanu juhtimast.”

TKA vastus kaubanduskeskustes kõlavate teadete osas juuni 2, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
1 comment so far

Esitasime hiljuti TKA-le kaebuse seoses kaubanduskeskustes kõlavate audioteadetega alkoholimüügi aja lõppemise kohta. Saime järgneva vastuse:

“Tarbijakaitseametile on laekunud Teie pöördumine seoses sellega, et kaubanduskeskustes edastatakse infot selle kohta, et alates kella 22-st ei ole võimalik enam alkoholi osta. Leiate, et nende teated toimivad alkoholi reklaamina.

Tarbijakaitseameti hinnangul pole kõnealuste teavitustekstide esitluse puhul tegemist alkoholi reklaamiga vaid tarbija teavitamisega sellest, et alkoholi müügipiirangu kellaaeg on saabumas. Kõnealune teavitus aitab kauplejatel vältida võimalikke konflikte tarbijatega (tarbija võib ostusid sooritades kaotada ajataju ning pärast 22.00 kauba eest maksma asudes selgub, et alkoholi eest ta maksta ei saa.) Samal arvamusel on olnud ka reklaamiseaduse väljatöötanud ministeerium.

Samas leiame,et kindlasti tuleb analüüsida sellise teavituse esitamissageduste ja tekstilist külge, et hinnata sellise teavitamise otstarbekust ja mõju.

Selles osas oleme nõus täiendavalt küsima ka arvamust Tarbijakaitseametis koos käivalt Reklaami nõukojalt.”

Vastureaktsioonina palusimegi siis TKA ja Reklaami nõukoja (huvitav oli teada saada, et ka selline asi on olemas) hinnangut nende teadete vormi ja sageduse adekvaatsuse kohta.